Etikett034-religionsfilosofi
Läst 9040 ggr
AnneN
2009-04-16, 00:12

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi är ett delområde inom praktisk filosofi och på teologisk fakultet med uppgift att med vetenskapliga metoder analysera de filosofiska problem som uppstår i filosofisk reflektion över religion, särskilt teism. Religionsfilosofin berör de flesta klassiska filosofiska delområdena, t.ex. metafysik, kunskapsteori, etik, osv.

Här nedan följer några exempel på teologiska och religionsfilosofiska frågeställningar:

Metafysiska

Finns det en Gud och hur är denne i så fall beskaffad?
Vilka människor talade om Gud och i vilket sammanhang?
Vad pratade de om?
Vad hade det för social funktion?
Vad menas med ordet "Gud"?
Kan man bevisa eller motbevisa Guds existens?

Semantiska

Hur förhåller sig det religiösa språket till verkligheten?
Refererar ordet "Gud" till en av oss oberoende entitet?

Kunskapsteoretiska

Vilka slutsatser kan vi dra av människors religiositet?
Måste man kunna ange skäl för en religiös tro?
Om inte, leder det till relativism i religiösa frågor?
Hur förhåller sig vetenskapen till religionen?
Hur påverkar synden människans kunskapsförmåga?
Vad menas med ordet "synd"?
Är synden en funktion av de andra människornas attityder eller den drabbades egen funktion?

Etiska

Vilket förhållande råder mellan religion och moral?
Har moralen en religiös grund?
Behövde religionen en mänsklig moralisk grund?
Vill Gud något därför att det är gott, eller är något gott för att Gud vill det?
Är Guds godhet förenlig med den uppenbara ondskan i världen?

Religionsfilosofin kan även innefatta filosofiska analyser av mer specifika teologiska begrepp, t.ex. mirakel, försoningen, treenigheten eller livet efter döden.

Religionsfilosofins historia

Under medeltiden och fram till 1700-talet hade religionsfilosofin en apologetisk karaktär. Den huvudsakliga uppgiften var att försvara tron på Gud och de religiösa trossatserna. Flera så kallade Gudsbevis har uppkommit i detta syfte. Att bevisa Guds existens var en central del av varje filosofiskt system.

Då de religiösa inte lyckades att bevisa Guds existens logiskt så splittrades filosofin upp i teologin och filosofin. Filosofin blev naturvetenskaplig och de gudstroende gjorde sig sin avdelning, teologin.

Sedan 1700-talet och upplysningen har mer skeptiska och religionskritiska strömningar gjort sig gällande inom religionsfilosofin. Centrala namn i denna utveckling är David Hume och Immanuel kant, vilka kritiserade flera av de traditionella Gudsbevisen.

När den logiska positivismen och den analytiska filosofin drog fram i början av 1900-talet förnyades religionskritiken. De religiösa utsagorna kritiserades, inte så mycket för att de var falska, utan för att de var meningslösa. En del religionsfilosofiska kretsar som var påverkade av Wittgensteins senare filosofi, anammade en antirealistisk religionsuppfattning. Samtidigt har vid sidan av den mer religionskritiska filosofin vissa troende filosofer åter börjat försvara en traditionell Gudstro, bl.a. med impulser från den katolska nythomismen, ett slags återupplivande av Thomas av Aquinos filosofi. Vidare har nya teologiska strömningar (t.ex. feministisk teologi, befrielseteologi) och nya typer av religioner (österländsk religiositet, nyandlighet, "privatreligiositet") föranlett omtolkningar av religionsfilosofins intresseområden. Den religionsfilosofiska scenen av idag är allt annat än entydig.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionsfilosofi

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

AnneN
2009-04-16, 21:20
#1

Vad tycker du om detta ämne?

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Hennum
2009-04-17, 02:32
#2

Religionsfilosofi är precis lika spännande som de flesta grejerna inom filosofin. Så mycket handlar om en eller flera gudar för så många människor och religion är en viktig del i mångas liv, så därför är ämnet väldigt intressant. Det påverkar många, individer, grupper, länder, hela klotet!

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

[Strawman]
2012-03-12, 18:34
#3

#0

Jag köpte en bok i ämnet på studentbokhandeln i Upsala som hette Förnuft och religiös tro. Innehållsmässigt? Nja. Rynkar på näsan

Då de religiösa inte lyckades att bevisa Guds existens logiskt

Nä, Det är precis vad jag alltid har sagt. Guds existens är omöjlig att bevisa logiskt! När det kommer någon överhettad tok som tror att han kan bevisa guds existens med formell logik, genom att skriva inlägg där han själv tror han är begåvad, intelligent och driven och har koll,(fast han inte har det) och är fiffig,  då blir jag bara irriterad.Skrikandes

Upp till toppen