Etikettmetafysik
Läst 16823 ggr
Moonwing
2012-10-08, 18:30

Utanför kroppen-upplevelser

En utanför kroppen-upplevelse eller utomkroppslig upplevelse (UKU, Soul Travel eller Out of Body Experience) är en typ av förnimmelse som många personer vittnat om, men som läkarvetenskapen ställer sig avvisande till.

Många beskrivningar av detta fenomen handlar om hur personen har sett sin kropp uppifrån och vad som händer i rummet i övrigt, trots att kroppen ibland har varit medvetslös. Många som varit med om UKU menar att upplevelsen är lätt drömsk till sin natur - till exempel att de har kunnat byta utsiktspunkt fritt i rummet - men att de är verkligare än drömmar.

Det finns många hypoteser om hur dessa upplevelser uppstår. Några av dessa är:

 1. Genom meditation, yoga, och qigong
 2. Vid fysiska och psykiska trauman, till exempel vid hjärtstillestånd
 3. Vid bruk av psykoaktiva droger (syntetiska eller från växtriket).
 4. Genom att hålla sitt sinne vaket när sömnparalysen "aktiveras". Sömnparalys inträffar varje natt. Det förhindrar en från att utföra de rörelser man gör i drömmar.

Vissa av upplevelserna anses kunna eventuellt förklaras med att hjärnan under stress och stort välbefinnande utsöndrar naturliga bedövningsmedel, vilket skulle få personen att hallucinera på liknande sätt som under ett narkotikarus.

Andra effekter anses enligt vissa neurologer bero på hur hjärnans minnescentrum fungerar. I våra minnen ser vi ofta händelser ur fågelperspektiv eller från ett annat perspektiv än våra sinnen skulle kunna ge, samtidigt som trauman förstärker minnena så att de blir mer verkliga. Bland andra Susan Blackmore och Harvey Irwin vid universiteten i Bristol respektive New South Wales i Australien har funnit att de flesta som upplevt utanför kroppen-upplevelser ofta byter perspektiv även till vardags)

En del upplevare uppger sig ha sett föremål i rummet som har varit dolda för personens fysiska ögon. Dubbelblind-tester där en försöksperson till exempel ska fastställa motiv på fotografier som är avskärmade för de fysiska sinnena har dock visat negativt resultat.

Utanför kroppen-upplevelser tillhör de mest undersökta paranormala fenomenen, mest till följd av förhoppningar om militär användning. Ett exempel är Project Stargate som är ett av de längsta statligt finansierade forskningsprojekten i USA:s historia. Att döma av Ray Hyman och Jessica Utts genomgång av materialet lades dock projektet ner 1995.

Vissa nyandliga rörelser menar att det mycket speciella tillståndet kan användas för att upptäcka universums arkitektur, undersöka psykets möjligheter, healing, rekognosering och kommunikation med den egna arten eller andra arter, medan teosofin vill koppla UKU till astralkroppsbegreppet.

Enligt vissa personer består världen av en rad olika plan, varje plan har en högre vibrationsfrekvens än det föregående planet. En UKU och en astralprojektion är två helt olika saker. Det astrala planet liknar drömmar, eftersom objekt i planet reagerar på tankar och vilja.

Astral projektion (även bland annat ut-ur-kroppenupplevelse eller, företrädesvis i troende kretsar, astral resa) är en kontroversiell tolkning av en utomkroppslig upplevelse som brukar inträffa eller uppnås i ett hypnagogt tillstånd eller genom drömmar, djup meditation eller droger. Anhängare av astral projektion anser att deras medvetande eller själ har förlyttats till en astral kropp, som befinner sig i en parallell värld kallad för det astrala planet. Det finns också de som menar sig helt enkelt ha upplevt detta eller vad de tolkar som något liknande, utan att för den skull vilja kalla sig anhängare av en tro på astral projektion.

