Etikettmetafysik
Läst 6194 ggr
BPeratt
2010-08-06, 15:59

Succébo - viljan att skapa och nå vidare

Jag är precis på G att slutföra en bok som jag jobbat med i drygt 20 år och som var tänkt att bli en doktorsavhandling i pedagogik eller psykologi. Men spåren försvann ut i rymden och nu när den börjar bli klar skulle jag gärna diskutera både innehåll och titel innan den ges ut. Temat kan sorteras in under såväl Filosofi/Metafysik som Psykologi. Men jag börjar här.

Boktiteln är "Succébo" och den behöver en tilläggstext som ger en vägledning till begreppet, bokens syfte och innehåll. Det är en forskningsresa om evolutionens motiv  och hur livet skapar framgång. Begreppet som lanseras är således Succébo. Placebo står för - Förmågan att hela sig själv genom tro. Succébo står för - Förmågan att skapa gynnsamma förutsättningar genom vision.

Boken går ut på att beskriva att livet är proaktivt. Att vi omedvetet eller medvetet genom önskningar planterar framtiden med allt bättre förutsättningar för överlevnad och ett liv med kvalitet. Motsatsen "Fiaskobo" lanseras också i boken. Bristande tilltro, negativa förväntningar och rent av självdestruktivitet orsakar misslyckande.

Etablerade begrepp som stöder antagande om Succébo är:
Tankens skapande kraft
Tankens makt
Källa till framgång

De mest relevanta är:
Succébo - Gynnsam vision
Succébo - Visionen skapar gynnsamma förutsättningar
Succébo - Visionen skapar och förändrar
Succébo - Visionen ger ett bättre liv
Men jag undrar om de formuleringarna når fram.

vimes
2010-08-06, 16:53
#1

Vad är det du vill diskutera?

BPeratt
2010-08-06, 16:59
#2

Jag vill gärna höra hur man uppfattar begreppet "Succébo" med dess tillägg. Avsikten är att presentera ett begrepp som jag menar beskriver ett fenomen lika viktigt som placebo. Hur tar man då till sig "Succébo" och vad krävs för tillägg för att förstå begrepp och syfte? Hur funkar de förslag som finns i det första inlägget?

vimes
2010-08-06, 17:06
#3

Jo, jag var med på analogin till placebo. Det är rätt klatschigt.

Det jag funderar över är att det finns väl en hel uppsjö teorier och begrepp för just detta? Visualisera framgången, tro på framgången, mental träning inom idrotten, o.s.v. På vilket sätt skiljer sig "succébo" från dessa?

BPeratt
2010-08-06, 17:20
#4

Boken beskriver Succébo som ett fenomen kanske lika ursprungligt som Big Bang. Det är således ingen handbok i "Visualisera framgången, tro på framgången, mental träning inom idrotten" även om jag nämner psykologer som arbetat med detta (Uneståhl m fl). Innehållet ger en en filosofisk, psykologisk och vetenskaplig bakgrund. Jag blandar metaforer, kända teorier, forskning med egna erfarenheter och använder ett instrument för att försöka pedagogiskt förklara bland annat intelligensers utveckling och fördelar och nackdelar med olika sidor hos människans drivkrafter.

vimes
2010-08-06, 17:32
#5

I sådana fall ger succébo för mig fel associationer. Fyndigheten i analogin till placebo, och "hurtigheten" i succé, får mig att tänka på psykologiska quick-fixes och kvällstidingslöpsedlar.

BPeratt
2010-08-06, 17:36
#6

Hur är det med placebo? Associerar det också psykologiska quick-fixes och kvällstidingslöpsedlar?

vimes
2010-08-06, 18:44
#7

Nej. Givetvis inte. Placebo är ett etablerat medicinskt begrepp.

Succébo klingar för mycket som "produktnamn" i mina öron.

BPeratt
2010-08-06, 19:38
#8

Latinska verbet succedere, ”Tanken på framgång föder framgång”. Succedam, ”jag ska ha framgång.”

Enkelt skulle man kunna beskriva Succébo som - positiv självuppfyllande profetia. Men det är endast ett perspektiv och för att komma åt mekanismerna har jag tittat på hur skilda psykologiska perspektiv såsom psykoanalys, kognitiv och behavioristisk teori  samt även humanistisk psykologi och existentialistisk filosofi skulle kunna tänkas betrakta fenomenet.

rolnor
2010-08-06, 20:41
#9

Minns att jag sett ett Oprah-avsnitt på TV där hon hade gäster som skrivit en bok som hette "The Secret". Där tog dom upp ett sätt att vara/tänka som skulle leda till framgång i livet, att man skulle vara "tacksam" även om man drabbas av negativa saker i livet, eftersom man fick nya erfarenheter även av dessa. Har du hört talas om det?

