Etikett031-etik-moral
Läst 15169 ggr
Moonwing
2012-02-29, 23:45

Abort och eutanasi

I många länder kräver man en liberalisering av lagarna om eutanasi och abort, vilka anses ha sin rot i ett dogmatiskt tänkande. Men då folk vill ha frihet att uttrycka sina tankar och känslor, öppnar de då inte omedvetet vägen för negativa resultat på lång sikt?

Varje form av liv, således även mänskligt liv, är en manifestation av medvetet varande, som vi inte kan göra slut på som det passar oss. Om vi tänker på hur karma verkar, inser vi att det handlar om ett naturligt energisystem och vidare att tanken är en av universums starkaste krafter som kan påverka allting. När en varelse tänker, skapar den en ström av mentala "elektroner", vilka aktiverar livsatomema på de olika nivåerna i hela dess väsen.

Oavsett vilken typ av tankar eller känslor det rör sig om, så är dessa livsatomer laddade med en energipotential liksom våra batterier. När livsatomerna mottar denna laddning, positiv såväl som negativ, försöker de snabbt göra sig av med den för att åter få sin energipotential i balans, eftersom harmoni och balans är en grundläggande regel i universum. Detta växelspel kallar vi karma.

De flesta är omedvetna om karmas grundläggande funktion. Ingen yttre gudom skapar elände och olycka, lika litet som den skänker oss oförtjänt glädje eller framgång. Vårt ego skapar fortlöpande sin form och karaktär. Liksom miljontals individuella polyper skapar ett korallrev, skapar miljoner tankar och känslor under många inkarnationer vår karaktär. Samma karmiska regler gäller för familjer, grupper och hela befolkningar, vilka har gemensamma tankar och känslor eller skapar mentala strömmar av samma frekvens.

När ett ego är i fullständig harmoni sägs det vara ett med det kosmiska medvetandet, hysa kärleksfulla tankar och känslor och besitta fullkomlig kunskap. En person som av medkänsla beslutar sig för att hjälpa den kämpande mänskligheten laddar sina livsatomer med en finare och mera andlig energiform, som påverkas inte bara av denna sfärs karmiska lagar utan även av lagar tillhörande plan högre än det människan befinner sig på.

Liksom en hund inte kan undkomma sin svans, så är karmiska följdverkningar en del av det ego som skapade dem. Helt klart kan ett ego aldrig undkomma dessa konsekvenser, även om det flyr till universums allra yttersta hörn. Att välja t ex eutanasi i syfte att undkomma nuvarande lidande och problem, är ett försök att undkomma karmiska konsekvenser. Det laddar livsatomerna med mera negativ energi, skapar ytterligare obalans och ger upphov till nya och ännu större framtida problem. Att möta livets stormar tenderar att återställa jämvikten och häri ligger värdet i att acceptera sitt öde.

Abort kan jämföras med eutanasi. Många tror i dag att modern, och i mindre omfattning fadern, har rätt att avsluta ett inkarnerande egos liv. Man måste allvarligt ifrågasätta om inte beslutet att avbryta inkarneringsprocessen av socioekonomiska skäl, som t ex främjandet av föräldrarnas karriär, i grund och botten är själviskt. Likaledes representerar ett handikappat barn inte bara det inkarnerande egots, utan även föräldrarnas och hela familjens karma.

Att välja abort för att lösa detta problem torde inte bara uppskjuta det, utan dessutom skapa ännu större svårigheter i kommande liv. Att arbeta av karma torde å andra sidan bringa individen i balans och dessutom på sikt bidraga till att höja hela mänsklighetens tankeliv till högsta möjliga nivå.

Vi kan ignorera karma genom att föreställa oss att reinkarnation och en universell orsaks- och verkanlag inte existerar. Till slut kommer emellertid vårt ego att upptäcka hur det förhåller sig genom just dessa kosmiska lagar. Då kommer det att inse att det har förlorat en hel del tid och att det har skapat många problem och svårigheter för sig själv och andra, vilka hade kunnat undvikas.

Människan vill ha frihet, men faktum är att vi alltid har fri vilja inom harmonilagarnas ramar och har full frihet att - nej är tvungna att - forma vårt eget öde.

