Etikett04-filosofer
Läst 3055 ggr
Aldebaran
2011-02-15, 01:00

N. Sri Ram

N. Sri Ram var född i en brahminfamilj i Indien år 1889.  Efter avslutade universitetsstudier i sanskrit, engelska och matematik undervisade han i olika teosofiska skolor i Indien.  Dessa skolor hade grundats av den tidigare presidenten Annie Besant (1847 - 1933) för en utbildning som skulle göra tidens unga indier medvetna om sitt kulturella arv och sitt ansvar i egenskap av framtida medborgare i ett fritt Indien.  Han var också verksam som tidningsman och lämnade en framträdande post på en av Indiens största tidningar för att bli Medarbetare till Annie Besant.  Sålunda arbetare han under lång tid på de tidningar, New lndia och The Commonweal, som Besant gav ut i kampen för Indiens frigörelse.  Han valdes 1953 till president för Teosofiska Samfundet och kvarstod såsom sådan till sin död 1973.

N. Sri Ram gav under sin tid som president en ny ton åt Teosofiska Samfundet. I det vetenskapliga klimat som växt fram under första hälften av nittonhundratalet kunde Sri Ram anknyta dessa förändrade uppfattningar till teosofiens grundprinciper.  Allteftersom världsbilden blivit mer omfattande har allt livs enhet och sammanhang framträtt mer och mer. Den etik som följer av teosofien har därför i högre grad kunnat förenas med vetenskaplig uppfattning och därur har uppkommit den gemensamma insikten om att människan och allt annat liv på vår planet är ett odelbart helt och att detta är grunden till ett allmänt broderskap som omfattar allt som lever. Sri Ram framhöll att världen behöver en ny ordning, annorlunda än den gamla, och att denna nya ordning endast kan komma till stånd om vi lär oss att leva i harmoniens lagar, i djup kontakt med vårt eget innersta väsen och i riktiga relationer till medmänniskor, djur och växter.

Som människa präglades Sri Ram av ödmjukhet och frihet från anspråk för egen det.  Generositet, medkänsla och frid var hans natur.  Typiskt för hans sätt att arbeta var att han aldrig gav några order. Samarbete och lojalitet uppstod genom hans förmåga att inge kollegerna en känsla av närhet.  Hans sätt att vara tillsammans med människor, vem det vara månde, finns uttryckt i några rader som han en gång skrev:

Låt oss betrakta nattens mörker
som uppenbarar alla stjärnor
och söka göra våra egna hjärtan
lika ödmjuka och mottagliga som mörkret
som förmår att förnimma det ljus som finns i andra.

Av Curt Berg

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Tricolori
2011-02-15, 01:58
#1

Hans tankar om meditationer är mycket fina att läsa.

Ännu en stor livsfilosof.

Aldebaran
2011-02-15, 02:14
#2

Ja, jag har flera lösa "Tankar om meditationer" kommer vartefter Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Tricolori
2011-02-15, 11:53
#3

Glad

Upp till toppen