Etikett01-allmänt
Läst 5451 ggr
pernillaa
2014-06-02, 11:08

Osjälvisk handling?

Finns det någon fullkomligt 100 % osjälvisk handling?

Ha en bra dag! // Pernilla


[Regnfru]
2014-06-02, 11:22
#1

Nej, det anser inte jag.

Niklas
2014-06-02, 11:24
#2

Att offra sitt eget liv för någon annans?


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

pernillaa
2014-06-02, 22:00
#3

Ja då är frågan om man tror att man kommer till himlen för det kanske…

Ha en bra dag! // Pernilla


Niklas
2014-06-03, 05:44
#4

Eller om man "bara" vill rädda sitt barn kanske.


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

pernillaa
2014-06-03, 06:49
#5

Ja det är då isf det jag kan tänka mig.

Ha en bra dag! // Pernilla


[Ztevo]
2014-06-26, 09:50
#6

Finns det en drift hos människan att föra sina gener vidare? Omedveten egoism?

Niklas
2014-06-26, 09:57
#7

Är den omedveten?


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

[Ztevo]
2014-06-26, 10:03
#8

Hur medvetna är spontana handlingar? Kan spontana handlingar grunda sig i våra drifter?

Loris M
2014-06-26, 11:10
#9

#0 Ja, men sådana är väldigt sällsynta (som exempelvis det Niklas skriver i #4). I de flesta fall tror jag att vi också får ut något av det, medvetet eller omedvetet. Att hjälpa någon kan handla om att vi först och främst verligen vill hjälpa denna människa. Men i nästa steg kan det handla om samvete, rädsla för straff (om man är religiös), bekräftelse, vår egen mående m.m.

pernillaa
2014-06-26, 11:29
#10

Ja det tror jag absolut. Vår självbevaralsedrift är ju t.ex. väldigt stark men någonstans är vi ju också flockdjur och därför mån om andra för vår egen överlevnads skull.

Ha en bra dag! // Pernilla


[Ztevo]
2014-06-28, 10:57
#11

Ja. Och det att vi liksom alla andra livsformer har inprogrammerat att försöka oss (egoism), hindrar ju inte oss att medvetet familjeplanera. Dock verkar vi kunna föröka oss utan denna medvetna planering. (!) Att vi kan, om vi vill, planera, innebär inte, per automatik, att vi inte har driften inprogrammerad.

Aldebaran
2015-03-11, 23:21
#12

Om du är stamcellsgivare i Tobiasregistret så är du så osjälvisk som man kan bli… Gör förbannat ont och du ger till en annonym och får inget betalt…

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Sturet
2015-03-21, 19:45
#13

#12 Så det finns alltså inte en endaste bra sak med att vara stamcellsgivare ?

997
997 
2015-03-22, 18:06
#14

På sätt och vis kan man ju säga att alla handlingar är osjälviska. Det är inte oss själva "jobbar för", det är våra gener och de sociala strukturer som är gynnsamma för dessa.

Däremot så inbillar vi oss att det finns ett "jag" som har fördel av vårt agerande.

Niklas
2015-03-23, 10:55
#15

På samma sätt kan man säga att alla handlingar är själviska på ett eller annat sätt. :-)


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

997
997 
2015-03-23, 23:07
#16

#15 Javisst kan man det. Vad jag var ute efter var att ett vanligt argument för att vi inte alltid agerar själviskt är att vi kan låta våra barn gå före oss själva. Eftersom våra barn bär på våra gener kan man se det som att det egentligen är generna som är "själviska" och inte vi själva.

Niklas
2015-03-24, 09:22
#17

:-)


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

ina9
2015-08-04, 19:46
#18

Kanske om man gör något för en annan människa som hen aldrig kommer få reda på. Fast man kanske ändå gör det för att själv må bättre…

Amstel
2015-08-04, 20:36
#19

Vad är då definitioen av en 100% osjälvisk handling? Vems ego ska man så att säga utesluta egenvinning för, är det endast utförarens**?
**

 Eventuellt finns det en tanke i utilitarismen, att utföra rätta handlingar utifrån vilka konsekvenser ens handlingar får/kan få som betonar osjälviskhet. Men frågan är svår att besvara, såklart.