Av;Jelle Bosma

Källa;Teosofiska läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Geru
2012-02-29, 23:51
#1

Så, vad exakt tycker personen som skrev denna text? Att man inte ska ha abort rätt?

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Moonwing
2012-03-01, 00:03
#2

Hej Geru, tanken är väl att vad ifrån vilka ståndpunkter vi än fattar besluten i våra liv, så kommer det att betyda att vi får ta konsekvenserna av det.

I det långa loppet tror jag artikelförfattaren själv tror att det kan skapa en negativ spiral, både för oss själva och kollektivt att tex förkorta ett liv som en egoistisk handling.

Det är ju något som får stå för författaren, men frågan är om det verkligen förhåller sig så..

..att vi kollektivt och även familjevis, och naturligtvis enskilt i långa loppet förlorar på att undvika svåra situationer som kanske ett oplanerat barn för med sig?

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Geru
2012-03-01, 00:15
#3

#2 Om du istället hade skaffat barnet, och låt säga att den blir totalt misskött, växer upp och blir ett istortsätt monster, som till slut dödar en väldigt massa människor, vad säger livet om det?

Eller våldtäksgraviditeter. Det ska vi nog inte ens prata om.

Det behöver inte alls vara en egoistisk handling - allt man gör i livet är egoistiskt. Du äter kött - ett djur har dött för att ge dig den maten.

Men att istället göra så att ett liv inte kommer till(för det är det man gör, det finns inget medvetande när man gör abort) är ett eget val. Du själv bedömmer den situationen. Ingen ska komma in och säga att världen far illa, eller att du själv kommer hamna i en annan version av helvetet för det.

Att försöka bedömma det är sjukt, vilket är det artikelförfattaren försöker göra.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Moonwing
2012-03-01, 00:25
#4

Hmmm, artikelförfattaren lämnar endast sin syn på saken och manar till en djupare tankegång, motivet till varför han gör det är egentligen ovidkommande.

Även om vi medvetet väljer aborter är det ändå en slags pågående "evolution", eftersom vi genom våra val sas "skapar" nya plattformar för mänskligheten som helhet.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

dolfen
2012-03-01, 15:53
#5

Gör gökungen rätt när den puttar ut fosterföräldrarnas ungar ur boet, till en säker död?

En, för oss människor, omoralisk/ondskefull/girig/känslokall handling.

Hur ser de inblandade fåglarna på saken?

Moonwing
2012-03-01, 16:56
#6

Frågan är för mig i alla fall i detta sammanhanget inte om gökmorsan gör något rätt eller fel, utan om hon i sitt lilla perspektiv ..Tungan ute

..-som sedan blir ett stort sammanhang bidrar till en större posetiv för allt och alla..(även oss i slutänden)..handling.

Även om man inte tror på att man behöver bearbeta gammal karma eller skapa ny, så får all vår inverkan på oss själva som levande ting, följder för allt levande dvs sammantaget hela vår utveckling..på vår jord, i vårt universum och i vår galax…

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Geru
2012-03-01, 17:49
#7

#6 Det går ju inte tänka så? Du kan omöjligt förutse vad som kommer hända - och att anta att allt blir bra är väl lite väl naivt?

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

dolfen
2012-03-01, 17:57
#8

#6

"Varje form av liv, således även mänskligt liv, är en manifestation av medvetet varande, som vi inte kan göra slut på som det passar oss."

Som jag förstår det ringaktar inte textförfattaren gök(ung)ens lilla liv (perspektiv). Flört Jag tyckte att jag tänkte lite djupare/vidare. Cool

Jag är inte riktigt hemmastadd i att prata om karma. Men jag gissar att en kvinna som har gjort abort troligen behöver bearbeta detta (=bearbeta karma?), på något sätt, för att själv kunna gå vidare (=skapa ny karma?) utan att hennes tankar om och omkring aborten ska få alltför stor negativ inverkan på henne och hennes omgivning.

Geru
2012-03-01, 17:59
#9

#8 Jag använder inte karma som begrepp alls - det är bara ett dåligt sätt att beskriva samvetet på, och samtidigt göra det till religon.

Men om det är så att du inte kan göra slut på livet, då betyder ju det att det är fritt att göra abort? Eftersom du då uppenbarligen inte kan döda det?

