Etikett033-rättsfilosofi
Läst 2318 ggr
Moonwing
2011-06-22, 13:36

Rättshaverist?

Vårt samhälle funger med hjälp av ramar, en av dem är tex att vi som samhällsmedborgare accepterar och stödjer det, våra valda företrädare röstat fram.

En del av det är vårt rättssystem och hur vi själva skall behandlas när vi hamnar i en konflikt tex. Vi skulle inte kunna fungera som en kollektiv enhet om alla bara tex en dag i veckan bestämde sig för att de fick göra som de tyckte låg i deras egna intessen.

Ändå tycker vi att det är på på sin plats att ifrågasätta systemet genom att tex överklaga i en vårdnadstvist eller likn. Men de finns de som går mycket längre, de som gör "sin sak" till ett "kall"!

Var går gränsen för Rättshaveri, är det när rättsystemet havererar eller när haveristen havererar?

Är det bra för vårt samhälle eller något som triggar ingång mer rättshaveri? Är det kanske tom tecken på mental ohälsa hos haveristen, eller kanske i samhället?

*            *                *

"Statsvetaren Lisbeth Lindeborg har hävdat att den "enskilde svenske medborgaren som oförskyllt råkar i konflikt med en myndighet blir en 'rättshaverist'". Hon menar att "enskilda medborgare har en svag rättsposition gentemot maktfullkomliga svenska myndigheter"

Lindeborg påpekar även att ett motsvarande ord saknas i flera stora språk. Ett uttryck på engelskan som ungefärligen motsvarar "rättshaveri" ärlitigious. Detta ord betyder dock snarare motvilja till uppgörelse i godo, juridisk aggressivitet. På svenska talade man förr om "processare", folk som gärna processade, det vill säga tog sina konflikter till rätten.

I ett föredrag vid International Conference of Law and Mental Health iPadua 2007 lanserade professor Christian Diesen begreppet justice obsession syndrome som en engelsk beteckning på fenomenet.

Ett ord som liknar rättshaverist finns dock på tyska, eftersom det kommer av Rechthaber — en som har rätt och underförstått, en som anser sig ha rätt. Det tyska ordet används oftast om en som anser sig veta bäst.

Tyskans Rechthaberei har i svenskan förvrängts med efterledet -haveri, vilket blir en ordlek som understryker beteendets självdestruktiva karaktär. Ett annat importerat tyskt ord med liknande betydelse ärQuerulant."

Källa;Wikipedia

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Upp till toppen