2012-05-18 02:13 #0 av: [Strawman]

Jag har undrat mycket vad som egentligen förelåg stängningen av de klassiska hedniska skolorna år 529?

Har kollat runt lite och som jag förstår stängdes den klassiska Platonska skolan redan första gången under den romerska okupationen. Den akademin som sedan slutligen stängdes år 529 av den bysantinske kejsaren Justinianus var den nyplatonska akademin!?

En av anledningarna till stängningen hade enligt vissa källor att göra med gudatron.

"Nådastöten för den klassiska gudatron kom i och med att Justinianus år 529 stängde Akademin och förbjöd hedna dyrkan i ett försök att ena riket under en och samma tro."

Enligt en annan källa såg Justinianus filosofin som ett hot mot den kristna tron: "

"Skolan fanns kvar i över nio hundra år, till år 529 e. Kr. då den bysantinske kejsaren Justinianus I (527-565 e. Kr.) stängde skolan. Han ansåg att filosofin var ett hot mot den kristna tron och förbjöd denna vetenskap och dess skolor."

"Stängningen av Akademin i Aten startade en utvandring av filosofer som ville fortsätta i Platons anda. De fann en fristad i staden Jundishapur i provinsen Khuzistan som låg i sydvästra Persien (nuvarande Iran)."

"Enligt det enda vittnet, historikern Agathias, sökte skolans kvarvarande medlemmar skydd hos den sassanidiske härskaren Khosrau I i dennes huvudstad Ktesifon, dit de bar med sig värdefulla textrullar med litteratur och filosofi och i viss utsträckning naturvetenskap." Källa Wikipedia.