Jag tror det blir mycket svårt att diskutera en bok som vi andra inte har läst och jag tycker (tyvärr) också att bokens titel låter populärvetenskaplig på ett kanske missvisande sätt?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

BPeratt
2010-08-06, 20:51
#10

The Secret är ingen secret Glad

Jag var nu inte ute efter att diskutera boken innehåll. Inte ännu så länge. Utan frågade efter hur begreppen ovan uppfattades. Och jag har ju här fått två responser som avviker från andras på andra ställen. Det är intressant

Maria
2010-08-06, 22:40
#11

Min första spontana tanke med begreppen "succébo" och "fiaskobo" är att det är fyndiga begrepp men låter långt ifrån vetenskapligaObestämd

/Maria

rolnor
2010-08-06, 23:36
#12

Jag skulle gärna läsa boken, blir nyfiken!Glad

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Maria
2010-08-06, 23:38
#13

Jag menar heller inget negativt utan mer begreppen som sådana.

Blir också nyfikenGlad

/Maria

BPeratt
2010-08-07, 08:01
#14

När jag började denna forskningsresa 1985 ville jag fördjupa mig i placebo. Naturvetenskapen var då väldigt skeptiska och läkarna ansåg  placeboeffekt vara ett störande och opålitligt fenomen. - "Var det pillret eller lurade patienten sig själv?"  Min utgångspunkt var att placebo innebar att människan kunde hela sig själv genom tro. Och jag kom att fördjupa mig i hur central föreställningen och tilltron var för att påverka sin hälsa och sin förmåga. Jag träffade Martin Ingvar, hjärnforskare på Karolinska institutet som då studerade fobier och med Pet kamera kunde avbilda utlösningen av en fobi. Undrade då om det gick att  fotografera placebo. Något som han senare började forska i. För ca 5 år sedan trodde jag boken var klar och vaknade med begreppet "Succébo". Har nu funnit att det är lika centralt och ursprungligt som placebo. Det är naturligt att de nya begreppen inte ännu har samma seriositet över sig som placebo idag har men min utgångspunkt för dem är att de är likvärdiga med placebo.

Min väldigt seriösa bror kom i natt med följande "tagline":

Succébo - "Om tankens och föreställningens makt ".

Själv vaknade jag precis med:

Placebo - Trons helande mirakel

Succébo - Tankens skapande magi

Jag inser att de senare far iväg mot New Age landet. Men så gillar jag ju också det poetiska.Oskyldig

Maria
2010-08-07, 11:13
#15

#14 Jag förstår inte riktigt när du beskriver att "läkarkåren" är skeptiska till placebo? Placebo är ett vedertaget begrepp och används alltid i studier/dubbelblindstudier när man tar fram nya läkemedel.

Länk där vi diskuterade placeboeffekten inne på Hälsa i Fokus

/Maria

BPeratt
2010-08-07, 11:41
#16

#15. Jovisst utgår man från problemet med placeboeffekt när man tar fram läkemedel och dubbelblindstudie är självklar. Men 1985 betraktades placeboeffekt enbart utifrån problemet. Inte möjligheten. De forskare jag var i kontakt med förstod inte ens att en studie om placebo med perspektivet självhelande förmåga var intressant. Jag sökte bland många forskare och fann några som var intresserade av fenomenet men de var inne på andra discipliner som stress (Levi) och fobi (Ingvar). Idag har det blivit en helt annan öppenhet för hur läkaren kan påverka positivt genom att förhålla sig till patienten på olika sätt. Senare studier bekräftar således den hypotes jag hade för 25 år sedan.  Idag råder en annan syn så här skriver jag i "Tolv Sinnen" andra boken i den kommande trilogin.

"Det finns en utbredd missuppfattning att man inom naturvetenskapen och då även inom sjukvården och psykiatrin är ovillig att ta till sig nya idéer. Naturligtvis är det inte sant. Här liksom överallt annars finns det å ena sidan forskare som är intresserade av nya perspektiv och det finns å andra sidan specialister som uppfattar att ”nya påhitt” bara stör befintlig verksamhet. Fullt naturligt. En som utforskar verkligheten och upptäcker nya rön måste först pröva om en ny idé fungerar och kan föra utvecklingen framåt. Om en ny metod bekräftats som bättre eller mer tillförlitlig, först då kan den komplettera eller ersätta det gamla. " (Citat "Tolv Sinnen" andra boken i trilogin som börjar med Succébo)

Sedan så kan man ju inte bortse från en kanske cynisk slutsats som innebär att framför allt läkemedelsbolag men också läkare inte tjänar pengar på självhelande förmåga.

