03.3 Rättsfilosofi

Empatistördhet

2014-05-02 13:49 #0 av: dododdordoden

Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor.
Anmäl
2014-05-02 13:54 #1 av: Maria

Ett mycket märkligt inlägg får jag säga???Snopen

"Dom är inte människor" Vad menar du med det? Det är ett ganska grovt uttryck.

/Maria

 

Anmäl
2014-05-02 13:55 #2 av: Hera

Var är din empati kan man fundera på.

Att säga att någon inte är människa för att de inte fungerar som du är verkligen att kasta sten i glashus.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-02 13:58 #3 av: Gronstedt

En människa är inte empatistörd för att hen inte har empati för just dig och det du uttrycker.

Anmäl
2014-05-02 14:05 #4 av: dododdordoden

Maria, en människa är en varelse som vill att livet inte ska vara ett spel, såsom det är för djur.

Hera, empati är inte detsamma som fördragsamhet.

Anmäl
2014-05-02 14:07 #5 av: Hera

4 Dina svar till mig och Maria är obegripliga. 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-02 14:11 #6 av: Maria

Haha, jag håller med Hera. Helt obegripligt.

Både Hera och jag vet med all säkerhet vad empati innebär.Skämtar

/Maria

 

Anmäl
2014-05-02 14:12 #7 av: Morphogenesis

#4. En människa är apa. Homo sapiens sapiens. Människor är djur.

Anmäl
2014-05-02 14:13 #8 av: Hera

Precis Maria.  Ts däremot verkar inte veta vad empati är.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-04 21:15 #9 av: Moonwing

#0  Jag får utgå ifrån att du är okunnig inom termerna, det är nämligen inte tillåtet att nedvärdera eller förtala någon grupp av människor, -inte ens de som har betydande störningar i sitt psyke, och som kan utgöra ett svårt handikapp bla.

#4  dododdordoden 

"Maria, en människa är en varelse som vill att livet inte ska vara ett spel, såsom det är för djur.

Hera, empati är inte detsamma som fördragsamhet." 

Människan är en varelse som faktiskt ifrån början, "spelade ett slags spel"= tänkte ut en strategi, ett sätt att uppnå sina mål för att kunna överleva-det har människan utvecklat..djuren gör ju det rent instinktivt.

Spela spel kan inte djur göra enligt mänskliga referenser, om de verkar göra så är det instinkten eller lärdomar de dragit av tidigare beteende för att bli belönade. En mus kan tex inte spela schack.

Det beteendet hör till vårt sk "reptila", och är ingen en normal mätt, sund, trygg människa som behöver uttrycka sig på (förutom kanske ilskan i en bilkö eller när man har intimt förhållande med någon, vilket även det har med vår "parningsdrift" att göra). Vid svartsjuka kan man se sådana tendenser tex. Nu pratar jag väldigt generellt!

Är man sjuk eller "hotad" triggas detta beteendet igång, vid krig tex sätts överlevnadsdriften igång. Soldater tex är en annan kategori, som utnyttjar den förmågan, för att tex vinna ett fältslag-där man kan säga att man tränar upp sina instinktiva förmågor, vilket kan vara farligt om en sådan människa tex tappar verklighetsuppfattningen-det har hänt många missöden med hemvändande soldater som lidit av post-traumatisk stress..

Parar man ihop strategiskt tänkande och elakhet/egoism, får man nog det du tänker på, ett drag av psykopati-som säkert de allra flesta upplevt tex när det gäller alla situationer där Egot vill ha något för sig själv, pengar makt osv.

Fördragsamhet är lika med; toleranstålamodöverseendefördrag -med någon, det är en egenskap som är inövad och ett resultat av en mognadsprocess, dock finns det en del som kan visa stor fördragsamhet utåt , men inte känna den själva-detta kallar vi psykopatiska drag/tendenser.

"Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor."

Njae det är inte helt sant, en del empatiskt skadade/störda (vilket man kan bli vid ett personligt trauma/sjukdom tex depression) kan känna oerhört mycket men har oförmågan att visa empati-andra kan inte känna vissa grader alls, beroende på hur personens störning är.

Människor är de dock..och förblir tills de lämnar detta livet.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-05 14:59 #10 av: [Rödluvan]1

Människan är ett djur.

Anmäl
2014-05-05 15:08 #11 av: Hera

10 Det förändrar dock inte det faktum att hon är en människa! 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-05 15:10 #12 av: [Rödluvan]1

#11 En människa är alltid ett djur, ett djur är inte alltid en människa.

Så jag förstod inte ditt inlägg.

