2019-05-29 00:38 #0 av: Christer Pfeiffer

Subjektivismens historia i modern filosofi inbegriper vissa tänkare, speciellt Kant, Hegel och Nietzsche. Filosofin blir följaktligen ett uttryck för ‘subjektiviseringen’ av varat, varmed tillvaron bedöms enligt dess relation till vårt medvetande. Den tyska idealismen försöker bevisa att subjekt och objekt är ett och samma, så att vårt tänkande om världen och världen självt är oskiljaktliga.

Subjektivismen är den idag förhärskande ideologin, som riskerar att ödelägga vår civilisation. Även om vi aldrig kommer kunna bevisa att verkliga sanningar existerar utanför oss själva, är det absolut nödvändigt att vi aldrig slutar tro på, och försvara denna tro. Anser jag.