/Börje

[Myy2000]
2010-08-08, 21:54
#17

Låter som en intressant bok, men jag tycker nog att titeln "succèbo" låter lite "tramsig".  Jag tror att du skulle tjäna på att ta en ytterligare funderare på om det verkligen är den ultimata titeln för den typ av bok som du skriver.

Men själva begreppet, succebo-visionen skapar gynnsamma förutsättningar, är lätt att förstå och ta till sig.

Lycka till i ditt författande!

Jane-Lyzell
2010-08-16, 14:16
#18

succebo är ett fantastisk titel - säger allt tycker jagSkrattande

Kul ha hittat dig här inne- förhoppningsvis lite lugnare klimat!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[Fiction]
2010-08-20, 02:14
#19

Varför inte kort och gott: "Succébo - ett recept på framgång"?

Jag är nämligen inte så säker på om jag tycker att det är verkningsfullt att vara alltför avslöjande i bokomslagets titel. Tycker snarare att titeln kan användas på ett sätt som skapar ytterligare en dimension till boken, om du hänger med på hur jag menar…? Nyttja ditt egenmyntade uttryck "succébo" fullt ut och ta vara på dess dubbeltydighet. Det är mitt förslag.

BPeratt
2010-08-20, 14:51
#20

Tack för uppmuntrande tillrop Glad

Tack Fiction för ditt förslag #19. Det skulle fungera i tredje boken som är mer "hands on".

Första boken är inte direkt recept utan mer olika perspektiv på hur livet, evolutionen och människan strävar efter gynnsamhet.

Bror min föreslog

"Succébo - Om tankens och föreställningens makt"

/Börje

[grinda]
2010-09-03, 12:10
#21

"Succebo - Om placeboeffektens fantastiska potential" 

Fnulade lite bara…Flört

BPeratt
2010-09-05, 13:54
#22

#21

Tack Grinda

På nått sät stämmer din tanke. Placebo skapar också, - hälsa.

Placebo och Succébo kan  samverka som när någon övervinner cancer kommer tillbaka och blir väldsmästare. Ja jag vet det räcker med att bemästra en svår sjukdom och lyckas klara av livet på ett bra sätt för att det ska vara Succébo.

Jag menar annars att Succébo är den kreativa och lösningsorienterade skaparkraft som till och med ligger bakom evolutionen. Och idag ser vi den hos människan i allt vi skapat som är av nytta och som visat sig hålla. Det är det stora perspektivet. I det lilla personliga perspektivet är det att klara allt från körkort till att utveckla sig själv, sina relationer och att bygga sin dröm.

rolnor
2010-09-05, 15:13
#23

#22 Jag tycker att det låter lite som nån slags misch-masch av alltmöjligt, förstår nog inte hur du har tänkt?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Maria
2010-09-05, 15:17
#24

Jag tänker på alla uttryck för att bo med någon som sambo, särbo, mambo, dumbo osv.Obestämd

Känns som ett uttryck för kollektivboende…Flört

/Maria

[grinda]
2010-09-05, 15:18
#25

22

Ja succébo handlar ju mer om livet i stort än om specifikt hälsa…men kan du få med ordet placebo i undertiteln  så förklarar det omedelbart vad ditt ord "succébo" syftar till.. om jag förstått ditt tema rätt, att man genom tro, visioner, medvetande, övertygelse kan uppnå önskat tillstånd, inre och yttre framgång precis som tron kan skapa hälsa.

Grinda som funtar vidare…

BPeratt
2010-09-05, 15:58
#26

#25

Jo Grinda du har förstått vad jag menar. Det finns också andra mycket spännande perspektiv på detta.

#23 Nej det är inget misch-masch av alltmöjligt

- Det är ursprunget till evolutionen, utveckling och till allt skapande. Det finns i minsta organism och naturligtvis hos människan.

