02.1 Metafysik

Frågan med stort F

2012-06-05 12:53 #0 av: [freddemalte]

Hej,

Jag skulle kunna tänka mig att många människor på Jorden går runt med några olika frågeställningar i sitt medvetande. Frågeställningar som är av mer eller mindre abstrakt, viktig eller komplex karaktär. Frågeställningar vars svar ännu inte nått dem eller svar de inte har förstått men som kanske skulle kunna förklaras för dem. Frågeställningar som kanske till och med inte har något svar i traditionell bemärkelse.

Mina frågor till dig:

1) Vilken av alla de frågor du skulle vilja få svar på, men som du inte anser att du än så länge har fått något övertygande eller bra svårt på, är den fråga som ligger dig ”varmast om hjärtat att få svaret på” eller som du är mest nyfiken på dess svar? Vilken är så att säga den fråga som du hade ställt om du visste att du bara fick ställa en fråga och att du därmed skulle få det, så att säga, ontologiskt korrekta svaret på den?

2) Motivera gärna varför du just valt den fråga du valt och hur du tänker kring det?

3) Om du fick ett svar på den fråga du valt – hur tror du att det hade påverkat din syn på världen och ditt sätt att leva?

4) Om du verkligen kom i en situation där du visste att du kunde få reda på svaret – ha de du verkligen ”vågat”/velat ta reda på det då?

5) Om det är så att den fråga du har valt inte är av ”filosofisk karaktär” * (utan av mer ”vardaglig art”), vilken är i så fall den filosofiska fråga som du är mest nyfiken på dess svar? Applicera gärna punkterna 2 – 4 även på den i så fall.

*"filosofisk karaktär" kan självklart tolkas ganska fritt då det säkert går att filsofiskt problematisera alla frågor. Men låt säga att man skulle vilja veta "vem som mördade Olof Palme?" - ja då faller den frågan inte inom ramen för att vara en "filosofisk fråga" . . .

Hälsar Fredrik

Anmäl
2012-06-06 15:19 #1 av: rolnor

Jag skulle nog vilja veta vad som väntar efter döden, precis som många andra.

Jag vet inte hur jag skulle hantera ett svar som t.ex. att du bara försvinner, du finns inte längre.

Jag upplever att den här frågan är kärnan i alla stora religioner, att vi har väldigt svårt att acceptera att det inte finns nånting bortom döden.

Jag är inte säker på att jag vill veta om det bara tar slut, ibland när jag sitter ute och solen lyser, vinden susar i lövträden, då kan det kännas som om vi alla efter döden uppgår i nån slags jättesjäl, blir en del av allt, det tycker jag är en tanke som dämpar min dödsångest.

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anmäl
2012-06-06 16:16 #2 av: Moonwing

1) Vilken av alla de frågor du skulle vilja få svar på, men som du inte anser att du än så länge har fått något övertygande eller bra svårt på, är den fråga som ligger dig ”varmast om hjärtat att få svaret på” eller som du är mest nyfiken på dess svar? Vilken är så att säga den fråga som du hade ställt om du visste att du bara fick ställa en fråga och att du därmed skulle få det, så att säga, ontologiskt korrekta svaret på den?

* Vad gör jag "i det stora samanhanget"?

 

5) Om det är så att den fråga du har valt inte är av ”filosofisk karaktär” * (utan av mer ”vardaglig art”), vilken är i så fall den filosofiska fråga som du är mest nyfiken på dess svar? Applicera gärna punkterna 2 – 4 även på den i så fall.

*Hmmm.anser inte att det finns några sk uppdelningar emellan vardaglig/filosofisk karaktär..Flört


4) Om du verkligen kom i en situation där du visste att du kunde få reda på svaret – ha de du verkligen ”vågat”/velat ta reda på det då?

