03.1 Etik & Moral

Viktigt med straff?

2009-04-28 22:42 #0 av: Mitralis

Är det viktigt att den människa som mördat får sitt straff även om vi är helt säkra på att hon eller han inte kommer att göra om det?

Anmäl
2009-04-28 23:02 #1 av: Ijin

Det är en svår fråga. Ja, personen ska få ett straff, men som det redan är i svergie, så visar man ånger brukar det bli reducerat.

Anmäl
2009-04-29 00:18 #2 av: AnneN

Man ska få det straff man förtjänar och då kan flera olika saker runt om spela in och antingen förmildra det hella eller göra brottet grövre än det först verkar.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-29 01:51 #3 av: cillaj

 

Självklart, han/hon har ju redan mördat, det går inte att komma ifrån. Och hur kan man vara säker på att människor inte gör om samma saker igen.

 

Anmäl
2009-04-29 01:59 #4 av: Maria

Alla människor måste ta sitt straff enligt lagen.(Själv är jag emot dödsstraff men det har vi ju inte i Sverige). Sedan om personen i fråga ångrar sig/tar sitt ansvar har ju inte med saken att göra.

Att kringgå lagen är ju ganska svårt, då måste vi gå andra vägar.

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 02:10 #5 av: Mitralis

Om vi säger att Arne 79 år hjälper sin svårt cancersjuka fru Karin 76 år att dö. Hon har själv bett honom upprepade gånger att få ett slut på lidandet.
Ska han då sitta resten av livet i fängelse eftersom dödshjälp är förbjudet och därmed borde vara likställt med mord?

Anmäl
2009-04-29 02:15 #6 av: Maria

#5 Nu är det ju så att i Sverige har vi ju "förmildrande omständigheter" så att "Arne" skulle få sitta resten av sitt liv i fängelse är ganska osannolikt. (Även om han varit yngre)

Det finns kriterierna mord, dråp, vållande till annans död och det är ganska stor skillnad emellan dessa begrepp.

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 02:17 #7 av: cillaj

 

Ja, hur svårt det än må vara, får man inte döda en annan människa, det beror inte bara på lagen enligt min mening utan det omvandlas till karma du får släpa med dig till ditt nästa liv, som jag ser det.

Så om arne 79 år tar karin 76 års liv, får han i sin tur lida för det i sitt nästa liv.

Då kan man undra, vem lider mest? eller vem ska få lida av dessa två?

Anmäl
2009-04-29 02:23 #8 av: Mitralis

#6 Om vi bortser från att Sverige har "förmildrande omständigheter" och ser det ur ett etisk/moraliskt perspektiv.
Är det då viktigt att Arne straffas?

Dråp är ett mord som på grund av omständigheterna anses mindre grovt. Ett exempel kan vara att någon av barmhärtighet dödar en svårt sjuk. Däremot är det ingen skillnad mellan mord och dråp när det gäller att gärningsmannen måste ha uppsåt att döda.

Anmäl
2009-04-29 02:27 #9 av: Mitralis

#3-#7 Men om man blir straffad i nästa liv, varför är det då viktigt att straffas i detta?

Anmäl
2009-04-29 02:33 #10 av: Maria

#8

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 02:34 #11 av: cillaj

 

#9 därför att Svenska lagen är satt så.

Anmäl
2009-04-29 02:36 #12 av: Mitralis

#11 Om vi bortser från lagen och ser det ur ett moral/etiskt perspektiv.

Det finns många lagar som folk bryter dagligen, utan att ens veta om det.

Anmäl
2009-04-29 02:40 #13 av: Maria

#8 Ursäkta mitt tidigare inlägg som blev lite torftigt...Skäms

#Däremot är det ingen skillnad mellan mord och dråp när det gäller att gärningsmannen måste ha uppsåt att döda." skriver du...

Jag trodde att uppsåt gällde mord och att dråp gick under mer förmildrande omständigheter som ex. självförsvar men jag kan ha fel... 

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 02:42 #14 av: Maria

#12 Fast i den här frågan gällde det väl mord...

Fast det är intressant att diskutera lagöverträdelser i stortFlört

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 02:49 #15 av: Mitralis

#13 Är inte heller så insatt så jag länkade till en sida där det står om brott och straff. Hittat en till sida

Jo, det gäller mord/dråp osv men jag tänkte att eftersom #11 baserade sitt svar på att "Den svenska lagen är så" så skrev jag att det finns massor med lagar =)

Anmäl
2009-04-29 02:54 #16 av: Maria

#15 Jo, jag vet, det är en djungel...Obestämd

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 03:01 #17 av: cillaj

 

Mord är fortfarande mor, i lagens bemärkelse, tillochmed överlagt då det är planerat.

Anmäl
2009-04-29 03:05 #18 av: Aldebaran

Sedan kommer då den förmildrande omständigheten i karmalagen, då du gör det i ett syfte att förkorta lidandet för din nästa. Detta trots att du vet att du kommer bli straffad enl. svensk lag. Då gör du i karmalagens mening något för din nästa utan tanke på dig själv...Det är en paradox som jag tro kan vara sann...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 03:06 #19 av: Maria

#17 Självklart är ett överlagt mord, ett mord i ordets rätta bemärkelse.

Men du kan ju mörda i självförsvar, olyckshändelse m.m. då du egentligen inte har begått ett mord utan det handlar om olyckliga omständigheter trots att du ändå blir den sk, skyldige.

/Maria

 

Anmäl
2009-04-29 03:09 #20 av: Aldebaran

Nej, du blir inte skyldig till något om du gör det i självförsvar...Olyckshändelse blir dråp eller vållande..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 09:34 #21 av: Bjornen

Rent allmänt har straffsanktioner två funktioner. Dels vedergällning och dels avskräckning. Att stifta lagar som inte har någon straffsanktion är ju knappast något brot. Exemplvis är det föbjudet att gå mot röd gubbe men det är inte straffbart. Möjligen om följden blir en olycka, men då inte gående mot röd gubbe utan genom allmänt oaktsamhet. 