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

dolfen
2012-03-01, 18:16
#10

#9 - Är hela #9an riktad till mig? Obestämd

Geru
2012-03-01, 18:23
#11

#10 Njae, andra delen är mer generellt frågeställande:P

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

dolfen
2012-03-01, 18:35
#12

#11 - Ja. Det var just andra delen i #9 som gjorde att jag "ställde mig frågande".

Geru
2012-03-01, 18:39
#13

#12 :) Det är inte direkt riktat och jag ser att det jag skrev ser lite drygt ut.

Mest nyfiken på hur andra människor tänker:p

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Madameh
2012-03-11, 08:01
#14

Om man ska värna om livet och om allt som lever så ska inte en karl få onanera för då dödar han ju en massa liv (sädesceller) och en kvinna inte köka p piller för hon dödar ju äggcellerna. Det är också abort. om man ska hårdra det hela.

[Villemoan]
2012-03-11, 16:27
#15

# 14 Du har en bra poäng där Flört Håller med dig.

Geru
2012-03-11, 16:28
#16

#14 Vilket gör det absurt ju att man inte får göra som man vill.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

[Villemoan]
2012-03-11, 16:42
#17

Frågan är ju också om man blir våldtagen och inte alls har planerat att skaffa barn, hur ställer man sig då i frågan?

Jodå, jag vet. Det är fortfarande ett liv det handlar om såklart, men jag tänker på det här med karman. Ska man till alla villkors pris föda fram detta barn som blivit till av våld, eller kan samma barn komma tillbaka till en senare i livet, om man frivilligt skaffar barn med en partner man tycker och och älskar?

Hoppas ni förstår frågan.

Moonwing
2012-03-11, 20:18
#18

"..Människans karaktär ger henne böjelser i vissa riktningar, men hon är inte tvungen att följa dem. Hon har förmågan att välja. Genom sina val och de hand­lingar som följer alstrar hon orsaker som karma senare returnerar till hen­ne i form av verkningar.

Eftersom människan själv skapar sin karaktär, är hon också ansvarig för sina begär, preferenser och reaktioner.

Människan har sin fria vilja, men hon måste ta konsekvenserna av sina val. De utgör ett öde som hon inte kan undkomma, och det har inte tvingats på hen­­ne utifrån.

När människan av fritt val utför en handling, sätter hon naturens krafter i verksamhet. Hon framkallar ”lagen om orsak och verkan”, som då övertar hand­lingen och anpassar verkningen efter orsaken…"

Källa; (Ur Life´s Riddle av Nils Amnéus) Tankar om karma

När vi nu skall gå in på den teosofiska grundtanken (lite ot), är det lite svårt att kortfattat förklara utan att förstöra tråden, men "brottet"  består i det medvetna utsläckandet av liv och ingripandet i naturens gång, dvs i moderns/faderns och deras barns karma.

Enligt teosofin är brottet inte av religiös karaktär. Abort är ett brott mot naturen.

Alltså är det "ingen annan/annat  som straffar dig" om du tex väljer bort en graviditet, kvinna som man -det är  du/ni  själv(a) som i så fall enl. teosofin får ta konskvenserna av detta.

Här hade vi en diskussion av samma slag av frågor du ställer, speciellt om det tex är meningen att just "den själen", kommer tillbaka och måste födas i det sammanhanget..etc….fö, finns massor att läsa om just det ämnet på Existens.

http://existens.ifokus.se/discussions/4d7142f4b9cb462221058e6e-att-vara-eller-inte-vara

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Villemoan]
2012-03-12, 12:28
#19

# 18 Jag är insatt i vad karma handlar om men det jag menade var att om man väljer att göra abort, och man redan har skrivit in både våldtäkt och abort i sin livsplan innan man steg ner i jordelivet, jämnas inte karman ut då om samma aborterade barn kommer tillbaka till en i ett nytt skede senare i livet och man får ett nytt försök?

Eller menar du att aborten bara väljs i valet av olika val man gör i själva jordelivet bara? För vad jag förstår så är ju själen själva livet som lever vidare om än så i en annan dimension och köttet/kroppen är bara ett skal? Det finns väl ingen egentlig "död" vad jag förstår.