*Ja, jag har kommit "dit"-då jag endast är nyfiken på detaljer som jag egentligen inte tycker har med mitt nuvarande liv att göra, utan ev. med mina "andra existenser"-så varför fundera över dem nu..möjligen är jag nyfiken på "anledningen"-"den totalt omfattande"-till att jag just nu är här! (p;1)

... men eftersom jag ändå inte levt färdigt (intills nu), och inte kommer förstå den (anledningen) i min kroppsliga form,- även när jag är färdig sas med detta livet..-har jag lixom tappat motiveringen för det jag "ändå sas inte kommer förstå"..

Däremot har jag genom p.4;as "situation", blivit mer benägen att ge akt på "vardagliga" saker som jag nu insett spelar en ofantlig roll, både sas lokalt och kanske skall vi säga..rent kosmiskt?, och som förmodligen kommer att hjälpa mitt högre jag att förstå "mig själv och andra på ett högre plan"-genom de erfarenheter jag gör nu, i sas jordisk form-här och nu!


3) Om du fick ett svar på den fråga du valt – hur tror du att det hade påverkat din syn på världen och ditt sätt att leva?

*se föreg. sv.


2) Motivera gärna varför du just valt den fråga du valt och hur du tänker kring det?

*För det inte enl. mig finns någon annan fråga..Glad
"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-06-07 14:38 #3 av: [freddemalte]

rolnor: Jag skulle nog vilja veta vad som väntar efter döden, precis som många andra.

Fredrik: Inträffar med vad? Din kropp? Världen runt omkring? En välvillig tolkning är att du avser din egen upplevelse av och din ”medvetenhet” om världen – är det så du menar? Du undrar om döden är likställt med att det, så att säga, stängs av som när man släcker en lampa?

rolnor: Jag vet inte hur jag skulle hantera ett svar som t ex att du bara försvinner, du finns inte längre.

Fredrik: Skräms du av den tanken? Att inte finnas . . . ? Vad i den tanken skrämmer dig?

rolnor: Jag upplever att den här frågan är kärnan i alla stora religioner, att vi har väldigt svårt att acceptera att det

inte finns nånting bortom döden.

Fredrik: Ja det verkar som om många har svårt att acceptera det!

rolnor: Jag är inte säker på att jag vill veta om det bara tar slut, ibland när jag sitter ute och solen lyser, vinden susar i lövträden, då kan det kännas som om vi alla efter döden uppgår i nån slags jättesjäl, blir en del av allt, det tycker jag är en tanke som dämpar min dödsångest.

Fredrik: Ja, det är väl en ”fin” tanke oavsett om den stämmer eller ej. Utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv stämmer väl det ganska bra då de strukturer (elementarpartiklar) som utgjorde din kropp sprids och ingår i annat . . .

Det var verkligen intressant att läsa ditt svar! Tack för att du svarade.

Jag har för egen del aldrig varit rädd eller känt obehag inför tanken att inte finnas (tvärt om – det verkar på något märkligt sätt ganska ”coolt” att världen skulle fortsätta utan att jag observerade den) . . . däremot får jag ångest eller blir rädd när jag tänker på att någon jag har i min närhet ska försvinna! Då tycker jag i så fall att det för egen del är värre att tänka på att man kan bli skadad under våldsamma plågor så som t ex brännskada etc.

 

 

Anmäl
2012-06-07 14:47 #4 av: [freddemalte]

Fredrik: 1) Vilken av alla de frågor du skulle vilja få svar på, men som du inte anser att du än så länge har fått något övertygande eller bra svårt på, är den fråga som ligger dig ”varmast om hjärtat att få svaret på” eller som du är mest nyfiken på dess svar? Vilken är så att säga den fråga som du hade ställt om du visste att du bara fick ställa en fråga och att du därmed skulle få det, så att säga, ontologiskt korrekta svaret på den?

Moonwing: * Vad gör jag "i det stora samanhanget"?

Fredrik: Menar du i termer av vad du har för "funktion" eller "syfte" etc? (underförstått att en slags plan eller algoritm finns för allt som sker?)

Fredrik: 5) Om det är så att den fråga du har valt inte är av ”filosofisk karaktär” * (utan av mer ”vardaglig art”), vilken är i så fall den filosofiska fråga som du är mest nyfiken på dess svar? Applicera gärna punkterna 2 – 4 även på den i så fall.

