Etikettokategoriserat-om-filosofi
Läst 11293 ggr
AnneN
2009-08-05, 17:43

Theseusskeppet

Theseusskeppet är en ersättningsparadox som även kallas för Theseusparadoxen.

Enligt en grekisk saga som bevarats efter Plutarchos,

"Skeppet med vilket Theseus och Atens ungdomar återkom från Kreta hade trettio åror och bevarades av atenarna till och med Demetrius Phalereus tid, eftersom man tog bort de gamla, ruttnande brädorna och ersatte dem med nya, starkare brädor. Skeppet blev ett verkligt exempel bland filosofer på den logiska frågan om ting som växer: vissa tyckte att det var samma skepp; vissa tyckte att det inte var det."

En fråga till: Om de ersatta brädorna bevarades i ett lagerhus och senare användes för att skapa ett nytt skepp, vilket skepp vore det ursprungliga Theseusskeppet?

Lösning

En lösning på problemet kan vara: Definiera vad man menar med ursprungligt skepp. "Det först byggda", "Det som innehåller flest ursprungliga brädor", det med "rätt" mast etc.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Theseusskeppet

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

AnneN
2009-08-05, 19:06
#1

Vilket skulle du säga är det ursprungliga skeppet?

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

leo-
2009-08-05, 19:08
#2

Hör/läser resonemangen dagligen eftersom jag skruvar på gamla bilar/motorcyklar.

Hur långt kan man gå för att den ska vara original

vissa tycker att vidgjord med av fabriken tillvekade delar är original

andra säger original är den med delarna den lämnade fabriken med (så gott som omöjligt när det gäller gamla fordon)

Men egentligen kvittar det för min del så länge den är vidgjord och förbättrad men behåller originalkänslan och utseendet så att man kan använda fordonet

Jag anser att skeppet är renoverat till originalspecifikationerna om man bytt brädor och det som finns kvar är från originalskeppet.

Du kan inte använda skeppets första brädor för att bygga originalet eftersom man inte byter ut alla brädorna

men har man ett helt skepp liggande i bitar och sätter ihop det på samma sätt som det byggdes en gång så är det originalskeppet

Hennum
2009-08-07, 03:30
#3

en spännande fråga. har mest tänkt på den i termer av belgaraths mantel och övriga kläder. en besvärjare i några av Eddings böcker. En gubbe som har levt i 7000 år och bara lappar sina kläder hela tiden. i det fallet så ser ja inte det som att han har samma kläder som 7000 år som han hade när han var 20. :P

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

AnneN
2009-08-07, 04:17
#4

jag skulle nog inte tycka att varken den med alla de nya brädorna eller den med de gamla som satts ihop igen är orginalet.

Den renoverade må se ut som orginalet men eftersom att alla de gamla orginaldelarna är utbytta mot nya så är det ju inte orginal längre.

Den som satts ihop av de gamla delarna är nog inte heller helt orginal för i så fall ska det ha satts ihop med samma skruvar, spikar, mm som det var då det byggdes från första början.

Lite knepig fråga och det finns säkert många olika svar på den, vilka jag ser fram emot att få ta del av ännu fler Glad

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Hennum
2009-08-09, 01:55
#5

orginalskeppet finns bara kvar i våra minnen, och sedan i våra berättelser. och sen är det helt borta. :)

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

cirrun
2009-08-11, 01:53
#6

- alla födds med sina original genuppsättningar och om jag inte är helt ute o cyklar så bytts våra celler under livet ett antal gånger, då tycker jag att jag är en kopia av mitt forna jag (dålig kopia men dock)Skrattande

- när det gäller antikviteter så finns det inte dyrare än just original exempel, om det har med frågan att göra vet jag inte men vem har då kommit på att original är det värdefullaste?Obestämd

[Strawman]
2011-09-18, 10:18
#7

Exemplet om Theseusskeppet har också att göra med Identitet över tid som är ett metafysiskt ämne. Om du hade klickat på länken längst ner på sidan du hänvisade tillGlad http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet_%C3%B6ver_tid och även personlig identitet och tid.

En närliggande metafysisk disput är den om perdurantism och endurantism. Dvs endurantismen hävdar att ting varar identiskt över tid genom att existera helt och fullt vid var och en av flera tidpunkter. Ting är därmed tredimensionella – de är utsträckta i rummets tre
dimensioner medan perdurantismen hävdar att ting varar identiskt över tid genom att en tidslig del av tinget existerar vid varje ”datum” i tiden.Ting existerar därmed i fyra dimensioner – förutom de rumsliga så
även de tidsliga.