Ut-ur-kroppen-upplevelsen kallas på engelska Out-of-Body Experience (OBE). Den har många drag gemensamma med nära-döden-upplevelsen (på engelska Near-Death-Experience (NDE)). Några av de mer kända inom området astral projektion är Robert Monroe och Robert Bruce, som båda har skrivit flera böcker om ämnet. Ett par vetenskapsmän som har sysslat med det är Raymond A. Moody och den schweizisk-amerikanska psykiatern Elisabeth Kübler-Ross.

Idén om astral projektion förknippas ofta med New Age-rörelsen. Astral projektion är inte något modernt påfund. Redan de gamla egyptierna studerade fenomenet. Den moderna vetenskapen har studerat ämnet men har inte kunnat komma fram till några entydiga slutsatser. Det enda man har att tillgå är berättelser av personer som upplevt detta, och detta kvalificerar inte som bevis i vetenskaplig mening.

Den biologiska vetenskapen har kommit fram till att tallkottkörteln i hjärnan kan vara kopplad till denna typ av upplevelser. Denna körtel kallas också populärt för "själens boning". Det har även gjorts omfattande studier på sjukhus där folk ibland får nära-döden-upplevelser. När patienter under kritiska operationer sedan fick utanför-kroppen-upplevelser så vittnar de om att de kunde "sväva runt" i rummet och bevittna kirurgernas arbete under operationen.

De har även berättad efteråt detaljer som vad de hade på sig, vad de gjorde och exakt vilka som befann sig i rummet. Enligt undersökningar så har nästan alla som varit utanför kroppen upplevet liknande scenarion. Forskare har svårt att förklara hur hjärnan kunnat fantisera ihop upplevelserna. De som påstår sig har varit utanför kroppen säger ofta att de känts som om de "sovit och vaknat upp" och att de "känt sig mer levande än de gjorde i verkliga livet". Miljontals människor världen över beräknas varje år uppleva att vara utanför kroppen.

Anhängare av astral projektion anser att det är till det astrala planet man kommer när man dör. I denna dimension, anser de, styrs det mesta av medvetandet och tanken, med vilka man kan påverka omgivningen på ett genomgripande sätt. Man kan kommunicera genom telepati, färdas med tankens hastighet, och skapa ting med tankens kraft. Kärlek brukar dessa astralresenärer anse vara den starkaste energin på detta plan. De som har upplevt en astral projektion, även ateister, blir ofta mindre rädda för döden och får en ökad förståelse för livet.

 • Att man utvecklar en större medvetenhet om sin omgivning.
 • Bekräftan att medvetandet överlever den fysiska kroppen.
 • Prata med avlidna släktingar och vänner.
 • En känsla av djup förståelse för livet och svar på frågor man haft.
 • ökad visdom.
 • Större respekt för jorden och medmänniskor.
 • En vilja att hjälpa och tjäna andra.
 • Spontan healing (ovanligt).

Källa; Wikipedia

Utlagt av; Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Moonwing
2012-10-09, 20:07
#1

Jag lade ut denna artikel lite pga att jag själv haft en NDU (man har ju en tendens att välja ämnen som ligger en själv närmastFlört)

..jag vet /kommer ihåg exakt vad jag upplevde och blev av med min "rädsla för döden", efter den händelsen.

Jag har funderat mycket på hur/varför jag upplevde det, naturligtvis kan det berott på läkemedel-jag låg i en ambulans, …men jag har både opererats och svimmat (bla rullat hårt med rallybil och varit medvetslös) -men ej upplevt något sådant igen..

Denna upplevelse förändrade min världsbild helt, och jag blev trygg i mitt inre , i min (egen) visshet om att kroppen är något slags "hölje". Upplevelsen förändrade min trosbild totalt, att den var "konstruerad" har jag svårt att tro, eftersom jag kunde verifiera allt som sagts och gjorts i ambulansen..när jag var "borta".

