Etikett04-filosofer
Läst 1586 ggr
bibhaj
2014-11-05, 10:19

Objektiva och subjektiva värden

Vad tycker ni om dessa värden? Finns det några objektiva värden? Subjektiva? Diskutera frågan!

Scadrovian
2014-11-10, 13:11
#1

Värden generellt menar du? Aningen otydlig formulering där.

MEN

Nej det finns inga objektiva värden, det finns ingen yttre källa, någon yttre garant för objektiva värden som är giltig menar jag. Vad som finns är verkligheten, naturen och hur den fungerar och värden som vi själva skapar oss som mer eller mindre bejakar denna natur, denna natur gäller även vad som är sant för människor i stort.

Vi måste alltså skapa oss värden och våra värden skiljer oss åt, även om det finns fenomen som det mänskliga sociala djuret kan sägas skatta högt, men då talar vi typiskt för arten människa. Men inte ens där gäller alla värden för alla individer av samma art.

Upp till toppen