/Strawman

Moonwing
2011-09-18, 20:42
#8

När man tittar i ordlistan slår det mig att ordet originell (ensam i sitt slag?) -skulle kunna betyda att det bara kan finnas ett original..

adjektiv:

ORIGINAL- URSPRUNGLIG FÖRSTA NYSKAPANDE ORIGINELL

originell

  1. ursprunglig, nyskapande, egenartad, olik alla andra, besynnerlig

Obestämd…allt annat skulle då vara förbättrade kopior med "originalkänsla", tänker vi oss tiden som beskrivs i #7 skulle det inte spela någon roll ifrån vilket perspektiv vi såg (samma) skepp (det första oförändrade)-..det skulle ändå vara ett och samma..innan det blev förändrat i den minsta tänkbara detalj.

Efter det skulle det vara ett reparerat original, om än likartat eller "lika-dant", ett ord som är rätt vanligt att man använder om tex likartade former.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

dolfen
2011-09-21, 14:49
#9

Först kom idén att det behövdes ett skepp.

Sedan kom man fram till hur ett sådant skepp skulle utformas.

Därefter byggdes skeppet som sedan underhölls.

Jag funderar på om det ursprungliga skeppet kanske fanns redan innan det byggdes. Då idén om skeppet formades.

Moonwing
2011-09-21, 17:45
#10

Jupp, då kommer man till frågan om när man tycker ett skepp existerar egentligen..-bara för att det är byggt kan ju inte alla se det heller..-i den fysiska verkligheten som uppfattas som tid..

Vill man även göra gällande att tid ej är linjär, utan endast förklaras på det sättet..då fanns (finns) det  ju på den tiden då skeppet endast fanns (finns)  i tanken sas..plus när det var (är) nybyggt.."här och nu", i en paralell dimension..(på 3 ställen samtidigt kan man förenklat påstå)

Uj,uj..nu blev det kluritt!Förvånad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

dolfen
2011-09-22, 15:03
#11

Och även om man tittar på något är det inte alls säkert att man förstår fullt ut det/vad man tittar på.

Exempelvis uttrycket "alla känner apan". Det är bara de som har förståelse och kunskap om denne apas beteende/biologi som någorlunda känner apan. De som till exempel går på zoo och känner igen apans utseende "känner" inte apan. I det senare "känner" nog apan i många fall besökarna lika väl som besökarna "känner" apan.

Eller ett verktyg. De som sysslar med sådant där detta verktyg kommer väl till användning förstår det bättre (ser det mer) än de som inte ägnar sig åt samma syssla.

Det där med tiden är överkurs för mig. Att då skulle ske samtidigt som sedan och nu. Hu! Obestämd

Moonwing
2011-09-22, 22:03
#12

Nähej!..inte är det någon överkurs inte..den som står mitt i händelsernas centrum  har alltid den största överblicken, även om man skulle jämföra dettta med en jämförelse av tid!..-precis som du tog upp ämnet om apan..

..skulle man nu utgå ifrån att den var lite smartare (ja vad vet vi egentligen?)-och kunde likna den vid en människa ståendes på toppen mitt en karusell, skulle ju alla andra som åker den vara så upptagna av sin egen situation (skapade verklighet)-så de skulle inte fundera över helhetsbilden..

..däremot den som står i mitten ser alla som snurrar, för denne passerar alla samma ställe flera hundra , kanske tusen ggr..-men de får känslan av förflyttning framåt i en enda linjär eller rund riktning..! (fast logiskt "vet" de ju om, att de åker runt)

För den som står på toppen är det möjligt att inrikta uppmärksamheten på vem han vill, för han håller helt enkelt inte samma hastighet (vibration) som de andra..

Nu var detta en lite simpel liknelse, men den visar att allt är beroende av vibrationshastighet, även historiska, nuet och framtida händelser.

Överför vi detta karrusell-hjul-exempel och tänker oss varje pinne på den (som brukar vara en häst el. bil) -som ett historisk händelse..ja, då sker de ju samtidigt! (passerar exakt samma ställe ideligen) -Om vi nu teoretiskt utgår ifrån att tiden inte är linjär..

Däremot kan vi välja vilken "karusell-pinne", vi vill inrikta oss på ..!??
..detta är en hisnande tanke..men verktygen för detta är som du säger, långt?.. ifrån i vår hand än..

Dock tror jag själv att skapelseögonblicket för något, även för en båt, tyder på en existens början,  på just en existens! -före fanns inget..-inget existerade=ingen referens -hur man än förflyttar sig i tid..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Upp till toppen