03.4 Religionsfilosofi

En Sund Religion

2009-04-22 00:58 #0 av: Aldebaran

Religion betyder att "binda", dvs. det som binder människan till Gud är just religion. Ur historisk synpunkt har en religion ofta uppstått kring en viss person, som fått en uppenbarlese eller insikt om Gud. Han skriver eller berättar om sin insikt. Han vet att det inte är hans personliga makt eller visdom som är drivkraften.

Profeten skall bara framföra budskapet! Världen kan ta emot eller inte. När sedan profeten slutfört sitt arbete, försvinner han och sedan organiseras religionen. Så börjar alla kyrkor och religioner. Under tiden närmast efter religionens instiftande är den i allmänhet sann. Men så småningom urartar den och blir grumlig. Ingen religion varar i evighet. Men det finns något bakom religionen som varar och som alltid kommer att finna nya utlopp.

Gamla religiösa och filosofiska skrifter är av oskattbart värde, men det betyder inte att sanningen bara finns i dem. Vi kan inte söka sanningen endast i det förgångna. Det närvarande är lika andvändbart Vi bör därför utnyttja dessa gamla heliga böcker, men inte låta oss utnyttjas av dem. Om vi söker uppriktigt, måste vi till slut nå fram till vårt eget jag och inte bara till några tryckta bokstäver.

Religionen är en personlig angelägenhet, ett förhållande mellan en själv och Gud, den gränslösa anden och inte mellan en själv och någon social instutition. Kyrkor och tempel egntligen inte nödvändiga.

Ödmjukhet är det första steget, inte bara när det gäller religionen utan i alla uppriktiga studier. Summan av alla tankar som du har under en dag, kan du kalla din personlighet.

Paul Brunton säger:

GUD är gränslös och andlig. Ljuset är Guds form och rymden är hans hem. Du är en stråle av Gud. Att verkligen känna Gud är att vara Gud, inte att se Gud. Strålen uppgår i solen. Verklig religion binder dig till Gud, inte till kyrkan.

Den verkliga religionens yttringar är:

1. VÄLVILJA 

2. TOLERANS och TÅLAMOD

3. HOPP och TILLIT till att det finns en gudomlig plan. Allt som händer och sker, sker ytterst för att mänskligheten skall utvecklas.

4. TJÄNANDE Du kommer att finna/bli varse att det inte är VAD du gör utan HUR du gör det, som spelar någon roll.

Om du har en stor eller liten uppgift att arbeta med är inte din angelägenhet. Uppgiften får du av ödet. Den inre hållningen däremot bestämmer du själv.

Vid ett slutskede, en övergång mellan två tidsåldrar, är de psykiska krafterna på gott och ont mera verksamma och påtagliga än annars. Var därför ALLTID tolerant inom dig och försök förstå de krafter som uttrycker sig genom destruktiva människor. De är blinda och destruktiva, därför att livet och deras upplevelser gjort dem sådana. Ha därför största medkänsla för deras okunnighet. 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-22 01:42 #1 av: Maria

Jag känner igen detta inlägg från Jesussajten.

Jag håller med dig i stort. Däremot tror jag att kyrkor och tempel är viktiga för människan, även om religionen/tron är personlig.

Människor har i alla tider byggt tempel, byggnader, katedraler, obelisker, totempålar  m.m. 

Jag tror det är vårt grundläggande behov av att materialisera saker och ting på.

Likaså tror jag att ritualer har samma effekt. Det skapar ett slags jordnära trygghet inför "det stora obegripliga"

/Maria

 

Anmäl
2009-04-22 01:47 #2 av: Aldebaran

Det är både materielt och andligt med tempel/kyrkor och katedraler. En riktig invig präst som har kunsakp och kraften kan åstadkomma mycket med "materiella" och "jordnära" ting. Det finns en bok som heter "The science of the sacraments av C.W Leadbeater som behandlar dessa frågor...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-03-31 11:09 #3 av: Johan Wiking

New age da! där behöver man inte dyrka någon gud om man inte vill, på sätt och vis är man sin egen gud med sin egen religon.

Anmäl
2012-03-31 22:27 #4 av: Aldebaran

Njae... Visst finns det en gudomlighet som genomsyrar allt levande från mineral till oss människor.

Men om du avser en Gud som en farbror i himmlen så nej, en sådan trivial dyrkan är det inte.