Nu menar inte jag att det är ok att för det springa och döda varandra hej vilt. Självklart måste detta vara upp till var och en att få avgöra. I a f när det gäller en abort, för man kan ha gjort en överrenskommelse innan man steg ner i jordelivet om detta, som nu t ex med det foster som man tänker abortera ena gången, för att sedan återförenas i en ny kropp och det blir bra.

Det sägs ju ibland att en del inte dog förgäves. Vissa händelser som innefattar död har många gånger ledit till något gott efterråt.

Hoppas du förstår Foten i munnen

Moonwing
2012-03-12, 14:05
#20

Ja, jag förstår sammanhanget av det du frågar, och visst kan man "förstöra sin chanser att bearbeta sin karma", det gör vi tom ibland utan att veta om det-men det är inte idealiskt att hela tiden försöka skjuta saker framför sig, det tar ju längre tid att för alla de inblandade parter som påverkas av ett beslut att kanske få chansen igen..

Jag tar ett exempel,

Du har en känslomässig och ekonomisk tyngande skuld till en släkting som påverkar hela din familjs liv och leverne, en dag så ringer denne släkting å talar om att han tänker bygga ett hus-men en av nyckelpersonerna, en arkitekt som han behöver för att bygga huset har dragit sig ur.

Han var egentligen inte så glad över att ringa dig, eftersom ni aldrig kunnat dra jämt..men för att nu hans familj både ekonomiskt och rent praktiskt skall kunna reda ut situationen, så bestämde han ändå sig för att fråga.

Han erbjuder dig fri mat och logi plus att dra av din skuld, på samma vis som han tänkt att betala den andra arkitekten, det betyder stora uppoffringar av dig som person och även din hela familj, främst känslomässigt-men även i tid och pengar , eftersom du måste göra en del övertid på "hans bygge"-på kvällstid..ja,valet är ditt!"

Om man nu funderar över en sådan situation, över hur många parter den skulle kunna hjälpa plus dig själv och på sikt..bör man även fundera på motsatsen, hur många ggr i livet kommer en sådan chans tillbaka?

Det är därför min vän, som de ibland helt rätt men lite orättvist säger;

"Karma is a bitch!", vilken hon kan vara, men naturligtvis även mosatsen!Flört

Om man nu överför denna tankegången på små eller stora situationer, eller val-spelar ingen roll.."vi kan aldrig springa ifrån oss själva"..enl. lagen om "orsak och verkan", alltså.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Villemoan]
2012-03-13, 15:14
#21

Jag förstår hur du menar. Glad

Moonwing
2012-03-13, 20:30
#22

Härlitt!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Aldebaran
2012-04-01, 11:46
#23

Hmmm intressant tråd, inte minst utvecklingen i denna..

Viktigt att komma ihåg ang. Karma är: att det är ingen "hämndlag" som skipar minutiös rättvisa även om det i vissa fall kan te sig så.

Man kan däremot säga att det är ett tillstånd som obenhörligen följer på ett annat…  Ungefär som tyngdlagen, hoppar du ut genom ett fönster så slår du imarken, vad du än tycker och tänker om det… Du kan ju lindra fallet genom att använda olika föremål…du kan också motverka tyngdlagen flygplan, hiss men även genom egen kraft (muskelkraft) t.ex i en trappa, repstege etc.

Negativt eller possitivt på gott eller på ont.. Liksom tynglagen kan vi påverka denna "dolda" naturlag helt själva…

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Moonwing
2012-04-02, 00:39
#24

Det är sant Alde, hur goda gärningar vi än gör och rena de än är.. (och helt tvärtom-gör man något helt galet, kan ju andra få chans att hjälpa)

..-innebär det inte "automatiskt" goda följder för alla och allting, tvärtom kommer säkert en del drabbas "negativt" pga av detta(det ger dem även chans att kanske förbättra/arbeta på sin karma).

Därför är just orsak/verkan så genial..den utjämnar liksom på alla fronter-både enskilt å kollektivt..i längden!Tungan ute

Sedan är ju inte allt vi vi gör totalt genomtänkta val, beroende på vår mognadsgrad (som kan vara väldigt olika hos samma individ, beroende på vad det gäller)

-därför tar vi ibland väldigt felaktiga beslut  som faktiskt "hjälper" oss till högre insikter..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

sons
2014-03-15, 10:48
#25

Det finns inga svar eftersom svaren varierar mellan varje individ.Vi föds i liv , våra föräldrar ger oss livet.En abort på grund utav våldtäkt har inte med barnets hälsa att göra utan karma och att det kommer inte att bli älskat just för våldtäkt. Mamman står inför ett svårt val,vad hon än väljer blir det fel.Väljs abort avbryts ett liv, föder hon barnet blir det kanske bortadopterat?