Anmäl
2009-04-29 09:49 #22 av: AnneN

#21 men man kan väl få böter om man går mot röd gubbe? och böter är ju en form av straff

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-29 09:52 #23 av: Bjornen

Man tog bort böterna för att gå mot röd gubbe för ett antal år sedan.

Anmäl
2009-04-29 09:54 #24 av: AnneN

#23 aha, jag hinner visst inte med i svängarna Skäms

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-29 11:37 #25 av: Aldebaran

#23 Om man inte hindrar/stör trafiken.. Annars kan man få böter...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 15:33 #26 av: Ijin

För att börja med så ta bort dom relgiösa delarna(alltså karma) när man ska prata om brott och staff. Det är en logisk sak, inget mer.

Att man får reducerat straff för förmildrande omständigheter är en självklarhet. Men så klart om man gör någonting så ska man straffas för det, om man inte hade en ******* god anledning att göra det(Te.x. att ha ihjäl någon, därför att personen tänkte skjuta andra)

Men frågan om aktiv dödshjälp, te.x. om arne gör slut på karins liv därför att hon vill det så borde det vara tilllåtet.

 

Anmäl
2009-04-29 16:33 #27 av: Mitralis

Om det är en nybliven mor som lider av förlossningsdepression och tar ihjäl sitt nyfödda barn?
Hon är då psykiskt sjuk när det inträffar och sannolikheten är liten att hon gör det igen om hon får vård. (Fast det finns ju dom som mördat flera barn)

Anmäl
2009-04-29 16:35 #28 av: Aldebaran

man kan ju vara deppad för många olika saker även som man, men ansvaret får du ju ändå ta på dig..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 16:40 #29 av: Mitralis

#28 Förlossningsdepression och lite deppad är inte samma sak. Det kan bli stora störningar av hormoner i hjärnan efter en förlossning.

Anmäl
2009-04-29 16:41 #30 av: Aldebaran

jag sa aldrig "lite deppad"...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 16:42 #31 av: Aldebaran

men givetvis är det en förmildrande omständighet..Jag har hört flera fall där sk. förlossningsdepression tas i beaktande..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 16:43 #32 av: Mitralis

Jag får backa lite för det var egentligen
Graviditetspsykos (postpartumpsykos
) som jag menade. Fel av mej.

Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk sjukdom, som uppträder efter cirka 1 på 500 förlossningar. Den drabbade kan ha psykotisk sjukdom i släkten, eller själva tidigare ha haft en psykotisk sjukdom. I de flesta fall visar den sig under de första två veckorna efter födseln. Symptomen brukar vara ett akut förvirringstillstånd, humörsvängningar, irrationella tankar och beteende samt andra psykotiska symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Vanföreställningarna tar sig ofta uttryck i irrationell och bisarr oro för det nyfödda barnet. I vissa fall kan barnet komma till skada på grund av moderns sjukdom och en medicinsk behandling blir oftast nödvändig. Postpartumpsykos behandlas med antipsykotiska läkemedel. Ibland används elbehandling vid svåra förvirringstillstånd.

Anmäl
2009-04-30 16:32 #33 av: Hoppfull

Straff finns ju enbart i avskräckande syfte för oss andra i samhället. Man vet idag att straff inte fungerar som rehabilitering, ofta tvärtom. Så straffet, som från början var avsett ha en avskräckande funktion för att få människor att avstå från att begå brott, har idag förvandlats till en uppvisning så att vi andra ska känna att det är rättvist. Det är alltså en social instutition som tryggar våra gruppnormer och har ganska lite med individen som begått brottet att göra.

Anmäl
2009-04-30 21:13 #34 av: EvelynKatt

Mord, som i överlagt mord. Att planera att mörda någon. Naturligtvis ska man ha ett straff för det, oavsett om man aldrig kommer att göra det igen. Förslagsvis ett ganska hårt sådant.

Vållande till annans död är inte mord. Vid psykoser och liknande bör man rimligtvis få vård. Att döda i självförsvar är normalt sett ingenting man planerar, tror jag.

I avskräckande syfte, eller för att få de anhöriga att känna mindre bitterhet... tja. Jag skulle definitivt inte vilja att om någon skulle mörda min syster/mamma/... skulle få gå fri och ostraffad (speciellt i fall där min syster/... skulle ha lidit). Och jag skulle säga att dödsstraff i många fall skulle vara för lindrigt. Det spelar ingen roll om det bara är "for show", även om jag tycker att svenska domar är lite för snälla till och från.
Och att straff överlag inte är någon form av rehabilitering, eller ens habilitering, är snarare ett symptom på hur vårt samhälle fungerar. Sen finns det naturligtvis sjukdomstillstånd, eller olika störningar, som gör att man har svårt att förstå skillnaden mellan rätt och fel, saknar empati och/eller förståelse och respekt för andra och samhället som helhet. Alla fungerar uppenbarligen inte i samhället, oavsett vilken hjälp de får.

Aktiv dödshjälp är en helt annan fråga, och är något jag inte anser ska jämställas med mord. (Samtidigt är det en jobbig fråga just för att aktiv dödshjälp kan användas på ett sätt som kan jämställas med mord. Å andra sidan finns det tillfällen i vården även idag där man "nollar" människor som inte själva avsagt sig rätten till HLR när inlagda på sjukhus).

Anmäl
2009-04-30 22:39 #35 av: Bjornen

Många trafikbrott begås inte när det finns risk för dryga böter om de upptäcks. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.