03.4 Religionsfilosofi

Viljan

2009-04-30 00:47 #0 av: Aldebaran

Viljan är en enhet, urkraften och den enda kraften, obegränsad och outtömlig, allestädes närvarande, dynamisk dvs. evigt självverkande, allsmäktig inom gränsen för materiens möjligheter. Viljan är evigt medvetslös. Den kallas vilja för att den kan verka genom medvetenheten, kan erövras av medvetenheten, och bli allvetenhetens allmakt. Viljan finns i varje uratom. Viljan är den enda kraften, och skall inte förväxlas med sk. naturkrafter eller fysikens energier.

Energi är materia där olika energier är olika slag av materia. Materia kan verka som energi på en annan materia. Energin är den högre materians verkan i eller påverkan på lägre materia. ( jmf. Själen i en fysisk, astral och mental kropp) I sista hand är det viljan som driver högre materia att verka i lägre materia, dvs. den stora viljan - Gudomligheten. Materian är därför energi så länge viljan "vill".  När viljan inte längre verkar upphör materien att vara energi och därmed är energin i egenskap av energi förintad. Viljan är således den enda oförstörbara kraften. All annan "kraft" förintas.

Viljan påverkar materien direkt. Viljan verkar direkt endast på sitt "eget" slag av materia och kan inte verka på annan materia annat än genom materia. Det finns lika många olika slag av vilja  som det finns olika slag av atommateria. Urmateriens vilja kan verka direkt endast på urmaterien. Denna urmateria blir både materia och energi för manifestationsmaterien (t.ex. den fysiska kroppen)

Viljan utför arbetet och åstadkommer skeendet/naturprocessen. I manifestationsmaterien är det medvetenheten som dirigerar, formar och bestämmer sättet. Viljan är överallt det primära. Mest märkbart blir detta likväl då medvetenheten inte är aktiv. Viljan är både primär och sekundär. Såsom primär är viljan till tiden före och oberoende av medvetenheten. Såsom sekundär är den beroende av aktiv medvetenhet. 

Vad vi i övrigt kan kalla vilja är enbart nedärvda beteckningar på olika företeelser, som kan ha direkt, indirekt men också inget samband alls med viljan: termer såsom önskan, strävan, energi, vitalitet, målmedvetenhet, uthållighet, val av motiv, handlingsfrihet, handlingsförmåga mm.

Viljan är och förblir ett olösligt "mysterium", vilket knappast nog kan betonas.

Det oerhörda lidande, det helvete på jorden som vi människor bereder för varandra och allt annat liv levande är stort nog ändå. Den kunskap som ger verklig makt måste i möjligaste mån förbehållas dem som omöjligt kan missbruka denna makt. Såsom vi människor nu är funtade så kommer en sådan makt ofelbart bli maktmissbruk och svartmagi. Det är alltid frihetens och livets fiende i bästa fall enbart pga. Okunnighet.

Dom som ändå tilltvingar sig kunskapen om viljan (magin bakom allt) får alltid ta dom oundvikliga katastrofala följderna utan att ändå ha lyckats. Detta sista kan jämföras med Hitler hans besatthet av makt och dröm om världsherravälde. Han besatt helt klart kunskapen om viljans makt. 

Uratomerna har möjlighet till medvetenhet. Uratomernas medvetenhet är poteniell.

Denna potentiella medvetenhet väcks till liv genom manifestation (inkarnation), genom förening med andra atomer. Målet för varje uratom är förvärva en total objektiv självmedvetenhet. Den esoteriska läran beskriver den process genom vilken medvetenheten till slut allvetet  (dvs. fullkomlighet)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-01 02:56 #1 av: AnneN

Mycket intressant text Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-05-01 03:01 #2 av: Aldebaran

Tack, hoppas att den väcker tankar Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-03 10:17 #3 av: Mitralis

Jag fattade tyvärr ingenting av vad du yrade om Skäms

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.