Moonwing: *Hmmm.anser inte att det finns några sk uppdelningar emellan vardaglig/filosofisk karaktär..

Fredrik: Som sagt, det går att problematisera! Jag förstår dock (tror jag) vad du menar. 

Fredrik: 4) Om du verkligen kom i en situation där du visste att du kunde få reda på svaret – ha de du verkligen ”vågat”/velat ta reda på det då?

Moonwing: *Ja, jag har kommit "dit"-då jag endast är nyfiken på detaljer som jag egentligen inte tycker har med mitt nuvarande liv att göra, utan ev. med mina "andra existenser"-så varför fundera över dem nu..möjligen är jag nyfiken på "anledningen"-"den totalt omfattande"-till att jag just nu är här! (p;1)

... men eftersom jag ändå inte levt färdigt (intills nu), och inte kommer förstå den (anledningen) i min kroppsliga form,- även när jag är färdig sas med detta livet..-har jag lixom tappat motiveringen för det jag "ändå sas inte kommer förstå"..

Däremot har jag genom p.4;as "situation", blivit mer benägen att ge akt på "vardagliga" saker som jag nu insett spelar en ofantlig roll, både sas lokalt och kanske skall vi säga..rent kosmiskt?, och som förmodligen kommer att hjälpa mitt högre jag att förstå "mig själv och andra på ett högre plan"-genom de erfarenheter jag gör nu, i sas jordisk form-här och nu!

Fredrik: Ok! Det låter ju som en rimlig position.

Fredrik: 2) Motivera gärna varför du just valt den fråga du valt och hur du tänker kring det?

Moonwing: *För det inte enl. mig finns någon annan fråga.

Fredrik: Aha! Tack för att du tog dig tid att svara! Det var vädligt intressant!

 

Anmäl
2012-06-07 17:45 #5 av: Moonwing

Fredrik: Menar du i termer av vad du har för "funktion" eller "syfte" etc? (underförstått att en slags plan eller algoritm finns för allt som sker?)

*Precis!..som en myra som hjälper till med stacken å inte fattar att hon ingår i dels ett viktigt -kan man säga enskilt? plus kollektivt sammanhang-där hon medverkar till att hålla balansen i vårt eko-system..sedan om man sedan vill påstå att hon medverkar i en kosmisk plan, är upp till var å en..Cool..-fast på sätt å vis gör hon jue de fast kanske har vi nått en lite högre medvetande-nivå än myran?(en del i alla fall)Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-06-12 19:27 #6 av: [freddemalte]

#5

Ok! Tack för ett tydligt och bra svar. Bra med liknelser och exempel. Då är jag med på din fågeställning!

Anmäl
2012-07-03 14:10 #7 av: [Morfalum]

#0 Skitkul tråd!

1) Hur ska jag leva för att uppnå störst nytta och störst lycka för mig själv och de människor omkring mig?

2) Mitt liv kretsar kring att utveckla och förbättra i första hand mitt eget liv för att maximera min upplevelse av lycka och andra positiva känslor.

3) Det hade gett en extra tyng till mina handlingar och det optimala livet. Jag hade inte behövt grubbla. Men å andra sidan skulle jag nog ändå grubbla och ändå fundera på om det inte fanns andra sätt som var lika positiva. Jag kanske hade blivit en missionär som spred min positiva livsfilosofi så att så många som möjigt som gynnades av samma filosofi skulle ha möjligheten och därigenom skulle jag ha fått en tydlig riktning i livet och en konkret verksamhet.

4) Absolut!

 

Anmäl
2012-07-31 12:37 #8 av: Solum_Luna

1+2. Egentligen behöver jag nog inte veta något speciellt. Jag gillar att testa mig fram, komma på teorier och sedan se om de stämmer i praktiken. Tycker också att själva mystiken kring något kan vara nödvändigt. Men något som jag funderat på mycket och som jag aldrig kommit på någon bra och hållbar teori för (som stämmer på alla plan då) är varför man blir kär i just den personen man blir kär i. Vad är det som gör att det "klickar" med vissa, och inte med andra? Varför får jag fjärilar i magen av att tänka på min pojkvän, men inte av att tänka på t.ex. hans kompis?