Ett sannerligen intressant ämnesområde…såg något på youtube om att en forskare hittat ett ämne i hjärnan, på de personer , vid de tillfällen man haft en utanför-kroppen-upplevelse..möjligen har vi en mekanism som löses ut vid svåra trauman som hjärtstopp etc..kanske även vid astralresor..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2012-10-09, 21:09
#2

Sådant har även jag upplevt ett antal gånger.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Moonwing
2012-10-10, 12:27
#3

Ja, man undrar vad det är för ett system som triggas igång, efter många år i vården där jag suttit vid tex dödsbäddar, har många blivit fridfulla på slutet och talat om mycket konstiga ting, jag har även känt konstiga lukter…

..-som blomdofter, sett ljusfenomen osv..även vid sas "hjärndödhet"..det är ett mycket intressant ämne, önskar vi hade mer info om det..men forskningen kommer nog att ge resultat även där.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2012-10-10, 13:50
#4

Ja, kanske det, kanske vår vi reda på sanningen via vetenskapen.  Jag tvivlar.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Moonwing
2012-10-11, 13:34
#5

Man ska aldrig säga aldrig, sade min far ofta! Tror nog att vetenskap och "oförklarade metafysiska ting", som vi idag stämplar är av sk andlig karaktär en dag får sin förståelse-när människan är redo för det..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2012-10-11, 16:12
#6

Man kan ju alltid hoppas.

Glad

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Loris M
2012-10-11, 19:47
#7

#1

Ett intressant och omdiskuterat ämne! En del menar (jag också) att det finns en andlig dimension i det hela. Att det är ett "bevis" på att det finns ett liv efter detta. Andra är väldigt skeptiska och menar att det är något som hjärnan kostruerat ihop. Det är lite samma som vi tagit upp i tråden Döden.

Roligt att du delar med dig av dina upplevelser, tycker jag. Du skriver att du haft NDU (nära döden upplevelse). Det kallas även för klinisk död. Men inlägget har titel Utanför kroppen upplevelse. Det är samma som astral projektion. Det är alltså två olika begrepp, enligt min mening. Vad är det du upplevt?

Hoppas att du förstår att jag undrar för att jag också tycker att det här är ett otroligt spännande ämne.

Tänker att NDU är något man "råkar ut för", medan astral prjektion är något man själv frivilligt kan framkalla under ex. meditation.

Du skriver att du minns vad du upplevt och jag förstår om du inte vill skriva om det på ett öppet forum, men jag blir såååå nyfiken! Flört Det skulle vara så roligt om du kunde berätta lite mer! Glad

[Starman]
2012-10-11, 20:48
#8

Jag kan blunda och tänka fram en bild i huvudet där jag flyger ut ur min kropp och hela vägen till mars. Är detta evidens för astralprojektion eller evidens för att människan kan fantisera?

:)

Moonwing
2012-10-15, 19:35
#9

#7

Vad roligt att du tycker ämnet kittlar..-försökte hitta inägget (ett längre) som jag gjorde på exi där jag i detalj skrev förloppet, men det lyckade inte..(har ju berättat om händelsen några ggr)

Men här kommer en lite förkortad version:

Jag blev väldigt akut sjuk och fick andningsstillestånd vid ambulansfärd, upplevelsen var inte på något vis religiöst influerad av tunnlar eller Jesus, eller avlidna anhöriga eller så..,jag befinner mig plötsligt sittande "i min kropp"-fast på sidan med ryggen åt ambulansens långsida i skräddarställning (på tvären i/ovanför min egen kropp).

Fullständigt klar ser jag både mig själv, vad ambulans-ssk gör-jag känner tom dofterna och känner lite avsmak för min slappa kropp som ligger på britsen , ser EKG;maskinen och hur det försöker skicka värdena till sjh..-kommer ihåg att jag tycker jag ser hemsk ut och känner mig väldigt i "synk med allt och närvarande"..känner att jag inte har lust längre (min kropp ser inte så inbjudande ut)

..då kommer jag å tänka på min gubbe, mina åtaganden, djur och annat som "alla skall klara utan mig" (vet att det låter knasigt) -känner starkt att jag har ett val..grips av lite vemod för att jag ej "avslutat allt".

Vips..-är jag på rygg, fastspänd med någon mask för näsan-känner att jag inte orkar andas, benen skakar av kramper och gör fruktansvärt ont(syrebrist i systemet)

I det "tillståndet",när man känner en sådan fullständig tillförsikt, är det enda ord som jag kommer på;  "andlig stillhet"..och huuur mycket tid som helst..-mycket märkligt.

