2011-05-17 10:32 #0 av: [Morfalum]

Inte sällan hör man någon nämna godhet eller ondska. I majoriteten av fallen för min del har det handlat om någon form av färdigdefinierad godhet eller ondska. Exempelvis, osjälviska handlingar ses ofta som goda handlingar medans själviska handlingar ses som onda handlingar.

Jag ser ett problem med detta. Är inte godhet en form av "rätt" och ondska en form av "fel". Är inte detta ett anspråk på en objektiv moral? Eller är det en nyttoaspekt man utgår ifrån, det kanske är principiellt "fel" men leder till goda konsekvenser?

Vad tror ni?