Etikett033-rättsfilosofi
Läst 3778 ggr
dododdordoden
2014-05-02, 13:49

Empatistördhet

Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor.

Maria
2014-05-02, 13:54
#1

Ett mycket märkligt inlägg får jag säga???😮

"Dom är inte människor" Vad menar du med det? Det är ett ganska grovt uttryck.

/Maria

Nina
2014-05-02, 13:55
#2

Var är din empati kan man fundera på.

Att säga att någon inte är människa för att de inte fungerar som du är verkligen att kasta sten i glashus.

Gronstedt
2014-05-02, 13:58
#3

En människa är inte empatistörd för att hen inte har empati för just dig och det du uttrycker.

dododdordoden
2014-05-02, 14:05
#4

Maria, en människa är en varelse som vill att livet inte ska vara ett spel, såsom det är för djur.

Hera, empati är inte detsamma som fördragsamhet.

Nina
2014-05-02, 14:07
#5

4 Dina svar till mig och Maria är obegripliga.

Maria
2014-05-02, 14:11
#6

Haha, jag håller med Hera. Helt obegripligt.

Både Hera och jag vet med all säkerhet vad empati innebär.😉

/Maria

Morphogenesis
2014-05-02, 14:12
#7

#4. En människa är apa. Homo sapiens sapiens. Människor är djur.

Nina
2014-05-02, 14:13
#8

Precis Maria.  Ts däremot verkar inte veta vad empati är.

Moonwing
2014-05-04, 21:15
#9

#0  Jag får utgå ifrån att du är okunnig inom termerna, det är nämligen inte tillåtet att nedvärdera eller förtala någon grupp av människor, -inte ens de som har betydande störningar i sitt psyke, och som kan utgöra ett svårt handikapp bla.

#4  dododdordoden 

"Maria, en människa är en varelse som vill att livet inte ska vara ett spel, såsom det är för djur.

Hera, empati är inte detsamma som fördragsamhet." 

Människan är en varelse som faktiskt ifrån början, "spelade ett slags spel"= tänkte ut en strategi, ett sätt att uppnå sina mål för att kunna överleva-det har människan utvecklat..djuren gör ju det rent instinktivt.

Spela spel kan inte djur göra enligt mänskliga referenser, om de verkar göra så är det instinkten eller lärdomar de dragit av tidigare beteende för att bli belönade. En mus kan tex inte spela schack.

Det beteendet hör till vårt sk "reptila", och är ingen en normal mätt, sund, trygg människa som behöver uttrycka sig på (förutom kanske ilskan i en bilkö eller när man har intimt förhållande med någon, vilket även det har med vår "parningsdrift" att göra). Vid svartsjuka kan man se sådana tendenser tex. Nu pratar jag väldigt generellt!

Är man sjuk eller "hotad" triggas detta beteendet igång, vid krig tex sätts överlevnadsdriften igång. Soldater tex är en annan kategori, som utnyttjar den förmågan, för att tex vinna ett fältslag-där man kan säga att man tränar upp sina instinktiva förmågor, vilket kan vara farligt om en sådan människa tex tappar verklighetsuppfattningen-det har hänt många missöden med hemvändande soldater som lidit av post-traumatisk stress..

Parar man ihop strategiskt tänkande och elakhet/egoism, får man nog det du tänker på, ett drag av psykopati-som säkert de allra flesta upplevt tex när det gäller alla situationer där Egot vill ha något för sig själv, pengar makt osv.

Fördragsamhet är lika med; toleranstålamodöverseendefördrag -med någon, det är en egenskap som är inövad och ett resultat av en mognadsprocess, dock finns det en del som kan visa stor fördragsamhet utåt , men inte känna den själva-detta kallar vi psykopatiska drag/tendenser.

"Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor."

Njae det är inte helt sant, en del empatiskt skadade/störda (vilket man kan bli vid ett personligt trauma/sjukdom tex depression) kan känna oerhört mycket men har oförmågan att visa empati-andra kan inte känna vissa grader alls, beroende på hur personens störning är.

Människor är de dock..och förblir tills de lämnar detta livet.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Rödluvan]1
2014-05-05, 14:59
#10

Människan är ett djur.

Nina
2014-05-05, 15:08
#11

10 Det förändrar dock inte det faktum att hon är en människa!

[Rödluvan]1
2014-05-05, 15:10
#12

#11 En människa är alltid ett djur, ett djur är inte alltid en människa.

Så jag förstod inte ditt inlägg.

Nina
2014-05-05, 15:13
#13

En människa är alltid en människa.