..-samtidigt med ett sådant skärpt betraktande ,genomskådande sinne (mentalt tillstånd?) -där man endast har en dominerande tankegång;

.."Vad i hela friden ,har jag i mitt liv o göra",…något som för mig då tedde sig lite som ett jätte-frest..att återvända till.

-idag känns det som….  om; "Jag förgrep mig på ett universiellt,andligt beslut..Obestämd

.Jag undrar om andra känner så med,när det varit med om detsamma..men har aldrig vågat fråga..

( ..låter ju dumt; "Tycker du,du sitter på övertid?" ,he,he..näe..sånt frågar man ej hur som helst!  )SkämsFoten i munnen

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Farwuq
2012-10-16, 06:34
#10

Vilken fin upplevelse, jag tackar som fått ta del av den.

Svar på din fråga: Nej jag tycker inte att jag lever på övertid eller lånad tid. Jag har en uppgift att fylla och jag hoppas jag hinner.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Loris M
2012-10-16, 22:02
#11

#9

Tack för att du berättar om din upplevelse och för att du orkar skriva en gång till! Glad

När jag läste om det du skrev - "andlig stillhet och hur mycket tid som helst", kom jag att tänka på att jag upplevt samma känsla i samband med en trafikolycka. Ingen NDU, men känslan av att tiden stannade och jag kunde reflektera över situationen fast det handlade om en tiondels sekund. Mycket märkligt. Jag åkte bil med någon som körde och förlorade kontrollen. Vi åker i 100 km/h, åker av vägen och är på väg att köra in i en betongvägg. Ca 10 m från väggen upplever jag att tiden stannar. Jag tittar på betongväggen framför mig och tänker: "Nu smäller det! Nu är det över! Är det verkligen så här det ska sluta?" Jag tänker på mina barn och min man och hur polisen meddelar honom. Jag funderar också, på vilket sätt kommer jag att slå mot väggen, hur kommer det att se ut när de försöker ta mig ut ur bilen. Jag är inte rädd, känner ingen panik utan mest en besvikelse över att att det kommera att sluta så här och att min familj får leva utan mig.

Allt detta hinner jag alltså tänka under den här otroligt korta tiden, på någon dels sekund, vilket är fullständigt orimligt. Hur kan man hinna tänka så mycket? Bilen slog mycket riktigt in i väggen och voltade några gånger därefter. Vi klarade oss helt och kunde gå ut ur den totalt förstörda bilen själva. Jag fick ett skrapsår på halsen. Märkligt!

Så… leva på övertid? Nä,det tror jag inte! Min tid var inte kommen och någon såg till att det inte slutade så här Flört.

Men som sagt, det här med tiden… otroligt mäktig och märklig känsla. Finns en tråd här på forumet, såg jag förut "Vad är tid?". En bra och svår fråga. Tror att man får ett helt annat perspektiv på den, när man kommer så nära döden. Tiden blir inte på samma sätt som vi upplever den just här och nu, verkar det som.

Farwuq
2012-10-17, 09:46
#12

Jag har också varit med om trafikolyckor och känner igen det du skriver.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Moonwing
2012-10-17, 18:58
#13

#10 Tack, Farwuq!Glad

#11 Javisst är det en märklig känsla-en annan sak jag funderat över (lite knäppt) , är att jag en gång i tiden var väldigt troende på en personlig Gud osv..nu har jag inte samma övertygelse kvar..den är mer "liberal"..

..en del säger ju att upplevelserna vid sådana tillfällen präglas av det man tror på, och i så fall skulle man ju tycka (efter haft en övertygelse sedan barnsben, även om man vuxit ifrån den)

..-att man skulle "mött Jesus, Gud"..eller nåt i den stilen. Jag hörde inte ens en Änglakör sjunga, om jag får vara lite vitsig..(även om jag sett Änglar vid andra tillfällen, då jag varit sjuk tex)

Det kan betyda att vetenskapen är inne på rätt linje, när de säger att man ser något hjärnan, eller hjärtat tagit till sig vid tillfället när man får upplevelsen.

