2011-06-15 17:07 #0 av: Aldebaran

Inget val är opåverkat av det sättet på vilket personligheten betraktar sitt öde, kroppen sin död. Till sist är det vår uppfattning om döden som avgör våra svar på alla frågor som livet ställer oss. - Därmed blir det också nödvändigt att  förbereda sig för den.

 

Dag Hammarskjöld