[Rödluvan]1
2014-05-05, 15:17
#14

#13 Och alltid ett djur. Vad är du ute efter?

Nina
2014-05-05, 15:21
#15

Vad är du ute efter?

[Rödluvan]1
2014-05-05, 15:31
#16

#15 Att förkkara för ts att människan är ett djur. Din tur, förklara?

Nina
2014-05-05, 15:48
#17

16 Är det inte uppenbart? 

Att människan är en människa.

[Rödluvan]1
2014-05-05, 15:53
#18

#16 Nej, det är inte uppenbart vad du är ute efter. Jag har aldrig påstått att människor inte är människor. Människan ärven djurart.

dododdordoden
2014-05-05, 18:04
#19

Moonwing,

Jag nedvärderar inte, eftersom jag inte undervärderar.

Jag förtalar inte, eftersom jag inte far med osanning.

Moonwing
2014-05-05, 18:12
#20

"Människa (Homo sapiens sapiens) är en art av släktet Homo (tillsammans med bland andra neandertalmänniskan, Homo floresiensis och Homo erectus) som tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater.

Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen pongidae (jämför: hominoider,homininer). Den moderna människan tillhör underarten Homo sapiens sapiens. En annan underart är den utdöda Homo sapiens idaltu.

Det vetenskapliga namnet Homo sapiensöversätts som "förnuftig människa", men betyder egentligen "vis människa", där latinetshomo betyder "människa" och sapiens "vis".[1]Namnet uttalas ['hoːmɔ 'saːpɪɛns]. I pluralis blir namnet Homines sapientes, och uttalas ['hoːmɪnɛs sapɪ'ɛntɛs].

Utmärkande för människan är artens kombination av bipedalism (tvåbenthet), anpassningsbarhet (kläder, verktyg etcetera), finmotorik (händer och fingrar), förmåga till abstrakt tänkande (att visa emotioner(känslor) och empati (medkänsla), urskilja kausalitet (orsakssamband), tolka språk,symboler etcetera) och, hävdar somliga,självmedvetande.

Ingen av dessa egenskaper är egentligen unika för människan var för sig, utan återfinns hos olika djurarter – från insekter till andra primater och valar. Tillsammans har de gjort att människan kunnat utveckla samhälle, religion, vetenskap,teknik och konst……."

Källa;http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska

Egenskaperna människorna (nuförtiden)sammantaget har, urskiljer henne ifrån andra arter!.. tex djuren.

Människor kan ibland uppträda som djur..om det är det Rödluvan hänsyftar på?😎

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Moonwing
2014-05-05, 18:24
#21

#19 "Moonwing, Jag nedvärderar inte, eftersom jag inte undervärderar.

Jag förtalar inte, eftersom jag inte far med osanning."

Hmm..jämför det du säger med ditt trådstartande inlägg;

#0 "Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor."

(kursiverat av mig)

Enligt mig är ovan skrivet en grov undervärdering och även en osanning! Alltså både förtalar du och nedvärderar, med det inlägg du trådstartade med.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

ixtab
2014-05-25, 20:00
#22

Någon som hört uttrycket. "Människa djuret"

😃

Live long and prosper

Moonwing
2014-05-29, 19:11
#23

😎..ja, människor beter sig inte alltid som de vore människor..😉

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

vallhund
2014-06-11, 01:12
#24

O andra sidan tillhör människor kategorin djur.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Moonwing
2014-06-18, 15:12
#25

#24 Där förstår jag inte riktigt vad du menar. Människo-"ras", och djur-ras är emellertid inte samma sak. vilken "kategori", tänker du då på, alla är ju ej ense, om att vi härstammar från aporna tex..

"Ordet "ras", som tolkas som "gemensamt ursprung", kommer från fornfranskans rasse(1512), från italienskans razza, vilket kanske kan härledas till arabiskans ord "ras" "رأس" som betyder överhuvud för någon eller något. I detta sammanhang syftar "ras" till rötterna eller överhuvudet till en viss specie. Etymologin kan också härledas till det latinska genseller arabiska "genat" "جينات" som betyder klan eller folk, och "genus" som betyder börd, ursprung, släkt, och kognat, med grekiskans genos (γένος) "ras, slag" och genos "börd, avkomma".