Det finns ju de som är ateister men ändå upplever sådant här..Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

dolfen
2012-11-03, 19:42
#14

Ibland har jag drömt att jag flyger. (Jag är en, så kallad, ateist.) Cool
Vid något tillfälle drömde jag att jag flög över en släktings hus.
Jag var inte nära döden. Jag bara sov (och drömde).

Visste ni att de som trodde på andra gudar än de/den gud man trodde på i Rom, då det begav sig, kallades för ateister?

Då betydde det inte att man inte trodde på någon gud, bara att man inte trodde på den/de gudar som staten bestämt sig för att man skulle tro på.

Moonwing
2012-11-06, 17:25
#15

#14 Ja, det finns mycket mellan himmel å jord, som de brukar säga- när man är liten, så förklarar folk det med; livlig fantasi, när man är i medelåldern;kris! och när man är gammal;senilitet!Cool

Aj, aj ajjen!..då hade jag blivit kallad ateist på den tiden..hualigen!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

dolfen
2012-11-07, 16:03
#16

#15 - Undra hur "folk" skulle förklara mig? Skrattande

På romartiden fanns det ju mindre antal människor än det finns nu. Men jag tror att den procentuella siffran var högre när det gäller hur många som trodde på någon Gud eller Något.

Jag undrar om det finns någon statistik på "utanför kroppenupplevelse"-fenomenet!? Genom historien till nu.

nattinamnam
2013-01-12, 21:03
#17

sömnparalys får jag rätt så ofta, bland det värsta jag vet :(

Du kanske tycker att jag drömmer? Jag som inte ens kan sova...

Farwuq
2013-01-13, 10:15
#18

Man måste släppa rädslan och slappna av.

Sedan kan man glida ut i kosmos (om det nu är det man vill).

Flört

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Moonwing
2013-01-13, 17:59
#19

#17 Sömnparalys är något helt normalt som kroppen använder sig av för att vi skall kunna drömma utan att tex falla ur sängen, problemet är när vårat medvetande "vaknar" innan sas muskelkontrollen..

..men det är precis som Farwuq säger möjligt att lära sig behärska både insomnandet och uppvaknandet-även om det till en början är otäckt att ta sig förbi "paralysen"!Flört

Då kan vi efter den lämna vår fysiska kropp och upptäcka något ytterligare, kanske vi får en helt annan syn på vår verklighet?Tungan ute

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Charlie Brown
2014-06-03, 23:51
#20

Intressant! Hörde nyligen om en hjärn-forskare som haft en egen upplevelse av detta slag, som förvånade honom så mycket att han tänker ägna resten av sin forskning kring detta!

//Charlie

Farwuq
2014-06-04, 07:21
#21

Väl att en skeptiker får något att tänka på.

😃

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

sons
2014-09-23, 07:59
#22

jag har haft det i samband med en operation som slutade med chock och blodtrycksfall ,intensivvård på HIA  M IVA i början av detta år.Jag opererades vid 14,30 tiden och var sövd, när jag färdas in i ett mörker en cylinder. Då i ett moln av rök och en sträng ,grå från magen färdas jag mot taket.  I drömmar efteråt springer läkare in som behandlat mej in till sängen.Jag vaknar till 2 gånger en gång med elektroder på bröstet, den andra med en infart som körs in i ena armen .Mitt blodtryck låg under 90/ 54.När jag till sist vaknar får jag morfin och nitroglycerin

Jag kunde själv inte styra det här utan i djup medvetslöshet och chock lämnar jag kroppen  Vid 18 tiden med övervakning och kateter i kroppen är jag inne i sal igen

Blueberry95
2014-10-07, 19:57
#23

Har varit med om detta en gång och det var den märkligaste känslan jag har varit med om. Kändes nästan overkligt fast det var verkligt.