Anmäl
2014-05-05 15:13 #13 av: Hera

En människa är alltid en människa. 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-05 15:17 #14 av: [Rödluvan]1

#13 Och alltid ett djur. Vad är du ute efter?

Anmäl
2014-05-05 15:21 #15 av: Hera

Vad är du ute efter? 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-05 15:31 #16 av: [Rödluvan]1

#15 Att förkkara för ts att människan är ett djur. Din tur, förklara?

Anmäl
2014-05-05 15:48 #17 av: Hera

16 Är det inte uppenbart? 

Att människan är en människa. 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-05-05 15:53 #18 av: [Rödluvan]1

#16 Nej, det är inte uppenbart vad du är ute efter. Jag har aldrig påstått att människor inte är människor. Människan ärven djurart.

Anmäl
2014-05-05 18:04 #19 av: dododdordoden

Moonwing,

Jag nedvärderar inte, eftersom jag inte undervärderar.

Jag förtalar inte, eftersom jag inte far med osanning.

Anmäl
2014-05-05 18:12 #20 av: Moonwing

"Människa (Homo sapiens sapiens) är en art av släktet Homo (tillsammans med bland andra neandertalmänniskan, Homo floresiensis och Homo erectus) som tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater.

Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen pongidae (jämför: hominoider,homininer). Den moderna människan tillhör underarten Homo sapiens sapiens. En annan underart är den utdöda Homo sapiens idaltu.

Det vetenskapliga namnet Homo sapiensöversätts som "förnuftig människa", men betyder egentligen "vis människa", där latinetshomo betyder "människa" och sapiens "vis".[1]Namnet uttalas ['hoːmɔ 'saːpɪɛns]. I pluralis blir namnet Homines sapientes, och uttalas ['hoːmɪnɛs sapɪ'ɛntɛs].

Utmärkande för människan är artens kombination av bipedalism (tvåbenthet), anpassningsbarhet (kläder, verktyg etcetera), finmotorik (händer och fingrar), förmåga till abstrakt tänkande (att visa emotioner(känslor) och empati (medkänsla), urskilja kausalitet (orsakssamband), tolka språk,symboler etcetera) och, hävdar somliga,självmedvetande.

Ingen av dessa egenskaper är egentligen unika för människan var för sig, utan återfinns hos olika djurarter – från insekter till andra primater och valar. Tillsammans har de gjort att människan kunnat utveckla samhälle, religion, vetenskap,teknik och konst......."

Källa;http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska

Egenskaperna människorna (nuförtiden)sammantaget har, urskiljer henne ifrån andra arter!.. tex djuren.

Människor kan ibland uppträda som djur..om det är det Rödluvan hänsyftar på?Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-05 18:24 #21 av: Moonwing

#19 "Moonwing, Jag nedvärderar inte, eftersom jag inte undervärderar.

Jag förtalar inte, eftersom jag inte far med osanning."

Hmm..jämför det du säger med ditt trådstartande inlägg;

#0 "Empatistörda funkar inte. Dom förstår ju inte. Det går inte att prata med dom. Dom är inte människor."

(kursiverat av mig)

Enligt mig är ovan skrivet en grov undervärdering och även en osanning! Alltså både förtalar du och nedvärderar, med det inlägg du trådstartade med.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-25 20:00 #22 av: ixtab

Någon som hört uttrycket. "Människa djuret"

Skrattar

Anmäl
2014-05-29 19:11 #23 av: Moonwing

Cool..ja, människor beter sig inte alltid som de vore människor..Skämtar

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-06-11 01:12 #24 av: vallhund

O andra sidan tillhör människor kategorin djur.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-06-18 15:12 #25 av: Moonwing

#24 Där förstår jag inte riktigt vad du menar. Människo-"ras", och djur-ras är emellertid inte samma sak. vilken "kategori", tänker du då på, alla är ju ej ense, om att vi härstammar från aporna tex..

"Ordet "ras", som tolkas som "gemensamt ursprung", kommer från fornfranskans rasse(1512), från italienskans razza, vilket kanske kan härledas till arabiskans ord "ras" "رأس" som betyder överhuvud för någon eller något. I detta sammanhang syftar "ras" till rötterna eller överhuvudet till en viss specie. Etymologin kan också härledas till det latinska genseller arabiska "genat" "جينات" som betyder klan eller folk, och "genus" som betyder börd, ursprung, släkt, och kognat, med grekiskans genos (γένος) "ras, slag" och genos "börd, avkomma".