#24

Jo det var så jag funderade då ordet kom till mig: Så här skriver jag i inledningen:

(Citat:)

"Jag sov men hade fått ett ord på näthinnan, $uccébo. Ännu kvar i sömnen fick den märkliga stavelsen ytterligare några sekunders betänketid. Blev långsamt medveten om att ordet tycktes vilja säga något. En svag gryning vittnade om att det var långt till dag.  Att somna om kunde innebära att ordet försvann in i glömskan. Låg kvar en stund och prövade ordets betydelse. Sambo, särbo, bra bo? Kunde det jämföras med placebo? Gick upp och googlade på båda orden. Nej, $uccébo fanns inte där. Placebo däremot, ett väl definierat medicinskt fenomen som förenklat handlar om att - En förväntan kan påverka hälsan.
Förmågan att framkalla sitt eget tillfrisknande med hjälp av tro är inte nytt. Magiker och medicinmän har utnyttjat inbillningsförmågan sedan urminnes tider. Det är inte mindre mirakulöst för det. Förväntan tycks styra allt, inte bara börsen och världsekonomin.
Efter att ha prövat ordets möjligheter mot psykologi, natur- och beteendevetenskap fann jag att $uccébo kunde vara ursprungligare än placebo. Det går tillbaka till de allra första liven och bestämmer evolutionen.
$uccébo handlar om - Inspirationen att forma nytt, förändra sina livsbetingelser till det bättre och frambringa nya gynnsammare förutsättningar! " (Slut Citat)

Maria
2010-09-05, 17:13
#27

#26 Jag förstår din andemening men det är själva begreppet succébo som jag tycker "klingar märkligt".

/Maria

BPeratt
2010-09-05, 21:03
#28

#27

Jo nyskapade ord kan till en början låta ovant. Men begreppet och dess konstruktion är relevant.

$uccébo utgår från latinska verbet succedere, ”Tanken på framgång föder framgång”. Succedam, ”jag ska ha framgång.”  Engelska: success - att nå ett mål. Det allmänt vedertagna begreppet är succé - framgång. Italienska - successo, portugis - sucesso, franska - succès, osv

Latinets ändelse -o betyder bland annat frö.

succe - o  = frö till framgång.

Men två vokaler funkar inte ihop är så då lägger jag till en konsonant och den i sammanhanget mest lämpliga är -b vilket ger succébo och den korrekta begreppesbeskrivningen blir "fröet till framgång"

Det kanske är så boken ska heta

Succébo - fröet till framgång

Glad

thomass
2010-09-08, 14:12
#29

Succebo låter mer som en timrad stuga på husutställningen i farsta.

Anticimex
2010-09-08, 14:14
#30

Absolut håller med.

rolnor
2010-09-08, 15:45
#31

Ja, det känns som om du bestämt lite för tidigt vad bokem ska heta, du borde nog vara öppen för andra möjligheter och ta till dej kritiken?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

vimes
2010-09-08, 15:52
#32

#31: Speciellt om avsikten med att posta här var att "höra hur man uppfattar begreppet 'Succébo' med dess tillägg".

BPeratt
2010-09-08, 18:17
#33

Möjligen är några av de senaste kommentarer nu OT (Off Topic)

Jag har inte varit tveksam till begreppet bara tillägget.

Känner mig nu tilfreds med  tillägget

Succébo - fröet till framgång

och tackar alla för inspirerande bidrag, dialog och kommentarer. :Glad

[grinda]
2010-09-08, 18:30
#34

Jag tycker namnet och undertiteln känns bra. Sedan kommer ju baksidetexten till och gör resten.

Lycka till med boken! Den ska bli spännande att läsa.

/Grinda

rolnor
2010-09-08, 19:46
#35

Skönt att du är nöjd, är ju det viktiga!Glad

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

vimes
2010-09-08, 19:53
#36

#33: Eftersom du (tydligen) är Medarbetare här nu kan du ju förklara vad som "möjligtvis" är OT i de senaste inläggen.

Du skriver ju själv att ditt syfte med tråden är att diskutera "hur man uppfattar begreppet 'Succébo' med dess tillägg". Det är ju i princip det enda som gjorts (förutom en viss metadiskussion kring att du som trådstartare inte verkar helt intresserad av den diskussion du själv efterlyser).

BPeratt
2010-09-08, 20:48
#37

#36

? Vimes

Vet inte vad som är oklart med ordet tiilfreds. Diskussionen och inläggen tom mitt eget klargörande i  #28 hjälpte mig att komma fram till "huvudsaken" .

Finner således för min egen del inget motiv till att fortsätta just denna diskussion. Sedan finns det andra perspektiv. Men som sagt för min del är denna tråd mål. Och jag är tacksam för de inlägg som medverkat till detta.

vimes
2010-09-08, 21:07
#38

"tilfreds"? "tiilfreds"? Nä, det blir inte klarare… Skrattande

Nej, men allvarligt talat: eftersom du är medarbetare är det av intresse för mig som medlem att veta vad du anser är OT. Jag anser som sagt nämligen inte att diskussionen har hamnt utanför ämnet, och blir lite fundersam när du skriver att den möjligtvis gjort det. Hade du inte varit Medarbetare (med moderatorrättigheter, antar jag?) hade det varit något av en icke-fråga, men jag tror att det vore bra med ett klargörande, så jag som medlem vet vad du som Medarbetare anser vara inom gränserna för hur mycket en tråd får svänga, så att säga.

