02.6 Medvetandefilosofi & Kognitionsvetenskap

Medvetandefilosofi

2009-04-15 16:03 #0 av: AnneN

Medvetandefilosofi är den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och dess relation till den fysiska kroppen. Kropp-själ-problemet (förhållandet mellan medvetandet och kroppen) betraktas ofta som den mest centrala frågan inom medvetandefilosofi, även om det finns andra frågor rörande medvetandets natur som inte involverar dess relation till den fysiska kroppen.

En frenologisk karta över hjärnan. Frenologin var ett av de första försöken att sätta mentala funktioner i relation till specifika delar av hjärnan.

Phrenology1.jpg

Dualism och monism

De två huvudsakliga skolorna som försöker lösa kropp-själ-problemet är dualism och monism. Dualismens position är den att medvetande och kropp i någon kategorisk mening är separata från varandra. Dualismen kan spåras tillbaka till Platon, Aristoteles och Samkhya och Yoga-skolorna inom hinduisk filosofi, men fick en mer preciserad formulering av René Descartes under 1600-talet. Substansdualister hävdar att medvetandet är en grupp av självständiga egenskaper som emergerar från och inte kan reduceras till hjärnan, men som inte är en helt distinkt substans.

Monism kallas positionen som gör gällande att medvetandet och kroppen inte är två ontologiskt distinkta entiteter. Detta synsätt förespråkades först i västerländsk filosofi av Parmenides under 400-talet f.Kr. och accepterades senare av 1600-tals filosofen och rationalisten Baruch Spinoza. Fysikalister argumenterar för att endast de entiteter som postuleras av fysiken existerar och att medvetandet förr eller senare helt kommer att kunna förklaras i termer av de entiteter som fysisk teori ständigt utvecklar. Idealister hävdar att det enda som existerar är medvetande och att den yttre världen antingen är mental själv eller en illusion skapad av medvetande. Neutrala monister menar att det finns någon annan, neutral substans och att både materia och medvetande är egenskaper av denna okända substans. De vanligaste monistiska positionerna under 1800- och 1900-talen har varit varianter av fysikalism; dessa positioner innefattar behaviorism, identitetsteorin, anomal monism och funktionalism.

Reduktionistisk och icke-reduktionistisk fysikalism

Många medvetandefilosofer har intagit en reduktionistisk eller icke-reduktionistisk fysikalism och på olika sätt vidhållit att medvetandet inte är separat från kroppen. Dessa tillvägagångssätt har varit inflytelserika i synnerhet inom naturvetenskaperna, speciellt inom sociobiologin, datavetenskapen, evolutionspsykologin och de olika neurovetenskaperna. Andra filosofer har emellertid antagit en icke-fysikalisk position som utmanar uppfattningen att medvetandet är en rent fysisk konstruktion. Reduktionistiska fysikalister menar att alla mentala tillstånd och egenskaper med tiden kommer att förklaras av vetenskapliga teorier om fysiologiska processer och tillstånd. Icke-reduktionistiska fysikalister hävdar att, även om medvetandet består av någonting mer än hjärnan, så kan inte den mentala vokabulären (ord som vi använder för att beskriva mentala tillstånd) reduceras till fysikens språk och "låg-nivåförklaringar". Neurovetenskapliga framsteg har hjälpt till att klargöra vissa av dessa frågor. De är dock långt ifrån lösta och nutida medvetandefilosofer fortsätter att fråga hur de mentala tillstånden och egenskapernas subjektiva kvalitéer och intentionalitet kan förklaras i naturalistiska termer.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandefilosofi

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-15 16:58 #1 av: Citronmeliss

Medvetande filosofin är ett mycket intressant område tycker jag.

Något som tål att vrida och vändas på ett antal gånger, utan att man kanske blir så mycket klarare & klokare ändåFlört

 

 

Anmäl
2009-04-15 17:26 #2 av: Hennum

det här var kul, något man skulle vilja fördjupa sig i. Intressant fråga.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.