Etikett026-medvetandefilosofi-kognitionsvetenskap
Läst 3432 ggr
Moonwing
2011-03-29, 16:03

Ytterligheter är nödvändiga.

"En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina tofflor."  -Arabiskt ordspråk

Är Ytterligheter livsnövändiga för ett Samhälle´s växande, och utveckling? Kanske fungerar ytterligheter, vilka slag de än kommer ifrån..rätt sammansatt, som "Diafragman"  hos människan där den sörjer för framtvingandet av Andning?

Är de lika viktiga symboliskt sett..vad händer då när Samhället skevar, och inte längre tillåter  dessa "krafter" eller för den delen inte tar vara på potentialen?

Många frågor väcks när man läser om hur olika krafter formar vårt varande, hela tiden..och hur bra/dåliga vi kan bli på att passa på att lära oss om hur de fördelaktigt kan användas för och med i våra liv. Nedan en vinkling av ämnet ifråga, som jag råkade hitta inne på en Hemsida på nätet.

~~~~~~~~~~~~~

Psykopater finns både i fängelser och bolag - Ami Lönnroth

"-Hej! Jag läste ’Reseskildring från det nya Klondyke’ (Näringsliv Special 4 november) och fann hur Gekkogenerationen upphöjt psykopatens karaktärsdrag till ideal.Han saknar överjag, han är empatistörd i den meningen att han inte förstår den skada han åsamkar omgivningen, han är mästare på att manipulera och bedra. Psykopaten finns både i fängelserna och i storföretagen.

Den charmige och opålitlige psykopaten har blivit den nya ekonomins ideal medan den mer introverta men pålitliga personlighetstypen står lågt i kurs. - Nu har han upphöjts till den nya ekonomins hjälteideal."

Varför föredrar man inte istället Aspergerpersonligheten? Det frågar psykiatern Olle Hollertz i ett kritiskt gensvar.

"Jan Stenbeck-idealet"

"Vid mitten av 8o-talet fanns det en massa begåvade unga människor i det här landet som helt enkelt inte kunde förstå varför de skulle vara tvungna att välja mellan en väg som innebar hårda uppoffringar, men som skulle ge rikedom och inflytande i slutänden och en annan väg som innebar roliga, utvecklande och stimulerande arbeten. De ville ha båda delarna.

De såg Wall Street, de såg sig omkring och upptäckte att det faktiskt fanns en livs levande Gordon Gekko här i landet - Jan Stenbeck. Stenbeck hade samma breda hängslen, samma bakåtkammade hår, samma stiliga hustru i en stilig villa på Long Island. Dessutom älskade han att säga saker som just - "Vill du ha en riktig vän, köp en hund" - och han förbrukade vd:ar i samma takt som vi andra byter underkläder." (Gordon Gekko är hjälten i filmen Wall Street, red:s anm.)

- Olle Hollertz : "Psykopaten är den sociala akrobatikens lysande soloartist, oöverträffad manipulatör, men utan kontakt med samhällets hedersbegrepp.

-Aspergerpersonligheten däremot är obrottsligt lojal mot sina ideal och väljer hellre att gå sina egna vägar än att anpassa sig."

-Han menar för sin del att båda ytterlighetsvarianterna, aspergianen och psykopaten, behövs för samhällets och näringslivets utveckling, kanske främst därför att båda är gränsöverskridare.

- Psykopaten, skriver han, är "en extrovert erövrare av nya marknader, Aspergerindividen en introvert produktutvecklare som lämnar företagets konkurrenter på efterkälken."

- Olle Hollertz svarar på PM-redaktörens förfrågan kan vara svårt att namnge renodlade psykopater, men "det är inte svårt att hitta personer med psykopatoida drag i sin omgivning. De förekommer inte sällan i näringslivet, där det ibland är svårt att skilja ett finansgeni från en storspelare."

- Han rekommenderar den som vill möta en fullfjädrad psykopat att läsa "En perfekt spion" av John le Carré: "

Hans fadersporträtt, Rick, i den boken är den mest fullödiga beskrivning av en psykopat som jag känner till i litteraturen".

- Hollertz fortsätter: - "Redan gamle Platon funderade över hur den gode ledaren åstadkommer balans mellan olika karaktärer, modiga och besinningsfulla, vilka han ansåg nödvändiga för att det skulle stå väl till i en stat. Detta kallar Platon den kungliga vävkonsten, en antik variant av management, som håller än idag.

- Kanske är det så att såväl staters som företags fortlevnad hänger på hur väl man lyckas förena dessa motsatta karaktärer.

Det kristna Europa hade sin geniala lösning på denna motsättning; Aspergerindividernas begåvning togs tillvara i klostren, medan psykopaterna sändes ut i världen på korståg och upptäcktsresor. Den kristna tron utgjorde kittet eller varpen som förhindrade att samhället fragmenterades eller kantrade."

Källa;"Psykopaten finns både i fängelser och bolag"

Av Ami Lönnroth - Svenska Dagbladet - 13 nov. 1999 http://www.bankrattsforeningen.org.se/front05.html

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Maria
2011-03-30, 07:43
#1

Intressant.

Jag säger inte emot men jag blir rasande när man klassar människor som psykopater bara för att de har vissa psykopatiska drag. Att som lekman använda sig av hemmasnickrade psykologiska diagnoser blir allt vanligare när någon inte passar i normen eller har drag som gör att han/hon passa FÖR bra i rollen.

Att ställa diagnosen psykopat görs inte i en handvändning. Det är ett mycket komplicerat tillstånd som inte går att bota. Inte ens en psykiatriker ät snabb med denna diagnos.

Sedan må vi människor ha en mängd olika personliga drag utan att de för den skull måste vara sjukliga.

/Maria

Moonwing
2011-03-30, 14:58
#2

Hej, "Härliga Humla"!

..jomen, det är sannerligen ingen lätt sak att avgöra vad som döljer sig i en människas inre..inte ens en människa själv är medveten om vad som försiggår hos henne..alltid!

Det kanske inte är meningen heller att vi skall "vända ut å in", på folk för att få ett fungerande samhälle. Det tror jag är långt ifrån fel väg.

Men däremot tror jag inte vi ser och tar till vara på alla resurser vi har till förfogande för att balansera samhällsproblem, kanske finns en rädsla även där som spökar tex  ångest av kontollförlust (kollektivt tänkt).

Nu kan ju inte vi här på Filosofi sas utvärdera hela vår Samhälls-struktur och hur den fungerar, något sådant är inte pålagt en enskild  men är bra att reflektera över, eftersom det innebär att vi med våra tankegångar engagerar oss i vad som händer och sker runt och i oss! Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Aldebaran
2011-03-30, 19:39
#3

Tack för en intressant "artikel" Wingen… Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Moonwing
2011-03-30, 21:58
#4

Vassego, Alde..samhällsfrågor inspirerar, eftersom det avslöjar hur och vad,  en större grupp både får för verktyg och hur de använder dem under just sin mansålder eller varför inte..flera! Flört

Därmed kan man ju emellrtid tycka att vi borde dra lärdom av historien..-men många ggr går inte andlig mognad hand i hand med den struktur vi kanske för tillfället lever i. Det gör i sin tur att gamla lärdomar måste ses i ny infallsvinkel, för var generation som blir banbrytande på något område..och vill använda sina kunskaper för och i sin samhällsgemenskap..

..något som både kräver mod och öppet sinne av både samhället och den enskilde!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Upp till toppen