Vidare så är inte teosofi någon religion utan filosofi som går ut på jämförande av alla olika religioner och trosuppfattningar. Man kan alltså var kristen, muslim, buddist, hindu etc. Och ändå hålla på med teosofi...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-04-01 03:16 #5 av: Johan Wiking

New Age är en utbrytare ur Teosofin

Anmäl
2012-04-01 10:48 #6 av: Aldebaran

kan man kanske säga ja... Jag är teosof...

Ur Teosofiska Samfundet som kom 1875 kom Antroposofin med Rudolf Steiner, samt Tesosofiska Samfundet Pasadena i USA där Alice Baily var med.. Tror att det var hon som senare myntade uttrycket New Age på 1940-talet nångång...

Sedan växte NA och blev flum flum på 70-80 talen med rymdflottor, stjärnbarn etc etc...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-04-02 00:54 #7 av: Moonwing

Om jag jämför New age med Teosofi som två begrepp bakåt i tiden, så uppfattar jag det som att NA;re uppfattade sin övertygelse mer med känslan och Teosoferna använde sin övertygelse mer som ett redskap för att mer ta reda på fakta..

-men kanske har det också vänt..en del "New Age;are", är väldigt medvetna och intresserade av allting..kanske har vi passerat en tröskel, där allt skall uppfattas med känslolivet..

..kanske vill de flesta idag ha en begriplig grund för det de kallar "sin övertygelse", eller söker efter..

Eftersom jag tror att alla i grund å botten tror samma sak-fast väljer sin egen övertygelse, för att kunna nå egentligen samma sak..så tror jag att man kanske kan "passera", många sas trosåskådnings-sätt emedan man "växer andligen", hur tror jag inte är så viktigt-däremot att man hela tiden, växer!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-04-02 11:31 #8 av: Johan Wiking

Jag är ingen flummare jag baserar min version av New Age mestadels på fakta.

Anmäl
2012-04-02 11:35 #9 av: Johan Wiking

Bl.a. att allt består utav energi och att delfiner är smarta och kan bota sjukdomar via hertz-strålning.

Anmäl
2012-04-02 13:16 #10 av: Maria

#9 Kom gärna med underlag för det.

/Maria

 

Anmäl
2012-04-02 20:56 #11 av: Aldebaran

#9 Att allt består av energi behöver man varken vara Tesosof eller NA för att inse. Alla som har en någorlunda hum om hur en atom är uppbyggd inser ju just att det handlar om energi. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-04-03 08:56 #12 av: Johan Wiking

Och sen så har det bevistats via "Ike Allmänt Godkänd" testad vetenskap att delfiner har en snitt IQ på 111 madan människor har i snitt 101. Ni kan ju förstå varför människor vill hålla såhär information borta. Medan jag (också människa) tycker att i stort set all information ska vara fri!

Anmäl
2012-04-03 10:50 #13 av: Maria

#12 Icke allmänt godkänd.

Då är det inte vetenskap vi pratar om.

/Maria

 

Anmäl
2012-04-05 10:40 #14 av: JonasDuregard

Allt består inte av energi, energi består av energi.

#12 När du säger fakta menar du alltså inte allmänt accepterade fakta utan sådant just du väljer att tro på. I så fall kan alla säga att de grundar sin religion på fakta.

Delfiner kan inte bota sjukdomar och de kan inte delta i IQ tester.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2012-04-05 11:46 #15 av: dolfen

Jag såg en dokumentär med Alan Alda för en tid sedan, som handlade om fantasi. Han sa något i stil med att det kanske finns en biologisk förklaring till varför det, hos de flesta civilisationer jorden runt, finns någon sorts religion.

Människans vilja/drift att hitta förklaringar till allt.

 

Anmäl
2012-04-10 14:27 #16 av: Johan Wiking

Ikcke allmänt godkänd = Då menar jag fackta som sjuts åt sidan av den allmäna vetenskapen, fackta som är bevisad! Sen så säger till och med den allmäna vetenskapen att neranför atomer så består allt utav Joner och Elektråder alltså Enargi.

Anmäl
2012-04-10 14:55 #17 av: JonasDuregard

"Ikcke allmänt godkänd = Då menar jag fackta som sjuts åt sidan av den allmäna vetenskapen, fackta som är bevisad!"

Men så säger ju nästan alla som har hittat på sina egna uppfattning om verkligheten. Hur väljer du vilka icke-godkända rön du tror på?

