Etikett021-metafysik
Läst 2785 ggr
Aldebaran
2011-02-15, 00:51

En blomma - en meditation

"Vad ska jag meditera över?" Det odisciplinerade sinnet fladdrar rastlöst likt ett bi som söker blommans sötma men utan dess målmedvetenhet. Betrakta biet och se med vilken precision det tränger in i det innersta rummet där skatten ligger gömd. Betrakta biet och se vilken djup insikt en kontemplation över en blomma kan ge.

Osynligt inne i fröets mörker ligger den blomma som skall utvecklas. Dess långsamma tillväxt styrs av samma lagar som styr hela universum. det spirande groddbladet som gömmer den svällande knoppen forcerar utan tvekan sin väg upp genom marken till luften ovanför.

Osynligt i "icke-varats" mörker ligger det universum som skall komma. Dess inträde i manifesterad verksamhet följer samma mönster som hela kosmos, inifrån utåt, från framtidsplan till realitet. Allt det som är, var eller någonsin kommer att bli är för alltid närvarande i det okända, den skapande källan, osynligt avvaktande sin blomningstid.

Osynlig i själens mörker ligger den andliga människan, bestämd att väckas här och nu. Inom lärjungen finns redan den framtida Mästare. Inifrån och utåt, från sömn till vakenhet, från möjlighet till handling, från fröets löfte till den utslagna blommans fulländning - genom hela naturen upprepas ständigt samma mönster, reglerad av lag och styrd av en intelligent kraft, med samma lagbundenhet som vår följer på vinter och sommar på vår.

Blomman som symbol för universum och dess tillblivelse! Blomman som symbol för människan och hennes fullkomning!  Blomman, ett mikrokosmos som i liten skala speglar makrokosmos utveckling. Blomman som bekräftelse på lagen. Blomman som livets personifikation.

Tennyson uttrycker det i några välkända rader:

Blomma i den spruckna muren,
Jag tar dig ut ur sprickan;
Håller dig här, rot och allt, i min hand
Lilla blomma -  kunde jag bara förstå
Vad du är, rot och allt, och allt i allt,
så skulle jag förstå
vad Gud och människa är.

Ur Master teach me
Öv. E.Gustavsson

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Tricolori
2011-02-15, 01:48
#1

"Osynlig i själens mörker ligger den andliga människan, bestämd att väckas här och nu."

En helt ny aspekt på mörker som för många (helt felaktigt) betyder något hemskt och svart.

Aldebaran
2011-02-15, 02:30
#2

"Osynligt i "icke-varats" mörker ligger det universum som skall komma. Dess inträde i manifesterad verksamhet följer samma mönster som hela kosmos, inifrån utåt, från framtidsplan till realitet. Allt det som är, var eller någonsin kommer att bli är för alltid närvarande i det okända, den skapande källan, osynligt avvaktande sin blomningstid."

Mycket fint skrivet…

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Farwuq
2011-02-16, 08:19
#3

Även helt i min smak. Dessa texter ger så många bilder och tankar.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Tricolori
2011-02-19, 03:08
#4

ja, om man läser dessa texter så är det nästan som sammet i munen. Och det går rakt in..

Aldebaran
2011-02-19, 03:16
#5

Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Upp till toppen