Etikett033-rättsfilosofi
Läst 3396 ggr
dododdordoden
2014-05-09, 16:54

Religionsförbud

Det finns ingen god Gud. Om Gud finns är denne ond. Beviset är teodicéproblemet. Om det finns flera Gudar är dessa antingen onda allihop, eller uppdelade mellan onda och goda och rivaliserar om makten, med den onda Guden/de onda Gudarna i överläge, med oförlåtligt resultat. Beviset är teodicéproblemet. Om Gud/Gudar finns är det dåligt, med avseende på det ovan beskrivna. Det är bättre om Gud/Gudar inte finns. Det finns alltså ingen godtagbar anledning att hoppas att Gud/Gudar finns. Onda människor har kanske anledning att hoppas att denna onda Gud/dessa onda Gudar finns, men ingen godtagbar anledning, eftersom det inte är godtagbart att vara ond. Den som tror på Gud har anledning att tro att ondska premieras av Gud. Det innebär grönt ljus för samvetslösa människors framfart på jorden. Att hävda att Gud är god är en skymf mot de människor och djur som plågas här i världen. Jag möter de som invänder mot mitt religionsförbudsförslag att: a) Religiositet är en alltför stor del av religiösa människors beskaffenhet för att vara rätt att förbjuda; att förbjuda religion blir detsamma som att förbjuda dessa människors beskaffenhet. b) Människor måste få välja vad dom vill eller inte vill ansluta sig till. Tankefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet. Alternativet är diktatur. Den och de som försöker införa religionsförbud eller religionstvång ska motarbetas. Mina motinvändningar: a) Det finns redan förbud mot saker och ting som är en stor del av en del människors beskaffenhet. Religionsfrihet har felaktigt fått statusen av att vara något särskilt, något vördnadsvärt, något höjt över ifrågasättande, höjt till lag, höjt till mänsklig rättighet. Om en religionsförbudslag infördes skulle många människor ha svårt att efterleva den, precis som många människor har svårt att efterleva andra lagar som redan finns. Vad är skillnaden? b) Redan idag får inte människor fritt välja vad dom vill eller inte vill ansluta sig till. Anslutningsförbud och anslutningstvång finns på många områden. Religion motverkar tankefrihet och åsiktsfrihet. De tre dominerande religionerna hävdar existensen av en ensam god Gud, vilket är bevisligen falskt. Osanningar motverkar tankefrihet. Talet om att tillåta religion men ingripa mot religionstvång är falskt. Hur ingripa mot religionstvång inom familjer tillexempel?

tlover
2014-05-09, 17:25
#1

Nu kan jag väl inte kalla mig filosof men det är många saker som är fel enligt ditt argument.

Tex Gud (den kristna guden och jag gissar att det är samma inom syskon religionerna islam och judendomen) räknas inte som "god", Gud är "allt" särskilt om man går längre bak i tiden så ser man Gud som både en som botar och som hämnas.

Det är också bra att Gud är allt eftersom inget på jorden är bara gott eller bara ont. motsatser (tex gott och ont, vitt och svart, dal och berg) finns överallt. Faktiskt så skulle livet inte kunna finnas utan motsatser.

Sen så lär man sig av "onda" saker som händer här i livet (det är ofta förklaringen många ger till varför Gud tillåter att dåliga saker händer) utan mina mörkaste stunder i mitt liv som jag har haft tvivlar jag på att jag skulle vara lika lycklig nu. Kan man ens känna lycka utan att ha känt olycka?

Även i religioner med många gudar ser man sällan en rent "god" eller rent "ond" Gud. Tex Shiva är förstöraren men också skaparen, Oden kunde både ge goda råd eller luras etc

Sen finns det religioner där gudar inte ens är närvarande eller nära inpå inte ens närvarande (tex Buddismen) .

Sen så ska man tänka på att Religionsfrihet säger bara inte att man får utöva vilken tro man vill utan också att om man inte vill utöva nån tro alls så behöver man inte det.

Religion och tro kan faktiskt också göra mycket nytta, tro kan till och med bota sjukdomar.

Sen så vill de flesta religioner på ett eller ett annat sätt att man som troende ska "göra gott" och att ha massa människor som vill göra gott ser jag inte som nått hemskt varesig dom gör det för att återfödas till något bättre eller för att komma till himmelen.