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoraser


"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-06-18 16:50 #26 av: vallhund

#25 Att du inte förstår är inte mitt problem. Arten människa är ett djur. Har du evidensbaserad forskning som tyder på annat får du gärna dela med dig.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-06-22 18:07 #27 av: Moonwing

#26 " Att du inte förstår är inte mitt problem", det är ingen trevlig samtalston direkt, försök hålla god ton i tråden, är du snäll!Skämtar

Att du avfärdar utan att förklara dig, stärker ju inte tilltron till ditt påstående, direkt..

Varför anser du att människan är ett djur? (det är säkert inte bara jag som undrar).Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-06-22 19:34 #28 av: Morphogenesis

#27. Biologiskt sett så är människan ett djur. Är det kontroversiellt på något sätt?

Anmäl
2014-06-22 19:43 #29 av: Moonwing

Nix, var bara nyfiken på i vilket sammanhang det menades, du menar alltså vi är "däggdjur"?

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-06-22 19:48 #30 av: Morphogenesis

#29. Jag menar att människan är ett djur bland många andra. Vi är, däggdjur, primat osv. 

Anmäl
2014-06-22 19:52 #31 av: Moonwing

Ok, jag förstod det..skulle ha skrivit "typ däggdjur". men uttryckte mig lite fattigt..förstår!Skämtar

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-09-05 13:10 #32 av: Rumblebee

Vilken tråd :P
Ts hävdar att empatistörda inte fungerar och inte är människor, och sedan att h*n inte nedvärderar och förtalar.

Angående människan. Vi är djur. Vi är däggdjur. Vad annars är vi? Bakterier? Plantor? Virus? Svampar kanske?
Alla djur som diar sina avkommor räknas som däggdjur. Och även om många inte ammar sina bebisar så är man fortfarande däggdjur för det är så vi utvecklades.
Vi delar en gemensam och väldigt avlägsen förfader med apor.

Anmäl
2014-09-05 16:26 #33 av: [Ztevo]

Jag gissar att TS har haft en negativ erfarenhet.

Jag gissar att TS har försökt att resonera med personen i fråga.

Jag gissar att anledningen till att tråden skrevs i Filosofi, istället för i Psykologi, är att TS har funderat (filosoferat) mycket, på olika sätt att nå fram, till personen ifråga (men frustrerat kommit fram till att det inte är någon idé).

Jag har använt mig av min empatiska förmåga, men vet naturligvis inte om mina gissningar är rätt eller fel.

Anmäl
2014-09-05 17:23 #34 av: Hera

#33 tämligen ointressant analys av ett ignorant ts inlägg. Anledning gör inte ignoransen bättre.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-05 18:19 #35 av: [Ztevo]

#34 Jag skulle kunna påstå att din invändning mot mitt inlägg är oförskämt, ignorant och nedsättande.

Detta kan svårligen #33 anses vara.

Anmäl
2014-09-05 18:33 #36 av: Hera

#35 Ka, tycker man att ointresse av analys är oförskämt så. Jag gör det inte.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-05 19:39 #37 av: [Ztevo]

#36 Ointresse brukar sällan generera någon handling. En kommentar är en handling.

Men nu är vi nog OT?..

Anmäl
2014-09-05 19:46 #38 av: Hera

#37 Ja det är du verkligen. 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-06 18:27 #39 av: [Ztevo]

Tillägg till #35 

Och framför allt, hur OT som helst.

Förmågan att vara konsekvent, beror delvis på vilja, delvis på förmåga.

Anmäl
2014-09-06 18:31 #40 av: Hera

#39 Snälla, håll dig till det man pratar om. Det är omöjligt att förstå dig när du svävar iväg.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-06 18:41 #41 av: [Ztevo]

Naturligtvis har alla rätten att vara inkonsekventa, men detta val ger även, eventuella läsare möjligheten att se vissa skribenters sanna natur, "tydligare".

Anmäl
2014-09-18 15:46 #42 av: vimes

Som utomstående är det helt absurt att se Heras reaktion på Ztevo. Var kom det ifrån? Gammal konflikt eller?

Anmäl
2014-09-18 15:49 #43 av: Hera

Ingen reaktion på ztevo. Däremot på analysen av ts. Övriga inlägg förstår jag bara inte.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-18 15:56 #44 av: vimes

Ja ok. Din reaktion på Ztevos inlägg då.. Känns förtroendeingivande att du är sajtvärd på relationer.ifokus :-)

Anmäl
2014-09-18 16:00 #45 av: Hera

Välkommen in

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-09-18 16:44 #46 av: vallhund

#41 Ja din sanna natur, om det nu är det, verkar vare sig empatisk eller ha förmåga till inlevelse.

O nej, från min sida föregås inte detta inlägg av något gammalt groll.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-09-20 13:18 #47 av: [Ztevo]

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rattvisa-viktigt-aven-for-apor

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.