Etikett035-politiskfilosofi
Läst 1700 ggr
The Bear
2012-09-22, 10:49

Hej!

Nu skulle jag ju skriva något eget för att få min bild visad så då kan jag ju passa på att svara på en fråga som har ställts här tidigare.

Det var frågan Masterkatten ställde om att vi föds ojämnlika.

Svar: Ända sedan antiken har man haft tanken att människan till sitt väsen är lika. Men det innebär inte att det inte skulle vara någon sklillnad mellan hög och låg. Platon och Aristoteles som hade den grekiska stadsstaten för sina ögon, ansåg att dom vise skulle styra. Romarikets politiska tänkare, Cicero, kopieade i stort sett tankar från den grekiska statdsstaten.

Samma tankar kom i dagen under tidig medeltid och högmedeltid. Men under medeltiden var en god stat, god om den underordnade sig ett hinsides mål att nå Gud och inte enbart inriktade sig på den timliga och världsliga materiella världen.

Och vidare av Locke och Hobbes, och frammåt har man självklart försvarade rätten till privat egendom, olikhet i rikedom och skillnaden mellan hög och låg. Lika så konservatismen och liberalismen.

Källa: Sven Erik Liedman - Från Platon till kommunismens fall.

Upp till toppen