Sen så är ju tron på vetenskapen också en tro (eftersom vetenskapen är baserat på teorier som inte motbevisats snarare än bevisats) och att tvinga alla till en tro på vetenskapen är lika illa som att tvinga alla till en tro på kristendomen (för att ta ett exempel), vad ska straffet för kätteri mot vetenskapen vara? att man bränns på bål.

Tro är så grundläggande i en människa att man i princip alltid bara kan byta en tro mot en annan, den tron ska enligt mig inte dikteras av någon stat eller liknande utan man ska kunna följa sin tro varesig det är Vetenskapen, kristendomen eller asatron.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Moonwing
2014-05-11, 17:52
#2

"Teodicéproblemet handlar alltså om att vara koherent. Problemet förekommer enbart i de monoteistiska religioner som bekänner en allsmäktig och god Gud."

Källa; wikipedia

Om man nu skall diskutera ovan påstående (#0) -så måste man, enligt mig vara eniga om vad Gud är!…som också Teodicéproblemet, bygger på (att alla tror det är en personlig Gud).

Tror man mer på en "allmän urkraft", som verkar mer objektivt och lika för alla passar inte alls detta påstående in; "Den som tror på Gud har anledning att tro att ondska premieras av Gud", tex.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

tlover
2014-05-11, 19:45
#3

#2 fast man kan ju inte basera all religion på det (Teodicéproblemet). Både då varken inom Islam, Kristendomen el Judendomen anser man att Gud enbart är god.

Sen även om man skulle göra det finns det betydligt fler religioner än bara dom tre och en hel del av dom har flera gudar eller tex inte anser att gudarna är värd att bry sig om alls.

Det är ganska länge sen som man "bara" trodde på en gud i Sverige.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


dododdordoden
2014-05-15, 15:05
#4

"Om en hävdar det kallas det galenskap, om många hävdar det kallas det religion."

dododdordoden
2014-05-16, 11:44
#5

Sen så lär man sig av "onda" saker som händer här i livet (det är ofta förklaringen många ger till varför Gud tillåter att dåliga saker händer) utan mina mörkaste stunder i mitt liv som jag har haft tvivlar jag på att jag skulle vara lika lycklig nu. Kan man ens känna lycka utan att ha känt olycka?

Det onda kan ge stora skador. Oreparabla skador. Det man lär sig kan vara något falskt, något som man konstruerar för att försöka få ut någon vinst av eländet, för att på det sättet kunna stå ut med det inträffade.

dododdordoden
2014-05-16, 11:48
#6

Det man skulle behöva för att lära sig saker och slippa skador och lidande, vore radikalt goda människor man kan lita på och därmed lyssna på.

tlover
2014-05-16, 13:06
#7

#5 många av sakerna som skett med mig kommer nog aldrig kunna "repareras" men jag har lärt mig att det behöver dom inte. Bara för att jag är lycklig nu menar jag inte att jag har jobbiga dagar, för det har jag.

Men nu vet jag att jag kan ta mig igenom det och annat som livet ger mig, gott som ont. Det kanske är jobbigt vissa tillfällen men jag vet ändå att jag tar mig igenom det.

Och för varje sak jag tar mig igenom blir jag starkare också.

Att jag är stark är ingen illusion, det vet jag. Däremot kan negativa känslor ge illusionen av att jag skulle vara svag.

Men det har ju egentligen inget med det hela att göra eftersom hela teorin baseras på en enbart god gud vilket inte existerar för det finns inte en enda religion med en gud som är enbart god.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


dododdordoden
2014-05-17, 15:20
#8

Moonwing, det är Gud och religion i den betydelse vi normalt menar som jag avser. Gud: Ej människa eller djur. Osårbar för människor och djur. Har all eller stor makt över världen och dess invånare. Odödlig. Har vilja och avsikt. Hör böner. Straffar och belönar. Religion: Lära som hävdar existensen av Gud/Gudar. Har levnadsregler. Har ritualer. Har minst två anhängare. Det är fel att begreppen "Gud" och "religion" används för annat såsom tro på själen, tro på en urkraft, tro på en ideologi, etc.

Moonwing
2014-05-17, 21:47
#9

#8 "Moonwing, det är Gud och religion i den betydelse vi normalt menar som jag avser.

Gud: Ej människa eller djur. Osårbar för människor och djur. Har all eller stor makt över världen och dess invånare. "

Oj, du menar alltså de vi mest i västvärlden anser vara religion/gud-gud är bar en benämning, en titel på ett slags väsen man tillber.