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoraser

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

vallhund
2014-06-18, 16:50
#26

#25 Att du inte förstår är inte mitt problem. Arten människa är ett djur. Har du evidensbaserad forskning som tyder på annat får du gärna dela med dig.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Moonwing
2014-06-22, 18:07
#27

#26 " Att du inte förstår är inte mitt problem", det är ingen trevlig samtalston direkt, försök hålla god ton i tråden, är du snäll!😉

Att du avfärdar utan att förklara dig, stärker ju inte tilltron till ditt påstående, direkt..

Varför anser du att människan är ett djur? (det är säkert inte bara jag som undrar).😎

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Morphogenesis
2014-06-22, 19:34
#28

#27. Biologiskt sett så är människan ett djur. Är det kontroversiellt på något sätt?

Moonwing
2014-06-22, 19:43
#29

Nix, var bara nyfiken på i vilket sammanhang det menades, du menar alltså vi är "däggdjur"?

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Morphogenesis
2014-06-22, 19:48
#30

#29. Jag menar att människan är ett djur bland många andra. Vi är, däggdjur, primat osv.

Moonwing
2014-06-22, 19:52
#31

Ok, jag förstod det..skulle ha skrivit "typ däggdjur". men uttryckte mig lite fattigt..förstår!😉

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Rumblebee
2014-09-05, 13:10
#32

Vilken tråd :P Ts hävdar att empatistörda inte fungerar och inte är människor, och sedan att h*n inte nedvärderar och förtalar. Angående människan. Vi är djur. Vi är däggdjur. Vad annars är vi? Bakterier? Plantor? Virus? Svampar kanske? Alla djur som diar sina avkommor räknas som däggdjur. Och även om många inte ammar sina bebisar så är man fortfarande däggdjur för det är så vi utvecklades. Vi delar en gemensam och väldigt avlägsen förfader med apor.

[Ztevo]
2014-09-05, 16:26
#33

Jag gissar att TS har haft en negativ erfarenhet.

Jag gissar att TS har försökt att resonera med personen i fråga.

Jag gissar att anledningen till att tråden skrevs i Filosofi, istället för i Psykologi, är att TS har funderat (filosoferat) mycket, på olika sätt att nå fram, till personen ifråga (men frustrerat kommit fram till att det inte är någon idé).

Jag har använt mig av min empatiska förmåga, men vet naturligvis inte om mina gissningar är rätt eller fel.

Nina
2014-09-05, 17:23
#34

#33 tämligen ointressant analys av ett ignorant ts inlägg. Anledning gör inte ignoransen bättre.

[Ztevo]
2014-09-05, 18:19
#35

#34 Jag skulle kunna påstå att din invändning mot mitt inlägg är oförskämt, ignorant och nedsättande.

Detta kan svårligen #33 anses vara.

Nina
2014-09-05, 18:33
#36

#35 Ka, tycker man att ointresse av analys är oförskämt så. Jag gör det inte.

[Ztevo]
2014-09-05, 19:39
#37

#36 Ointresse brukar sällan generera någon handling. En kommentar är en handling.

Men nu är vi nog OT?..

Nina
2014-09-05, 19:46
#38

#37 Ja det är du verkligen.

[Ztevo]
2014-09-06, 18:27
#39

Tillägg till #35 

Och framför allt, hur OT som helst.

Förmågan att vara konsekvent, beror delvis på vilja, delvis på förmåga.

Nina
2014-09-06, 18:31
#40

#39 Snälla, håll dig till det man pratar om. Det är omöjligt att förstå dig när du svävar iväg.

[Ztevo]
2014-09-06, 18:41
#41

Naturligtvis har alla rätten att vara inkonsekventa, men detta val ger även, eventuella läsare möjligheten att se vissa skribenters sanna natur, "tydligare".

vimes
2014-09-18, 15:46
#42

Som utomstående är det helt absurt att se Heras reaktion på Ztevo. Var kom det ifrån? Gammal konflikt eller?

Nina
2014-09-18, 15:49
#43

Ingen reaktion på ztevo. Däremot på analysen av ts. Övriga inlägg förstår jag bara inte.

vimes
2014-09-18, 15:56
#44

Ja ok. Din reaktion på Ztevos inlägg då.. Känns förtroendeingivande att du är Sajtvärd på relationer.ifokus :-)

Nina
2014-09-18, 16:00
#45

Välkommen in

vallhund
2014-09-18, 16:44
#46

#41 Ja din sanna natur, om det nu är det, verkar vare sig empatisk eller ha förmåga till inlevelse.

O nej, från min sida föregås inte detta inlägg av något gammalt groll.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

[sanna70]
2014-10-06, 10:13
#48

Man slutar inte vara en människa för att man har handikapp eller psykisk sjukdom. .

Upp till toppen