Blicken
2014-10-25, 14:08
#24

Det är nästan 50 år sedan jag hade min upplevelse. Den inträffade helt spontant, när jag skulle somna.  Jag skakade, ut ur kroppen, rycktes med kraftiga vibrationer framåt över sängkanten, slocknade och vaknade upp roterande framåt under taket. Jag stoppade upp rörelsen och låg där i det mörka rummet och försökte orientera mig.  Hängde i hörnet av taket och tänket en hel del, helt klar. Går jag i sömnen? Törs jag röra mig i så fall, eller kommer jag då att hoppa ut genom fönstret från sjunde våningen?  Vågar jag gå ut ur rummet, eller kommer jag att skrämma vettet ur  övriga i lägenheten? Jag drömmer visserligen att jag är klar och redig, men jag kanske bara drömmer det. I verkligheten kanske jag tuggar fradga.  En hel del andra klara tankar for genom huvudet. Bäst att ta sig ner i sängen igen. Jag vaknade med ett ryck, då jag i liggande ställning hoppade rakt upp flera decimeter.  Innan jag somnade normalt igen hade jag ett lite ryck en liten bit ut ur kroppen, som dock avbröts. Sedan dess har jag aldrig upplevt det igen.

sons
2015-02-14, 14:54
#25

jag kände cylindern och allt var ett mörker.Jag låg liksom i en svacka ,så röken dimman och silversträngen . jag svävade mot taket och så var jag ute. I ena hörnet fanns som ett fönster utav ljus Jag hade fått en chock både anafylaxi och op chock Min ena äggstock och en cysta hade avlägsnats Jag vaknade upp med elektroder på bröstet sedan in i mörker igen nästa gång med av en utav op läkarna körde 2 infarter adrenalin i armen. Någon riktigt svår smärta kände jag inte , jag vaknade upp av att jag fick morfin och nitroglycerin  på HIA M IVA 

Många har upplevt UKU . Operationer och svåra förlossningar verkar toppa listan och olyckor. Jag riskerar anafylaxi igen det var andra gången och svåraste graden . Första gången var av penicillin  

UKU finns det går inte att förneka

sons
2015-05-23, 06:24
#26

jag har tänkt efteråt på den operation som tog bort en cysta på 6cm och min ena äggstock,När jag sedan vaknade i omgångar fälldes fotändan upp, flera jobbade ,infart i armen nitroglycerin och morfin.Jag tuppade hela tiden utav. Min vän ringde sjukhuset som försökte lugna honom med att ge beskedet att jag behandlades för chock med att allt skulle ordna sig.

I det ögonblicket jag fick chocken var  allt svart, ett totalt mörker.Om hjärtats verksamhet sjönk eller njurarnas funktion lade av vet jag inte.En rök en tjock dimma silversträngen och så svävade jag i taket. Det var inte första gången , en besvärlig förtidig födsel, en anafylaktisk reaktion i hemmet då trycket över bröstet steg.Tillbudet på badstranden då jag ville se havsbottnen och inte lyckades simma upp ur vattnet och det svarta mörker som i en kort stund varade då jag inte fick luft och räddades.  I sista minuten.   Vansinnesföraren på Östermalm som körde mot mej och andra människor då vi hann undan…. räddad igen av läkare denna vinterdag 2014  på grund utav anafylaxi eller både det och en chock till? På samma sjukhus jag föddes

Tant Grön
2020-07-01, 13:04
#27

Höll på en del med UKU när jag var yngre. En kompis hade berättat om en släkting som kunde detta. Så jag provade och lyckades första gången.
Ingen av dom hypoteser TS skriver om stämde på mig. Jag mediterade inte, inga trauman droger eller mediciner.  Var inte heller nära döden.

Farwuq
2020-07-08, 07:23
#28

Det var länge sedan jag råkade ut för något sådant.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

JRSN
2020-10-02, 21:29
#29

#27: Jag kan bekräfta att UKU kan inträffa helt utan att något traumatiskt har hänt. Upplevelsen kan dock ha föregåtts av att man hört eller läst något om ämnet. Något som kan få det omedvetna, det högre jaget (eller liknande) att framkalla fenomenet. En oförglömlig upplevelse är det hur som helst.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

 • Redigerat 2020-10-02, 21:29 av JRSN
Upp till toppen