Hopplöst_fall
2015-11-01, 12:53
#20

Jag tänker mig att det som definierar en osjälvisk handling är dess totala avsaknad av egenvinning till följd av handlingen. Egenvinning syftar på den eventuella vinningen för utföraren och som utförare menas det tänkta självet, dvs egot, bakom handlingen. Jag vet att det är populärt bland många spirituellt lagda individer att tänka att det egentligen inte finns något ego osv, men detta anser jag i sammanhanget mest är att betrakta som en omvänd ontologisk ståndpunkt vilken utesluter uppdelningen självisk/osjälvisk och alltså inte kan besvara huvudfrågan.

Generellt skulle jag säga att så gott som varje filosofisk frågeställning kräver ett initialt ställningstagande av något slag för att kunna besvaras entydigt, men menar med detta inte att ett entydigt svar garanterar någon absolut sanning - skulle man få för sig detta har man nog glömt bort sin utgångspunkt eller vägrat att ifrågasätta den.

Vad för slags handling skulle då kunna kvalificera sig som osjälvisk? Pja, de flesta verkar snabbt komma in på temat att offra sig för någon annan. Att göra det "anonymt" vore att ta det ett steg till, eftersom detta utesluter ett egos eventuella vinning i att bli upphöjd av andra egon, men hur är det med den s k självbilden? Kan man utesluta vinning genom att handlingen "boostar" egot inför sig själv? Är handlingen osjälvisk bara för att man aldrig tänkte att man vann något för egen del, eller är detta snarare en sofistikerad teknik för att slippa ifrågasätta att man gjorde nåt osjälviskt? Att offra sig för sitt barn menar många är osjälviskt, vilket för mig känns ganska naivt eftersom motivet - kärleken till sitt barn - är rätt så bestämmande för "den man är", alltså egot, men ifrågasätt gärna detta för man kanske kan se det annorlunda.

En omedveten handling är det enda jag kan komma på skulle vara garanterat osjälvisk, typ råka spilla lite kaffe ^_^

Niklas
2015-11-02, 12:04
#21

#20: Spilla kaffe av misstag låter verkligen osjälviskt. :-)


Vänliga hälsningar, Niklas
Ha en bra dag! 🎈www.runkartan.se

Maria
2015-11-10, 21:48
#22

#12 Det är en fin och mycket välbehövlig handling att bli donator men samtidigt så ger det dig förmodligen en känsla av välbefinnande i att göra en handling för någon annan så frågan är om det är helt osjälviskt?

Personligen så har jag alltid oroat mig för mina nära och kära och ofta satt deras väl och ve framför mig själv vilket kan tyckas vara gott men jag har alltid funderat på detta….kanske är jag bara självisk, för om de mår bra så mår jag ju också bra. Det blir ju lite kluvet….är min omsorg genuin eller egoistisk?

Intressant fråga.

/Maria

LajvKrattan
2015-11-15, 22:31
#23

Jag tror att vi tar alla beslut för att de gör mer bra för oss än dåligt. Det finns dock tillfällen då det här inte verkar stämma, till exempel om någon offrar sitt liv för någon annan. Den som offrar sitt liv förlorar ju sitt liv utan att få något i gengäld, inte sant? Vi måste också se till vad alternativet är. Om personen i fråga inte skulle offra sitt liv för den andra personen så skulle den behöva leva med skuld och ånger över att inte ha offrat sitt liv för att rädda den andra personen. Således är anledningen till att personen offrade sitt liv att den i stunden för beslutet medvetet eller omedvetet såg fördelarna som större än nackdelarna. Slutsatsen blir att alla handlingar är själviska eftersom människan alltid väljer det alternativ som gynnar henne mest och/eller skadar henne minst.

Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government!

Siarn
2016-03-10, 01:03
#24

Tänkte först på genom omedveten handling men det finns inte ens.

jessR
2016-04-27, 22:02
#25

I min värld finns det (nog) inga osjälviska handlingar. Dör man för någon annans skulle dör man som en hjälte och martyr för eftervärlden och får därmed egen "vinning". Allting man gör för någon annan kan ju vridas och vändas till att det är själviskt trots att personens syfte var helt osjälviskt.  Knepig fråga detta. Har tänkt på den många gånger.

Att ta det första steget är den viktigaste delen av varje upptäcktsfärd och utan tvekan det mest betydelsefulla” – Platon -

Upp till toppen