Anticimex
2010-09-08, 21:17
#39

Det skulle jag också vilja veta att svängaSkrattandehur ska man som medlem veta när.Ibland tror jag att man skulle behöva gå på kurs hos någon av iFokus snubbarnaSkrattandesom på lätt fattligt sett förklarar.

rolnor
2010-09-09, 15:43
#40

Gör ni inte en höna av en fjäder nu??Glad

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anticimex
2010-09-09, 22:09
#41

Nej rolnor försöker lära bara..på tal om höns det latinska namnet på tam höns är gallus domesticus.I Indien och på de Ostindiska öarna finns fyra vilda arter av hönssläktet.Tamhönsens historia började för över 4000 år sedan då indierna tog höns och höll dem som husdjur.Dessa tamhöns spreds sedan på olika vägar över hela världen.Det var först på 1500-talet som fjäderfäskötslen kom att få riktigt stor betydelse i Sverige.Då lät Gustav Vasa uppföra avelsgårdar över hela landet,och i klostergårdarna och i klostergårdarna höll man också ett stort antal höns.På Vadstena kloster fanns en avlönas hönssköterska.På 1700-talet förbättrades omvårdnaden av hönsen i och med att en pastor Broocman gav ut en skrift med praktiska råd om hönsskötsel.

Ja på tal om höns bara som nämndes;

rolnor
2010-09-10, 00:12
#42

He, heFlört

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

vimes
2010-09-12, 15:02
#43

#40: Jo, Rolnor. Det gör vi väl. Men hade filosofi.ifokus varit ett aktivt forum hade det faktiskt varit en väldigt relevant fråga för medlemarna att veta vad medarbetarna anser är ok.

Men som sagt, eftersom det inte skrivs något på sajten gör ju BPeratts inställning i frågan varken till eller från i praktiken.

Filosofi.ifokus skulle behöva lite succébo, tror jag allt. Kommer det finnas stöd finnas stöd för gynnsamma visioner även för internetforum inom teorin, månne?

thomass
2010-09-13, 01:05
#44

Det är korrekt uppfattat.

Han sitter och "korre" läser boken sägs det,dag ut o dag in.

[Borttaget]
[Borttaget] 
2010-09-13, 01:51
#45

Inlägget är borttaget

rolnor
2010-09-13, 02:59
#46

Jag tycker att den här sajten är aktiv, så fort nån börjar en tråd finns det ju ett jätteintresse??!!!Glad

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

vimes
2010-09-13, 09:20
#47

Alltså, problemet är ju att det är för få som använder FiF. Även om de fem personer som faktiskt skriver här faktiskt svarar på trådar som sakpas är det ett på tok för litet medelmsunderlag för att det ska bli intressant här.

thomass
2010-09-13, 11:10
#48

Men så kan man inte se det,det kan vara typ 50 st olidligt trista typer på en sajt,el fem super trevliga :-)

vimes
2010-09-13, 15:31
#49

Jag håller inte med om att fem supertrevliga typer är ett tillräckligt medlemsunderlag för att ett nätforum ska vara intressant. Då sitter jag hellre och dricker rödvin med goda vänner och diskuterar. Nätets styrka är just tillgängligheten och den mångfald av röster den genererar.

thomass
2010-09-13, 16:28
#50

Du har alldeles rätt Vimes,klart att det inte är det.Något måste också vara fel,att vem som helst kan Starta en sajtiFokus men dom behöver inte vara närvarande,aldrig skriva något,eller ens svara på något.och vissa sajter får god tyckligt av iFokus ledning utföra ren slakteri av medlemmar.Det är inte konstigt,att det inte finns så många aktiva när det inte finns några regler för sajtvärdar och medarb.hur dom får betesig.Har iFokus tur så är sajtvärden fin och klok på just den sajten.Men det finns som sagt inga garantier,vem som hellst får Starta en sajt.

Jag förstår att människor söker sig till andra forum nu.

Maria
2010-09-14, 10:07
#51

#49 "Torgmöten" är kanske mer givande än ett litet samtal med några fåFlört

Jag håller med om att det är nog svårt att locka någon ny medlem när forumet är såpass "lågmält".

/Maria

rolnor
2010-09-14, 20:13
#52

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!;

-Lågmält?

Jag har haft kul här på FiF i alla fall, men det skulle behövas flera som skriver nya trådar, jag har dragit mitt strå till stacken, men det är svårt att kläcka nya ideér till trådar…

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Upp till toppen