Etikettmetafysik
Läst 19859 ggr
AnneN
2009-04-12, 22:06

Metafysik

Vad är metafysik? Vilka problem finns inom metafysiken? Vad säger kritikerna och vad säger försvararna? Vad kan vi idag ha för nytta av metafysiken?

Problemet

Är den bild av verkligheten som vi får genom våra sinnen en bild av den "sanna" verkligheten? Detta är en fråga som filosoferna ofta har frågat sig, och deras svar har ofta varit nekande. Många har menat att verkligheten ter sig på ett visst sätt för oss, med färger, lukter, ljud, mm, men "egentligen" saknas vissa av de egenskaper som vi uppfattar. Andra, som t.ex. Berkeley, har hävdat att verkligheten är just det som vi uppfattar (med förbehåll för välbekanta illusioner), de har istället förnekat riktigheten i den vanliga åsikten, att yttervärlden skulle existera oberoende av ett medvetande. Många har velat beteckna detta problem om yttervärldens existens som ett metafysiskt problem, om man med en vanlig definition säger att metafysiken är läran om tillvarons eller verklighetens "sanna natur", dess "innersta väsen".

Man har kommit fram till metafysiska läror med utgångspunkt i det nämnda kunskapsteoretiska problemet. Man har även lagt märke till den flyktiga karaktären hos drömmar och andra illusioner, till skillnad från det relativt stabila i de saker som ansetts verkliga. Men man har också sett hur även dessa verkliga ting förändrar sig, för att tillslut vittra sönder eller dö. Då har man kommit till frågan: Finns det något "mera verkligt" bakom denna föränderlighet, en "sann verklighet", som kunde anta olika och föränderliga yttringsformer men som själv vore varaktig och höjd över förändringens ström?

Men det är inte bara teoretiska överväganden utan också önskningar och känslor som ligger bakom de metafysiska spekulationerna. Man har funnit att den verklighet som vi lever i, i många avseenden är bristfällig och ofullkomlig, och man har frågat sig, om det inte måste finnas en annan "högre" verklighet, fulländat skön och fri från de jordiska bristerna. Man har hävdat existensen av en sådan och dessutom existensen av en odödlig människosjäl, som efter jordelivet skulle kunna svinga sig upp till ett liv i den fullkomliga verkligheten.

Kritiken

På vissa håll ägnar sig filosoferna fortfarande åt metafysik. I Västerlandet, speciellt i Amerika och Väst- och Nordeuropa anses det ofta vara föråldrat att syssla med metafysik annat än som filosofihistoriker eller logiska analytiker. Många argument har anförts mot metafysiken, alltsedan Kant, som ansåg, att vi inte kan veta något om "tinget i sig" utan måste begränsa oss till att utforska fenomenens eller sinnenas värld. Moderna filosofer anmärker ofta, att de metafysiska satserna inte håller inför prövbarhetskriteriet. Man kan principiellt inte anvisa något sätt att empiriskt pröva om dessa satser (t.ex. "tillvaron är i grunden andlig" eller "tillvaron är egentligen av materiell beskaffenhet") är sanna eller falska. De betecknas därför ibland som "meningslösa". De hör i alla händelser inte hemma i vetenskaplig forskning.

Försvar

Visserligen finns det även moderna filosofer som är skeptiska mot de anti-metafysiska argumenten och betvivlar deras absoluta giltighet. Bland annat hävdar de att "metafysik" kan definieras på flera olika sätt och att åtskillig kritik inte drabbar den i alla betydelser av ordet.

Det historiska studiet av de metafysiska systemen är självfallet befogat. Kännedomen om dessa läror är också väsentlig för den som vill förstå andra sidor av kulturhistorien. De skönlitterära författarna har ofta påverkats av metafysiska filosofer och kan inte rätt förstås utan denna bakgrund. Specialvetenskapernas utveckling har delvis skett under inflytande från metafysiska tankegångar

Sedan kan sådana läror också på vår tids människor verka tilltalande för fantasin eller känslan. De kan ses som storartade konstverk, och flera filosofer har även varit diktare av högsta rang i sitt filosofiska författarskap.

Kunskap?

En del menar också att vi kan vinna betydelsefull kunskap genom studiet av metafysikerna, visserligen inte metafysisk kunskap om "tillvarons sanna väsen", men väl kunskap om viktiga sidor i den verklighet som vi lever i.

En anmärkning mot de metafysiska filosoferna har varit att de skulle ha generaliserat en viss sida av verkligheten till att vara den enda eller "sanna". Det kan ligga en del i detta. Men om så är, kan man läsa metafysikerna med kritiskt sinne och då få kunskap om det som de verkligen sett men sedan gjort för mycket av i sin metafysiska ambition. Ett exempel:

Schopenhauer uppfattade, genom sitt temperament, verkligheten som en blind, oförnuftig vilja, som aldrig leder till någon bestående lycka. Man kan säga att detta är subjektivt och att det är hans personliga sätt att se. Man kan förneka att han verkligen skulle ha funnit "tillvarons innersta väsen". Men man kan inte förneka att han med stor konstnärlig kraft beskrivit väsentliga drag i den verklighet som vi alla upplever.

Detta sätt att se på de klassiska tänkarna, som förmedlare av kunskap om väsentliga livserfarenheter, kännetecknar i hög grad lundafilosofen Hans Larssons (1862 - 1944) skrifter, bland annat om Platon och Spinoza.

Källa: Filosofins grunder, av Rolf Ekman

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

AnneN
2009-04-15, 23:11
#1

Är metafysiken föråldrad, vad tycker du?

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

[Strawman]
2011-11-09, 22:10
#2

Precis som du säger har jag förstått att på många håll i Europa är eller har Metafysiken varit död. Det anses inte vara ett ämne att diskutera längre. Men, som jag läste i en artikel på Signum, gäller det tydligen inte de angolsaxiska länderna?  Hela artikeln var ett försvar för metafysikens återkomst, dvs att den åter börjar ta plats på de filosofiska skolorna.Tyvärr kommer jag inte åt artikeln längre och kan länka till den eftersom dom har gjort om hela sidan.

Rachix
2011-11-18, 13:53
#3

Jag anser inte att den är föråldrad, eftersom jag själv har studerat den i 17 år. Det är sant att den inte har fått ta plats i den moderna filosofiska forskningen, men det innebär ju inte att den är död eller har slutat existera. Det finns väldigt många människor som fortfarande är intresserade av metafysiken och en del försöker forska kring den. Däremot tycker jag att metafysiken har utarmats i sitt innehåll i takt med sekulariseringen och new age-vågen.

Metafysiken som sådan kan ju vara ganska torr att studera, precis som all filosofi, men jag tror att metafysiken kan ha en roll att fylla när det skapas nya religioner eller när de gamla ska revideras.

[Strawman]
2011-11-19, 10:55
#4

#3  "men jag tror att metafysiken kan ha en roll att fylla när det skapas nya religioner eller när de gamla ska revideras."

Absolut tror jag. Utan metafysik är religioner som en bil utan bensin !

"Det är sant att den inte har fått ta plats i den moderna filosofiska forskningen, men det innebär ju inte att den är död eller har slutat existera."

Nej, naturligtvis har den inte slutat existera, men det verkade av det jag läste i artikeln jag skrev om ovan som om det nu ansågs "omodernt" att studera metafysik? Men jag tycker metafysik kan vara ganska intressant. Att spekulera om vad som finns och hur det hänger ihop.

Aldebaran
2012-01-30, 12:45
#5

Metafysiken är ju långtifrån död.

Andlig utveckling samt Existens är proppfulla med metafysik.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Upp till toppen