Etikett031-etik-moral
Läst 17123 ggr
Moonwing
2012-01-02, 22:54

"Målen helgar medlen"?

Vipeholmsexperimenten var ett känt medicinskt experiment på personer med utvecklingsstörning som pågick på Vipeholms anstalt för utvecklingsstörda i Lund åren 1945-1955, och som i efterhand blivit upphov för en forskningsdebatt i medicinsk etik.

Vipeholm var en anstalt för sinneslöa och idioter, idag skulle förmodligen begreppet multihandikappade användas, som befanns obildbara och som därför passade perfekt till detta försök, en tredjedel av patienterna var även sängliggande och behövde matas.

Den allmänna uppfattningen av denna tiden var att dessa personer saknade känslor och var obenägna att känna smärta vilket de enligt den tiden gjorde dem till bra försöksobjekt.

Tandhälsan i Sverige var i början på förra seklet usel och Socialdemokraterna försökte införa Folktandvård i hela Sverige, men detta var förenat med stora kostnader och då måste dessa försvarars. Med bakgrund av detta gavs medicinalstyrelsen i uppdrag att genomföra försöken av riksdagen.

1942 hade 99,99% av svenskarna karies, det fanns till exempel fall där 3 åringar behövde ha protes.

Gunnar Dahlberg som var ansvarig statistiker hade angett att det behövdes minst 1.000 personer för att försöken skulle vara statistiskt säkerställada. Tidigare försök i världen hade gjorts på fångar och barnhemsbarn, men problemet med dessa är att de lämnar platsen för försöket. För att Genomföra försöken beövde man under lång tid kunna kontrollera vad försökspersonerna äter.

Patienterna på Vipeholm var i det här sammanhanget en mycket utmärkt forskningsgrupp, eftersom man visste och kunde kontrollera exakt vad varje individ åt eftersom anstalten försörjde dem med mat.Patienterna matades med en speciell kola, så kallad Vipeholmstoffee. Denna kola fick vissa av dem äta under fyra år. När studien avslutats efter nära tio år kunde man konstatera att både män och kvinnor hade ett tjugotal kariesangrepp i sina tänder.

Ur etisk synvinkel är debatten om Vipeholmsexperimenten alltjämt levande, dels som exempel på hur forskning som orsakat studiegrupperna stort lidande gynnat förståelsen av ny kunskap och utvecklingen av densamma, dels som exempel där ett fåtal intressenter låtit styra och påverkat studien genom sockerindustrins sponsring (ett faktum som debatten handlade främst om när studien presenterades var att sockerindustrin sponsrat studien med pengar och sockervaror), dels hur det kan bli om enbart ett fåtal får ta någon insyn i forskningsarbetet.

Studien visade bland annat att stor godiskonsumtion en dag i veckan var mindre farligt än mer måttlig konsumtion under alla veckans dagar, vilket gav rekommendationen och begreppet lördagsgodis.

Samtidigt är det ingen som vet hur patienterna själva upplevde det eftersom de aldrig fick eller kunde avlägga ett vittnesmål om studien som de upplevde det.

Källa;wikipedia

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2012-01-03, 07:07
#1

Ruggigt att läsa, men välkänt här i Lund.

Vipeholm ligger bara 1,5 km härifrån jag sitter.

Rynkar på näsan

Numera är "Vipan" ett gymnasium.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Moonwing
2012-01-03, 20:12
#2

Javisst är det ruggit!..-jag hade aldrig hört talas om just Vipeholm, det är nästan ett "martyrskap" -det de fick utstå, den gamla mentalvården var inte rolig den.

Men än i dag görs väl frivilliga tester ..studenter får ställa upp i vissa tex läkemedelstester emot en viss ersättning..eller har jag kanske fel?, -en "offergärning"…för "mänsklighetens bästa", kan man nästan kalla det…

-även om vi i Sverige (förhoppningsvis) -ej robbar barn på gatan för organ-försäljning.

Har hört att man i andra länder erbjuder tex fångar på längre straff, tex nya beta-mediciner emot strafflindring..

