Etikett024-vetenskaps-kunskapsteori
Läst 9415 ggr
Maja
2009-04-16, 14:07

Vad är kunskap?

Vad anser ni att kunskap är och hur får man det?

Med vänlig hälsning,
Maja
Sajtvärd på Islandshäst iFokus
Medarbetare på Ridsport iFokus

AnneN
2009-04-16, 21:18
#1

Kunskap kan vara något som man vet tex jag vet att bla bla bla…, eller en färdighet som att tex kunna cykla, hoppa, prata, skriva, osv

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Hennum
2009-04-18, 17:03
#2

kunskap är något man skaffat sig, inte något man föds med, tycker jag. Utöver det som AnneN säger.

Att cykla är ju en väldigt praktisk kunskap, en rent kroppslig kunskap. Att kunna multiplikationstabellen är rent teoretiskt. Men det är kunskap både och.

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

Hennum
2009-04-18, 17:05
#3

hoppa däremot anser inte jag vara kunskap. Jag tror inte man behöver lära sig hoppa på samma sätt som man måste lära sig cykla. Även om alla rörelser vi gör måste läras in, så är just hoppa lite för grundläggande för att kallas kunskap tycker jag. Hoppa gör vi nog ganska automatiskt.

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

AnneN
2009-04-18, 17:12
#4

#3 jag anser att det är en kunskap precis som att gå elelr cykla eftersom att det är något vi måste lära oss vi kan det ju inte från födseln

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Hennum
2009-04-18, 21:17
#5

Nej, sant, vi lär oss det, men det är något av en instikt som lär oss att gå, cykla däremot har vi inga instinkter till. Så därför ser jag inte det som kunskap, utan mer en förmåga… eller vad man nu skulle kalla det.

Men vi behöver ingen som säger till oss att börja gå, och förklara hur man gör. Det går helt av sig självt, med mycket träning, men ändå automatiskt.

Men jag vet inte. Kan inget om sånt här. Bara vad jag tycker ^^

Angående hur vi får/skaffar/tillägnar oss kunskap så tycker jag att vi får kunskap genom att se, göra, upptäcka, känna, lyssna, testa och utmana oss själva, samt genom att tänka, att lägga ihop två och två så att säga.

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

Skygazer
2009-08-19, 02:18
#6

Jag håller med Hennum helt och hållet. Personligen tycker jag att inövade färdigheter inte har med kunskap att göra alls. Kunskap är en intellektuell process, inte att kunna spela tennis eller ens rabbla multiplikationstabellen. Kunskap ska kunna användas i resonemang.

Jag skulle dessutom vilja dela upp kunskapsbegreppet i två delar. För det första faktakännedom (lexikalisk kunskap) såsom känna till diverse kungars födelseår och att det står tre tallar vid utfarten från min parkering. För det andra strukturerad kunskap som innebär en högre grad av abstraktion (t.ex. alla tallbarr är gröna, vitt ljus är en blandning av ljus av alla regnbågens färger).

Med detta synsätt kan naturligtvis multiplikationstabellen betraktas som kunskap förutsatt att man kan använda enskilda element (t.ex. två gånger två är fyra) att räkna ut något i praktiken. Om man däremot bara kan rabbla tabellen utan att kunna använda den anser jag inte att det är kunskap utan en färdighet.

Maria
2009-08-19, 12:00
#7

Kunskap är för mig som Einstein skriver  (i min grå text nedan) kanske inte allt jag lärt mig utan det jag bär med mig av allt jag lärt mig. Det som har fastnat helt enkelt och är viktigt för mig.

/Maria

[Strawman]
2011-09-10, 18:01
#8

Ja du Maja vad är kunskap och hur får man den? Ordet kunskap och dess besläktade ord används på en mängd olika sätt. En typ av kunskap är som ni redan sagt vad man brukar kalla "Know how". Det är t.ex att lära sig cykla, köra bil. Vi kan ju även ha kunskap via bekantskap som t.ex att vi vet att "Montreal ligger norr om Pittsburgh". En annan typ av kunskap är så kallad propositionell kunskap vilken är den typen av kunskap som Kunskapsteorin intresserar sig för. Det är väl den som är mest omstridd och har gett upphov till flest diskussioner och meningsskiljaktigheter. Så ska man försöka svara på vad kunskap är, och hur man får den är det den propositionella kunskapen vi får titta på.

För att ha kunskap krävs tro. Tron är nödvändig men inte tillräcklig för att utgöra kunskap. Man brukar i allmänhet kräva mer för att man ska säga sig kunna ha kunskap.Filosofer tenderar att använda ordet "vet" i en mening som förutsätter sanningen i en innesluten sats, som komplement, så att man inte kan veta något som inte är fallet.

En klassisk definition av vad som krävs för att något ska vara kunskap är:

att jag ska tänka att det är så/tro att det är så

att det också är sant att det är så

att jag ska ha goda skäl att tro att det är så

men detta brukar inte heller vara tillräckligt för att utgöra kunskap. Sanningen är en förutsättning för kunskap, det vill säga om en tro inte är sann, kan den inte konstituera kunskap. För att framgångsrikt åstakomma målet med verklig tro, förutsätter det också framgång i fråga om bildandet av den inställningen. Med andra ord, inte alla sanna övertygelse är kunskap; endast sanna övertygelser som kommer till på rätt sätt utgör kunskap. Vad är då "rätt sätt" att nå tro? Förutom sanning, vilka andra egenskaper måste en tro ha för att utgöra kunskap? Vi kan börja med att konstatera att sunda resonemang och solida indicier verkar vara rätt sätt att inhämta kunskaper. Däremot kan en lyckad gissning inte utgöra kunskap. En tro sägs vara motiverad om den erhålls på rätt sätt. Man brukar lägga till några andra villkor för berättigande och sanning för att ge en korrekt beskrivning av kunskap. Som: för att utgöra kunskap, måste en tro vara sann och motiverad, och att det inte får finnas något omitetgörande i berättigadet i den tron. Många epistemologer tror denna analys vara korrekt.

Så vi kan insistera på att för utgöra kunskap, måste en tro både vara sann och motiverad, och dess sanning och motiveringen måste vara ansluten på något sätt.Denna föreställning om ett samband mellan sanning och rättfärdigande av en tro visar sig vara svår att formulera exakt, men orsakssambandet av kunskap försöker fånga andan i detta förslag. Sådana hävdar att för att någon ska känna ett påstående, måste det finnas ett orsakssamband mellan hans tro på detta påstående och det faktum det förslaget kapslar in.

Vi har noterat att målet för vår tros utformning är att få sanningen. Men vi vill ju samtidigt undvika misstag, och att rättfärdigande är en funktion av övertygelser som bildas på ett sådant sätt att bäst uppnå detta mål. Det är väl några av de vanligaste förslagen vad som krävs för att något ska vara kunskap, och hur vi på rätt sätt kan få den.

Ett tips är att du läser Platons skrift "Theaitetos". Där diskuterar han med Sokrates som språkrör just denna fråga: "Vad är kunskap?" En mycket intressant och givande läsning dessutom.

/Strawman

Upp till toppen