Våra egna liv kan vi avgöra själva men inte andras.Vi har inte rätt att kapa andras liv genom dödshjälp av olika slag om den som det gäller inte ger medgivande.

Ibland som gällande cancer måste kroppsdelar plockas bort för att förhindra sjukdomen att uppkomma längre fram.Dom kroppsdelar som producerar liv kan gå inåt och bilda tumörer som bröst prostata och äggstockar och livmoder.Somliga säger nej till att ge blod. Det finns sjukdomar som sprids genom blod.Andra anser att vi måste kunna rädda liv genom att ge blod, för annars finns inte blod att ge vid olyckor operationer och blodförluster.

Kan liv ha ett värde fast man bär på den här sjukdomen eller ska patienten ha rätt att själv avgöra om denne vill avsluta det hela?

Allt eftersom livet går framåt och vi blir äldre får vi sjukdomar som senare bryter ned oss.Livet vänder blad och vi passerar så smån ingom en gräns där vi inte längre är unga och friska.Oftast vet vi inte om det när det sker.

Ska vi klona eller genmanipulera? Vad som är klart är att vi kan själva bestämma om vi kortar ned våra liv, men vi kan inte bestämma över andra.  Organdonation är en annan sak vissa säger ja andra nej till att ge och ta emot.

Vi kan inte bedriva tvång i dödshjälp då blir det mord utan genom övervägande med patientens medgivande får läkare avbryta som i vissa länder.Men det är en process som tar tid,

Vi sitter inte inne med alla svaren eftersom livet och händelser varierar mellan varje individ

sons
2014-03-15, 11:03
#26

vi har makt över våra egna liv. Aids har funnits längre än man vet sedan 1930 tror man.Dom delar som ger liv sperma och blod förlossning och modersmjölk är det som sprider smittan. Ska man då avhålla sig från att träffa flera partners eller bara leva och se värdet i att leva livet innan  man blir sjuk i något som senare bryter ner en?

Vi avgör liv innan ett barn är fött på grund av om barnets liv är värt att leva vid svår sjukdom eller våldtäkt som exempel eller sjukdom hos modern som gör att både hennes och barnets liv äventyras som cancer blodtryck och sjukdom under graviditet.I vissa fall klarar sig modern men barnet blir sjukt

Vi kan själva bestämma om våra liv för att vi inte ser värdet i att leva ett svårt liv , istället förkortas. Men andras liv kan och får vi med all rätt inte ta beslut över

sons
2014-09-23, 08:28
#27

människan har ju dessutom en fri vilja och svaret om karma är att vi inte vet.Vi vet inte om det vi gjorde ger efterverkningar senare i livet eller i kommande liv. Om vi i stället inte får ha den fria vilja måste vi underkasta oss en annan vilja.Men vilken vilja.  Abort är ju en nödlösning i en för övrigt svår situation. Välja att föda barnet man inte kan ta hand om på grund av våldtäkt tex eller abort.Vi kan förkorta båda andras och våra egna och kommande liv.  Men är det rätt  att göra det? Ger det någon slags  efterverkan senare?  Vem skall avgöra vid eutanasi, ett eget beslut innan eller en annan som beslutar om vi till sist inte längre skall ges den vård som förlänger ett liv.  Vi vet inte om vad för slags karma det ger och ger det ett karma längre fram, vad kunde vi ha gjort som var bättre i den stunden ? Fanns det något val?

sons
2014-09-23, 08:31
#28

>>Ska vi veta? Nu är ju den dörr stängd som gör att vi vet, vi vet inte om våran egen födsel våran egen död, på vilket sätt ,år eller dag vi kommer avsluta livet på. Vi vet inte om våran framtid. Då är vi okunniga om karma lagen. För vi vet inte i detta liv hur dessa lagar kommer att påverka oss i våra val.

Upp till toppen