3. Jag vet faktiskt inte, men det hade förmodligen gett mig ett helt nytt sätt att se på mänskliga relationer och erfarenheters betydelse för kommande relationer. Använt på rätt sätt så hade det nog hjälpt mig att utvecklas mycket till det positiva.

4. Ja, absolut! Vet att det förmodligen finns folk som redan vet varför in i minsta detalj, så om någon av dem finns här: berätta gärna. :D

Anmäl
2012-07-31 14:00 #9 av: rolnor

Jag kan tänka mej att man kan bli kär lättare i någon som har drag som liknar ens föräldrar, t.ex. samma ögonfärg som ens mamma, det här har jag erfarenhet av själv och är totalt ovetenskapligt, men, kanske ligger det nåt i det??

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anmäl
2012-07-31 16:08 #10 av: Solum_Luna

Jo, det har jag hört, men jag tror inte att det är den enda faktorn. Säkert bara en av många. Är ju kopplat till det faktum att man dras till det man känner igen, då det man känner igen oftast ger en någon form av trygghet (även om det man känner igen är en otrygg situation i sig). Men tack. :)

Anmäl
2012-07-31 18:25 #11 av: rolnor

En annan sak kan ju vara att man känner igen sej själv, ofta helt omedvetet i den andre, eller precis tvärtom, att man kompletterar varandra på ett bra sätt, man kan själv vara mer introvert, intellektuelt orienterad medans den andre är utåtriktad "känslosam" etc. återigen av egen erfarenhet.

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anmäl
2012-07-31 22:55 #12 av: Solum_Luna

Jo, det har jag också upptäckt. Men som sagt, detta är ju bara delar av hela svaret i så fall och inte de enda anledningarna. Oftast får man ju titta på biologiska, psykologiska och sociologiska anledningar som i en stor blandning gör att man faller för just en viss person.

Jag har försökt hitta ett mönster i mina egna erfarenheter men varje "fall" är helt olikt det andra och ibland känns det som om man bara faller för någon helt slumpmässigt. Men det tror jag inte.

Men nu är vi egentligen helt off topic och borde kanske inte störa tråden med detta. :) Även om det är en väldigt intressant diskussion. ^^

Anmäl
2013-05-06 00:25 #13 av: [[corro]]

1) Vilken av alla de frågor du skulle vilja få svar på, men som du inte anser att du än så länge har fått något övertygande eller bra svårt på?

- Känner moder jord allas känslor?

 

 är den fråga som ligger dig ”varmast om hjärtat att få svaret på” eller som du är mest nyfiken på dess svar? 

- moder jord ligger mig överlag varmt om hjärtat

 

är så att säga den fråga som du hade ställt om du visste att du bara fick ställa en fråga och att du därmed skulle få det, så att säga, ontologiskt korrekta svaret på den?

- Förstod inte det där riktigt, men om du menar att om det var den frågan jag skulle ställt om jag fick det korrekta svaret på, så är nog svaret nej. Jag skulle förmodligen frågat något annat.

 

2) Motivera gärna varför du just valt den fråga du valt och hur du tänker kring det?

- Moder jord är ju en del av allt, eller hon är allt. Och vi är en del av henne, så då borde väl hon känna våra känslor?

 

3) Om du fick ett svar på den fråga du valt – hur tror du att det hade påverkat din syn på världen och ditt sätt att leva?

Om svaret var ja: Jag skulle nog känt mig mer andlig, jag vet inte varför, fick bara den känslan. 
Om svaret var nej: skulle jag nog undrat mer på vad/vem moder jord egentligen är/var.

 

4) Om du verkligen kom i en situation där du visste att du kunde få reda på svaret – ha de du verkligen ”vågat”/velat ta reda på det då?

- Jag hade nog vågat, men hade jag tagit chansen att fråga just den frågan? är då frågan. Kanske jag frågar frågor kring den frågan , för att få svaret på den frågan + någon till kanske?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.