"Det som förenar alla religioner är tron på gudar, andar, högre makter, transcendens eller andra övernaturliga fenomen. Utöver detta finns en rad aspekter som förenar de flesta religioner. Kärleksbudet eller den gyllene regeln återkommer i flera stora religioner. Världen innehåller flera tusen olika dokumenterade religioner. Det finns många skillnader mellan dessa, även på helt centrala punkter:

  • Antalet gudar varierar kraftigt: mellan en (monoteism) och tusentals (vissa naturreligioner)
  • Förekomsten av skapelsemyt varierar
  • Guden eller gudarnas förhållande till världen varierar: inom vissa religioner har guden eller gudarna bara skapat världen och därefter dragit sig tillbaka, inom andra betraktar gudarna världen utan att ingripa, inom vissa styr gudarna alla skeden i världen
  • Förekomst av en ond gudom eller representant för onda krafter förekommer i många religioner, ett exempel är djävulen

Två viktiga skiljelinjer handlar om återfödelse/reinkarnation finns eller inte finns, liksom om religionen omfattar föreställningen att Gud eller gudarna kan inkarnera sig i mänsklig gestalt eller inte."

Källa;wikipedia

"Det är fel att begreppen "Gud" och "religion" används för annat såsom tro på själen, tro på en urkraft, tro på en ideologi, etc."

Varifrån har du fått det, är det din egen uppfattning om det vi diskuterar? -för en del kan en gud vara mycket, även inom de olika statsreligionerna är det ju så…..hade vi suttit på andra sidan klotet hade den dominerande uppfattningen varit annorlunda i det hänseendet med. Även finns ju nu i väst många anhängare till tex Buddhismen. 

"Centralt i de flesta större religioner är tron på en eller flera gudar eller högre makter. Undantag till detta är buddhismen, där Läran (det vill säga Buddhas lära om de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen som ska leda till ett mer tillfredsställande liv och på lång sikt, efter många liv, Nirvana) utgör den andliga kärnan. Renodlad buddhism erkänner inte något övernaturligt väsen, men det är inte ovanligt i östra Asien där buddhismen är mest utbredd att människor är anhängare av flera religioner och därmed involverar en eller flera gudar i sin tro. Många buddhister praktiserar religiösa ritualer som är konsistenta med tro på en gud. Taoism och jainism håller inte heller en gud som det heligaste i sina respektive trosuppfattningar."

Källa; Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion#Gudar_och_gudsbegrepp)

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

ixtab
2014-05-25, 19:51
#10

Om man börjar förbjuda människor vad dom får tro och inte så är man ute på hal is.

Men jag tror verkligen inte på nån gud. Och inte av det själ att alltihop är motsägelsefullt, utan att det bara är människors rädslor som hittar på massa saker för att dom är rädda för döden. Inget annat. Det okända har alltid skrämt människa djuret. Och att vi inte skulle vara mer än detta skrämmer skiten ur folk.. 😮

Men alla blir salig på sin tro eller brist på

ixtab

Live long and prosper

Moonwing
2014-05-29, 19:30
#11

Idag har vi utvecklat ideer så långt, så det är snart svårt att tala om vad som allmänt skall klassas som religion..tror det faktiskt kommer att försvinna över en mycket lång, oöverskådlig tid-själva begreppet!

Tycker det verkar som gemene man är "med lite här å där", så det är nog svårt att förbjuda något, människor bär inom sig. Däremot kan man ju lagstifta mot en viss utövning av religion, eller tro.

Även inom en familj kan man inte "förbjuda", utövandet mer än i tex en form som skadar människor vilket man redan gör idag. Tex får man inte aga barn/ingå barnäktenskap i Sverige och det påverkar religionsutövning i hemmet med.

Att tro på en "Gud", går aldrig att förbjuda-eftersom "Gud" kan vara så mycket..pengar tex (Mammon). Ordet Gud är ju endast en titel på något objekt som innefattar lydnad eller övernaturlig kraft. 

Att förbjuda själva begreppet, att tro på på en "Kraft", skulle kanske gå rent juridiskt..frågan är om det inte skulle locka människor ännu mer att "tro", människor verkar genom sina egon ha en tendens att söka det förbjudna..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

vallhund
2014-06-11, 01:14
#12

En klok person lär en gång ha sagt att om gud inte fanns så skulle vi ha uppfunnit hen.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Gronstedt
2014-06-11, 07:08
#13

#12: Vilket vi ju också har, gång på gång, i olika former, världen över.

Upp till toppen