"Sen så säger till och med den allmäna vetenskapen att neranför atomer så består allt utav Joner och Elektråder alltså Enargi"

En jon är en sorts atom. Jag antar att du menar elektroner, som inte heller är energi i ordets egentliga mening. Dessutom så finns det en kärna av protoner och neutroner i varje atom. Vi brukar kalla atomer för materia, inte energi. Sedan kan man säga att materia och energi är ekvivalenta på ett teoretiskt plan, men det är kanske bäst att tackla högstadiefysiken innan man ger sig på relativitetsteorin. Att säga att "allt är energi" är lika missvisande som att säga "allt är materia" eller till och med "allt är potatis".

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2012-04-10 16:02 #18 av: Johan Wiking

Jag vet att jag tog lite fel där men "materia är energi som är så konsistent att det uppstår en illusion om att det är fast": taget från bl.a. Einstein och Hawkings.

Anmäl
2012-04-10 16:08 #19 av: Johan Wiking

Stringteorin: om att hela universum består utav vibrerande "trådar" som i regel är energi och "Mörk-Materia".

 

Anmäl
2012-04-10 16:42 #20 av: JonasDuregard

#18 "materia är energi som är så konsistent att det uppstår en illusion om att det är fast"

Eller varför inte: "Energi är bara potatis som är ovanligt inkonsistent"? Båda citaten är sanna i en väldigt långsökt mening och båda är ganska meningslösa.

Vad är det du tagit från Einstein och Hawkings? Einstein är ju en av de mest frekvent felciterade människorna i världshistorien så man skall alltid vara försiktig med att säga "Einstein sa det" i en diskussion.

#19 "Stringteorin: om att hela universum består utav vibrerande "trådar" som i regel är energi och "Mörk-Materia"."

Som sagt: det finns mycket fysiskt finlir man kan syssla med, men om man inte behärskar baskunskaperna så är det upplagt för missförstånd.

"materia är energi som är så konsistent att det uppstår en illusion om att det är fast"

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2012-04-10 18:54 #21 av: Johan Wiking

Ditt sittat : "Enargi är bara..." stämer till viss del i och med att allt är energi så är potatis också energi.

Anmäl
2012-04-10 18:56 #22 av: Johan Wiking

P.S: ibland så skriver jag med engelska utryck och engelsk gramatik, jag är mer van vid engelska just nu.

Anmäl
2012-04-10 19:19 #23 av: JonasDuregard

#21 Men all energi är också potatis. Det handlar bara om att konvertera den till massa och arrangera atomerna till rätt molekyler och sedan molekylerna till potatisar. Ingen skillnad alls.

Notera att det här är ironi, men det är samma sorts argument som när man säger "allt är energi". "Allt går att omvandla till energi" är en mer korrekt beskrivning, precis som allt går att omvandla till potatis.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2012-04-11 02:00 #24 av: Johan Wiking

Det var inte så jag menade. Jag menar att allt altid består av energi och olika våglägder skapar olika saker.

Anmäl
2012-04-11 11:09 #25 av: Moonwing

Om vi kan enas om att all energi, i vilken form det än är påverkas av vibrationer tex..-hamnar vi ju ändå på samma plattform sas.

Det var det Mästare,Druider,Präster (även sk förhistoriska )-lärde sig hantera..

Detta skapade ett intryck av att de var närmare Gudomen än det vanliga fotfolket, vilket i många fall gjorde att man dyrkade dem på samma sätt som det de företrädde.

Samma idag med motsvarande livssituation, gemene man känner sig kanske inte så hågad att efter sitt 7-4;jobb..

..ta ett typ "andlig träningspass", vad detta än är man väljer..för då skall ungarna ha käk, tvätten skall tvättas,ungarna läsa läxorna, man själv besöka ifokus (om man hinner),sen skall alla i bingen..sen är det likadant förutom alla helger då man tar igen förlorad städning eller bara sover och försöker vara med ungarna och få kvalite´ts-tid..

Tror sjuttan att de som är sas "andligt verksamma" på heltid, får ett "övertag" och verkar vara mer andliga, även så är långt ifrån sanningen..

Man har därför fått intrycket , att organiserade, praktiserande presentatörer för olika trosformer, kunnat förfina och öva upp just sin sak.

Vilket i många fall inte är helt sant, en ensam mamma kan vara mer nävarande och lika duktig i att hantera energier som en heltids-"arbetande" munk, men naturligtvis har mamman mer störningsmoment omkring sig, men där gäller att var fyndig..

..fast naturligtvis kommer alla inslag av störning påverka en person som försöker "förhöja sin energi"-det är just därför många som söker sådant försöker leva avskilt ifrån det allför materiella livet.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.