Frågan är hur långt vi är beredda att gå för att nå vissa medicinska resultat..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Strawman]
2012-01-29, 16:56
#3

Ruggit, ja. Men vad har det för filosofiskt värde? Var tanken att projektet skulle diskuteras ur etiskt perspektiv eller? Annars borde du väl publicera inlägget på någon annan mer lämplig sida!? Jag tycker det är riktigt dåligt av sajtvärdar att ni bara klipper, klistrar och kopiera inlägg från wikipedia. Rynkar på näsan

Moonwing
2012-01-29, 20:43
#4

Jaha du Strawman, nu är jag jue inte Sajtvärd..-men tar inte åt mig kritiken, för jag tycker wikipedia (ibland allt annat) är en jättebra källa för intressanta samtal! Dessutom lägger jag tex, långt ifrån endast in inlägg ifrån W-a

(möjligheten finns ju för alla att lägga in inlägg om man tycker utbudet är magert..)

Det filosofiska värdet i att prata om Etik är det en av de viktigare samtalen vi kan föra oss människor emellan..eller håller du inte med?

" Var tanken att projektet skulle diskuteras ur etiskt perspektiv eller?"

…Jo, detta var meningen..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Strawman]
2012-01-29, 22:38
#5

#4 Ur etiskt perspektiv tycker jag det är ganska enkelt. Det finns inte något försvar för Vipeholmexperiment. Börjar man resonera så att ändamålen helgar medlen, är man inte inne på ett väldigt faligt spår då?

Wikipedia som bra källa för samtal? Nja, både och. Jag tycker nog du överskattar wikipedia där. Dålig är den väl inte men det finns många gånger som jag har upplevt att W-a inte alls ger tillräcklig information.

Jaha, nä du är kanske inte Sajtvärd, men då kan ju sajtvärdarna ta åt sig av kritiken då.Flört

Moonwing
2012-01-29, 22:53
#6

Nej, naturligtvis tycker inte jag heller att exprimentet var försvarbart..den gamla mental-"vården", var fruktansvärd (är inte så mycket bättre idag).

Möjligen kan man väl säga att de inte "visste bättre"-om man jämför med vetenskapliga fynd om sinnet som framkommit tills idag, men det är att påstå att om man inte har kunskap, får man förgripa sig..å det är ju inte ok tycker jag.

Tycker det är hemskt med allt som "man provar på oss"-utan att egentligen man kanske varit så öppen med det..som tex bekämpningsmedel, eller varför inte olika biverkan som våra tekniska apparater ger..-allt i vetenskapens namn…vem vill inte ha internet, i sin data/mobil?

Vem vill vara utan sådant, som både medicin och teknik..ett slugt sätt att "forska"..genom, det är svårt att kräva öppenhet om sådant man har lite kännedom om, precis som förr..Flört

ps.Wikipedia duger som ett Uppslagsverk,men det är allt det är, ett ständigt växande också-men så är ju ingen kunskap statisk-egentligen, så man får ju ta den för vad den är.d.s

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Strawman]
2012-01-30, 17:55
#7

Gjorde man inte experiment med människor under nazi-Tyskland också? Och nog visste man bättre då med. Där hade det tror jag att göra med en grundsyn man hade, att dessa människor var mindre värda och därför kunde man använda dem till vilka vidrigheter som helst. Var kanske den grundsynen mer utbredd förr? Du säger att "Den allmänna uppfattningen av denna tiden var att dessa personer saknade känslor och var obenägna att känna smärta vilket de enligt den tiden gjorde dem till bra försöksobjekt."  Och vad tänkte sig dem som utförde försöken att dom skulle uppnå med sådana experiment? Att dom sedan skulle få Nobels pris i medecin när det kom fram att dom gjort försöken på människor? Nä, jag begriper inte hur dom tänkte, OM dom tänkte överhuvudtaget.

Aldebaran
2012-01-30, 18:27
#8

Man har gjort människoexpriment överallt..

Tyskalnd, USA, Sovjet samt även då här i Sverige, människan är precis likadan mot sin nästa över hela jorden…

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Moonwing
2012-01-30, 23:21
#9

Jupp, det  är nog dags för människan att kollektivt lära sig att grymheten slår tillbaka..även om man gömmer sig bakom en större grupp, eller ställning.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Upp till toppen