Etikett021-metafysik
Läst 3584 ggr
[Strawman]
2012-03-08, 23:56

Realism igen

Tidigare skrev jag en artikel om realism här. Jag bifogar länken så att jag slipper upprepa mig för mycket:

http://filosofi.ifokus.se/discussions/4e6bf85288f472516c00ffc1-realism?participating-2

Nu vill jag försöka göra en distinktion mellan den mycket gamla diskussionen inom filosofin, och de två tankeskolorna och motsatsparen realism och idealism och vetenskaplig realism.

Jag har försökt studerat vidare på realismen och är tror jag benägen att hålla med om att realism/idealism hör till metafysik, och inte har särskilt mycket att göra med naturvetenskap.

Därmed förstår jag som att den första, realism är en doktrin om verkligheten, dvs

"en filosofisk uppfattning att verkligheten existerar oberoende av om den blir erfaren eller kan erfaras. Eller något annorlunda uttryckt: "Realism är tesen att föremålen, egenskaper och relationer som världen innehåller existerar oberoende av våra tankar om dem eller vår uppfattning av dem."

vilken är en doktrin som i strikt mening inte går att bevisa?

Men, den är också ett underliggande antagande för den vetenskapliga realismen. Det ligger liksom i sakens natur att det är verkligheten vi studerar och måste finnas där, någon slags objektiv verklighet. Skillnaden borde väl då vara mellan doktrinen realism och vetenskaplig realism, att den senares mål är att beskriva verkligheten, medan den tidigare bara analyserar i mycket generella termer vad vi anser ligga till grund för verkligheten?

Alltså, - många av de teoretiska entiteter som teorier postulerar existerar i världen De existerar oberoende om vi erinrar eller är medvetna om deras existens.

- Teorier har ett sanningsvärde som antingen sanna eller falska. Alternativt så strävar vi att erhålla teorier som är sanna eller åtminstone approximativt sanna.

(A)Teorier kan värderas i termer av sanning eller approximativ sanning

(B) vetenskapen strävar efter sanning eller approximativ sanning hos teorier

(C) framgång (experiment etc) talar för att teorier är sanna eller åtminstone approximativt sanna

Anti-realismen anser att: Vetenskapens mål är bara att beskriva den observerbara delen av verkligheten som den är. Om den icke observerbara delen kan man inte säga något.

Så när jag säger att realism/idealism hör till metafysik, och inte har särskilt mycket att göra med naturvetenskap menar jag på det här viset: Den första, den realistiska doktrinen handlar inte om verkligheten. Det är en doktrin som ligger till grund för våra antaganden om verkligheten. Det är den vetenskapliga realismen som handlar om verkligheten, vars syftet med vetenskapen är att ta reda på sanningen om världen, och framsteg i vetenskap består i att arbeta mot detta mål. Om det finns en överenstämmelse mellan doktrinen realism och vetenskaplig realism, där sanning består i korrespondens mellan ett påstående om världen och hur världen är, och sanning är objektiv i den meningen att sanningen-värdet på en fordran bestäms av hur det ser ut i den objektiva världen, oavsett om vi anser att det är sant då blir ju twisten att vetenskaplig realism också är en form av metafysisk realism! Därför att den vetenskapliga realistens engagemang för en medvetandeoberoende verklighet kvalificerar vetenskaplig realism som en form av metafysisk
realism.Metafysiken "knyter" i slutändan ihop påsen.

Så som moonwing ställde frågan: på vad grundar vi vanligen våra uppfattningar, värderingar och handlingar?

Jo, vi grundar dem på antagandet att verkligheten existerar oberoende av om den blir erfaren eller kan erfaras. Eller något annorlunda uttryckt: "Realism är tesen att föremålen, egenskaper och relationer som världen innehåller existerar oberoende av våra tankar om dem eller vår uppfattning av dem."

Så hoppsan! Det fanns inget enkelt svar på frågan moonwing.

Upp till toppen